Reklama

 

Čo písali iní o dodávateľoch elektriny v roku 2014

 

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                                      
Tlačová informácia                                                                   Bratislava 18. decembra 2014
 
Energie2 od nového roka zníži ceny elektriny pre svojich odberateľov
 
Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., Bratislava má dobrú správu pre svojich odberateľov. Od nového roka 2015 zníži pre všetkých svojich odberateľov - z radov obyvateľstva aj podnikov, ceny elektriny. Presná výška zníženia cien bude zverejnená o niekoľko dní, pretože ceny ešte podliehajú schváleniu regulátorom trhu, ktorým je ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.
 
,,Zatiaľ ešte nemáme schválené ceny energií na budúci rok. Príslušný cenový návrh sme už podali a teraz čakáme na jeho schválenie od ÚRSO. Už teraz však môžeme všetkým našim terajším i budúcim odberateľom elektriny oznámiť, že v novom roku budú za elektrinu od Energie2 platiť vo všetkých tarifných triedach menej ako v tomto roku. Percento zliav bude v rôznych tarifách rôzne, ale zníženie cien elektriny sa bude týkať všetkých našich zákazníkov a to na všetkých distribučných územiach,“ konštatoval D. Vlnka.
 
Dodal, že zníženie cien elektriny sa bude týkať tak silovej elektriny, ktorej výšku stanovuje Energie2, ako aj celkovej výslednej ceny ,,na faktúre“. Do nej sú zarátané aj rôzne poplatky spojené s prenosom, distribúciou či reguláciou sústavy. ÚRSO už dávnejšie signalizoval pokles týchto poplatkov. Dodávatelia však ešte stále čakajú na to, aká bude tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby.
 
,,Samotná cena silovej elektriny bude podľa našich odhadov tvoriť iba cca tretinu z konečnej ceny v roku 2015. Určite ju však oproti roku 2014 znížime, čo nám umožňujú priaznivé ceny silovej elektriny na európskom trhu. Z vývoja cien tak budú mať úžitok aj naši odberatelia. Naše ceny sa dlhodobo snažíme udržať na nižšej úrovni ako ich majú dominantní dodávatelia na jednotlivých distribučných územiach. Preto sa oplatí prejsť k nám aj ich doterajším odberateľom, lebo u nás dostanú lepšie ceny. A to tak domácnosti, ako aj podnikatelia,“ povedal D. Vlnka.
 
Energie2 je slovenská spoločnosť zabezpečujúca dodávku elektrickej energie a zemného plynu na slovenskom, českom a poľskom trhu pre všetky typy firiem, organizácie, verejný sektor aj domácnosti. V roku 2013 začala spoločnosť veľkoobchodnú činnosť aj v Maďarsku a Chorvátsku. Na všetkých týchto trhoch Energie2 dodáva spolu 10 000 firemným zákazníkom a 100 000 zákazníkom z radov domácností. Spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi energií, Energii2 umožňuje flexibilne a operatívne reagovať na vývoj trhu a zákaznícke potreby. Domácnosti môžu s Energiou2 ušetriť až 8 %. Pri Nebeskej ponuke majú až 6 rokov garantovanú nižšiu cenu oproti tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu.
 
Energie2 prináša aj podnikateľskej verejnosti rôzne benefity, medzi ktoré patrí jednoduchá komunikácia a prehľad, lebo elektrinu a plyn dodáva jeden dodávateľ. Každý klient vyžaduje osobitný mix služieb. Ceny preto Energie2 kalkuluje na mieru každému klientovi osobitne podľa spotreby, distribučnej sadzby a ďalších požiadaviek. Zmenou dodávateľa elektriny a plynu ušetrí zákazník peniaze za energie.
 
Zmena dodávateľa plynu a elektriny je zadarmo. Pri zmene dodávateľa, okrem zníženia ceny, nepocíti zákazník inú zmenu. Elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, takže nikto nezasahuje do technického zariadenia, nehrozia žiadne demontáže. Firmy získajú silného a flexibilného partnera pre strategické komodity. Medzi produkty Energie2 patria dodávky elektrickej energie a zemného plynu koncovým zákazníkom, zvýhodnené podmienky pri dodávke oboch komodít súčasne, zvýhodnené ceny pre domácnosti firemných zákazníkov, odborné energetické poradenstvo (optimalizácia a nastavenie technických parametrov odberného miesta), facility management (technické a servisné úkony, správa budov) a doplnkové produkty na úsporu energií.
 
K zákazníkom Energie2 patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Cieľom spoločnosti je, aby jej zákazníci boli spokojní a preto svoju firemnú politiku individuálne prispôsobuje ich potrebám. Tento prístup prináša úspech a počty nových zákazníkov sa každý rok zvyšujú.
 
Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk[email protected] , infolinka: 0850 166 066


Energia zo slnka

DUO systém spojil ploché slnečné kolektory a tepelné čerpadlo

Tlačová informácia    Thermo|solar Žiar, s. r. o.,  Žiar nad Hronom   19.11. 2013                             
Neustály rast cien energie a zvyšujúce sa nároky konzumentov vedú ľudstvo k hľadaniu ciest, ako ušetriť a znížiť svoju závislosť od monopolných dodávateľov. Triezvo uvažujúci hľadajú spôsoby, ako racionálne a efektívne využiť to, čo je známe a overené dlhoročnou praxou. Do tejto kategórie patrí aj zariadenie Duo od slovensko-nemeckého výrobcu slnečných kolektorov THERMO/SOLAR (TSZ). Ide o novátorské a úspešné spojenie dvoch alternatívnych zdrojov energie. TSZ skombinoval ploché vákuové slnečné  kolektory TS 400 s malým tepelným čerpadlom. 
Technický riaditeľ THERMO/SOLARU Alfréd Gottas vraví: ,,Táto kombinácia nie je nová, ale novátorský je výber komponentov a spôsob ich zapojenia. Doterajšie riešenia obyčajne spájali obidva zdroje tepla paralelne. Vychádzajúc z fyzikálnych zákonitostí si však pri paralelnom zapojení tieto zariadenia navzájom konkurujú. Podstata zapojenia Duo-Systému je v tom, že tepelné čerpadlo a slnečné kolektory si nekonkurujú, ale dopĺňajú sa, pre dosiahnutie maximálneho úžitku z oboch. 
Vykurovací faktor tepelného čerpadla COP, ktorý hovorí o pomere medzi získanou tepelnou energiou na výstupe a dodanou (zvyčajne elektrickou) energiou na vstupe, sa v tomto režime pohybuje na úrovni 5÷6. Pri „bežných“ tepelných čerpadlách je obvykle 3÷4. Energetické parametre tepelného čerpadla sa tak zlepšia zhruba o 50%.“

Efektívne zúžitkovanie

Slnečné kolektory v obvyklých prevádzkových podmienkach dodajú 350÷500 kWh/m2/rok. To platí v prípadoch, keď je požadovaná teplota spotrebiča 40°C a viac. To však znamená, že energia z kolektorov s nižšími výstupnými teplotami je nevyužiteľná. Duo-Systém zabezpečuje, že dokonca aj teplota okolo 0°C sa dá efektívne zúžitkovať na výrobu nízkopotenciálneho tepla.  Potom je možné aj v našich geografických podmienkach získať v zimnom období 4 až 5 násobok tepelnej energie z 1 m2 kolektorovej plochy.  
,,Predpokladom pre úspešné riešenie sú ploché vákuové kolektory typu TS 400, ktoré dokážu vylúčiť kondenzáciu vody zo vzdušnej vlhkosti pri podchladení absorbéra slnečného kolektora pod teplotu rosného bodu. Jednoduché porovnávacie testy ukázali, že štandardné ploché kolektory v takomto režime sú po roku prevádzky vhodné tak akurát na zošrotovanie. 
Súčasťou systému je aj nízkoteplotný zásobník a vykurovací zásobník. Efektívnu prevádzku zabezpečuje elektronický regulátor. Ten sníma potrebné parametre, vyhodnocuje ich a podľa zvolenej schémy a zadaného algoritmu spína potrebné akčné prvky, predovšetkým čerpadlá. Ako voliteľné príslušenstvo sa ponúka aj doplnkový zemný výmenník a elektrické odporové špirály - pokiaľ má Duo slúžiť ako jediný zdroj tepla na prípravu teplej vody a vykurovanie objektu. Tento zdroj tepla je vhodný hlavne do domov s nízkou  spotrebou energie, pretože väčšina na  trhu dostupných tepelných čerpadiel  a kotlov má pre tento typ stavieb zbytočne vysoké výkony. Celé riešenie bolo v Nemecku vyhodnotené ako technicky pokrokové a agentúra BAFA (obdoba našej SIEA) vypláca naň každému investorovi za  najčastejšie  dodávanú veľkosť zariadenia dotáciu  5300 €. Zariadenie už predávame aj na slovenskom trhu,“ uzatvára A.Gottas.

Kontaktné údaje: 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. , 045/601 6080, [email protected], www.thermosolar.sk

                       
Ušetrite v novej vykurovacej sezóne na energiách v pasívnom dome

Obnoviteľné zdroje energií sú trendom v znížení nákladov na vykurovanie

Tlačová informácia                                             Zvolen,  18. 11. 2013         
Majitelia nízkoenergetických a pasívnych stavieb už nemusia porovnávať ponuky dodávateľov energií a uvažovať na jeseň o zmene. Ušetria nielen na vykurovaní celého domu počas tuhej zimy, ale môžu oproti klasickým energiám využívať alternatívne zdroje. Najväčší slovenský výrobca týchto stavieb ForDom má dobrú správu pre svojich stálych, aj potenciálnych zákazníkov. Vo svojich domoch využíva špeciálne izolačné materiály, ako hlinené omietky, penové sklo, minerálnu vlnu, ovčie rúno, či tohtoročnú novinku - konopu siatu, ktorá sa stala trendom v zatepľovaní. Zákazníci tak ročne ušetria stovky až tisíce eur v porovnaní s murovanými, alebo nekvalitnými drevenými domami. Informoval o tom marketingový riaditeľ ForDom s. r. o., Zvolen Branislav Kuzma.
V najchladnejších mesiacoch od decembra do februára spotrebuje typový energeticky pasívny rodinný dom ECOCUBE na vykurovanie, teplú vodu a elektrinu spolu len 6 000 KWh, čo predstavuje cca 1 000 EUR. Pri výstavbe sme nielen šetrní k životnému prostrediu, používame zásadne ekologické materiály, ale sme aj ekonomicky výhodní a to aj bez štátnej podpory. Nadobúdacia cena domov radu ECOCUBE je od 120 000 Eur s DPH s možnosťou zabezpečenia financovania so slovenskými bankami VÚB a Slovenskou sporiteľňou a výstavba na kľúč trvá iba 4 mesiace. Mesačná splátka sa pohybuje už od cca 450 EUR na 30 rokov. Z ušetrených nákladov na kúrenie môže majiteľ platiť splátky na hypotéku. Štvrtinu až tretinu splátok môže hradiť len z nákladov za ušetrenú energiu,“ vysvetlil B. Kuzma. 
Dodal, že tieto náklady sa líšia v závislosti od počtu členov domácnosti a poplatky závisia od obytnej plochy, ale aj lokality. V rodinnom dome v SR ide na vykurovanie až 83 % energií, pričom priemerné mesačné náklady na energie sa pohybujú na úrovni cca 170 EUR, pri vykurovaní plynom. Naproti tomu celkové náklady na bývanie v pasívnych domoch dosahujú iba 40 až 60 eur mesačne a táto suma zahŕňa vykurovanie, chladenie, ohrev TUV a spotrebiče v domácnosti. V pasívnom dome je komfortne v každom ročnom období. Je vhodný pre deti, alergikov a astmatikov. Systém inteligentného vetrania s rekuperáciou odpadového vzduchu dodáva čerstvý vzduch v chladných a teplých mesiacoch, bez potreby otvárania okien. 

„Nadobúdacie náklady na kúrenie a riadené vetranie v pasívnom dome stoja cca 15000 EUR. V tejto cene je zahrnuté aj malé teplovodné čerpadlo, ktoré zo zeme čerpá energiu a tým znižuje náklady na kúrenie oproti klasickým domom až na tretinu. Celoročná prevádzka čerpadla tak vyjde v priemere na cca 500 Eur. V krajinách, ako Nemecko, Rakúsko, Španielsko má každý rodinný dom aspoň jeden zo zdrojov obnoviteľnej energie. Záujemcom, ktorí si riešia bytovú otázku, sa aj tak oplatí pasívny dom, lebo ceny sú už dnes na úrovni troj, štvorizbových bytov vo vyspelejších regiónoch a prevádzkové náklady oveľa nižšie,“ poukázal B. Kuzma.

 ForDom, s.r.o., Zvolen zaznamenal za prvý polrok 2013 konsolidované tržby vo výške 1,7 mil. EUR. Postavil pritom 15 stavieb. Viac ako tretina tržieb pochádza  z exportu do Rakúska. ForDom, s.r.o. je najväčším výrobcom a dodávateľom nízkoenergetických a pasívnych montovaných rodinných domov celostenovej konštrukcie v SR.  Je aj výrobcom a distribútorom stavebných systémov a materiálov, ako krovy, nosné konštrukcie zastrešenia, výrobné haly, špeciálne drevené konštrukcie a iné energeticky úsporné montované stavby. Firma je držiteľom Značky kvality drevostavieb, členom Zväzu spracovateľov dreva SR a Inštitútu energeticky pasívnych domov (IEPD). Rodinné domy vyváža aj do Rakúska (Hainburg, Kittsee, Pama, Gattendorf, Berg) a Francúzska.

Viac informácií je na www.fordom.sk , www.mojpasivnydom.sk

Od januára ušetria zákazníci na elektrine desiatky, niekedy aj stovky eur

Tlačová informácia Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                    7.11. 2013


Elektrická energia bude na Slovensku od januára 2014 lacnejšia. Domácnosti tak ušetria ročne desiatky, až stovky eur, v závislosti od spotreby a používaných taríf. Dobrou správou pre obyvateľov je, že pri rovnakej spotrebe ako v tomto roku, ušetria všetci. Podľa informácií od tradičných, aj alternatívnych dodávateľov elektrickej energie, za výrazným poklesom ceny elektriny stojí prepad jej cien v tomto roku na európskych burzách. 
Jednotliví dodávatelia ohlasujú rôzne zlacnenia takzvanej silovej elektriny,ktorej cenu majú vo svojej kompetencii. Jeden z najväčších dodávateľov ČEZ ako prvý avizoval zníženie silovej elektriny až o 16 percent. Zákazník sa však nemôže spoliehať iba na ohlasované priemerné, či maximálne zlacnenia. Dôležitá je totiž iba konečná cena a tá môže byť u dodávateľa, ktorý zlacní o menej, v konečnom dôsledku nižšia, pretože mal cenu nastavenú nižšie už predtým. Zákazníci by si teda mali starostlivo porovnať ceny jednotlivých dodávateľov a zvoliť pre seba najpriaznivejšiu alternatívu. Musia si však dávať pozor aj na to, aby porovnávali porovnateľné. Okrem ceny silovej elektriny totiž vstupujú do konečnej ceny aj ďalšie poplatky a tie sú pre laika veľmi neprehľadné. Takže nakoniec, aj keď sa cena silovej elektriny zníži napríklad priemerne o 15 percent, konečná cena na faktúre bude nižšia len o 5 až 10 percent.
Jeden z významných dodávateľov elektrickej energie a plynu - spoločnosť Energie2, a.s., Bratislava patrí k tým, čo medzi prvými avizoval, že od nového roka zníži ceny silovej elektriny pre maloodberateľov na Slovensku o 15 až 20 percent. Na konečnej cene sa to prejaví podobne znížením až do 10%. Riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka však upozorňuje: ,,Naše ceny elektriny pre obyvateľstvo budú po znížení výhodnejšie, než od tradičných dodávateľov na jednotlivých územiach. Vychádzame tak v ústrety nielen našim stálym zákazníkom, ale prejsť k nám sa oplatí aj tým, ktorí ešte zotrvávajú u dominantných dodávateľov. Spoločnosť Energie2, a. s. ostane naďalej jedným z najlacnejších dodávateľov zemného plynu a elektrickej energie na slovenskom trhu. Naši zákazníci sa už v minulých rokoch tešili z jedných z najlepších cien, čo prakticky znamená, že ušetrili stovky eur ročne, v porovnaní s dominantnými dodávateľmi.“

Čo vstupuje do konečnej ceny elektriny?

Koncové ceny elektrickej energie sa skladajú z viacerých zložiek. Najväčší, 46-percentný podiel z celkovej ceny elektriny tvorí cena samotnej komodity. Ďalších, 32-percent tvoria sieťové poplatky na prenos a distribúciu elektriny. Do koncovej ceny elektrickej energie ešte vstupujú poplatky za straty pri distribúcii, systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému. Na koncové ceny elektriny v roku 2014 budú mať vplyv viaceré faktory a niektoré zo zložiek môžu klesať a iné rásť. Energetici to zdôvodňujú tým,že sa zvýši podiel drahej zelenej energie, ktorú distribučné spoločnosti prenesú ako vykonávatelia rozhodnutia o povinnom výkupe zelenej energie do distribučnej platby  a táto zložka by teda mohla rásť. O tom, ako budú jednotlivé poplatky vysoké, rozhodne s konečnou platnosťou  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO). Ten by mal o cenách elektriny v budúcom roku rozhodnúť už v najbližších dňoch.

Aký vývoj cien možno očakávať?

Cena veľkoobchodnej elektriny klesá na európskych burzách už od roku 2011. Dôvodom je slabnúci dopyt a nadbytok výrobných kapacít v dôsledku rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Ďalší zásadný vplyv na cenu komodity má cena emisných povoleniek. Tie sú už dlhšie na minimách a ak nenastane výrazné hospodárske oživenie, ani ich ceny sa nezvýšia. Preto je v najbližšom období nejaký výrazný rast ceny silovej elektriny málo pravdepodobný. Jednociferný rast však nie je vylúčený a aj burzy sa už odrazili od minimálnej hranice. Na druhej strane, tlačí na ceny pretrvávajúca recesia, ale aj politická situácia v Nemecku, či kontroverzie okolo jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov. Ak doteraz sa zlacnenie na veľkoobchodných trhoch nepremietlo do konečných cien, mohol za to aj rast  regulovaných poplatkov za prenos a distribúciu, ktoré tvoria viac než polovicu integrovanej ceny. Teraz sa však situácia obrátila a aj slovenský regulátor, ako už avizoval, očakáva výrazné znižovanie regulovaných zložiek na rok 2014. Cena za distribúciu elektriny by v nasledujúcom roku mohla klesnúť o dvojciferné číslo. Ak sa v budúcom  roku zníži cena silovej elektriny o 16 %, a za predpokladu, že ostatné zložky integrovanej ceny sa nezmenia, domácnosti sa podľa ČEZ môžu dočkať zníženia cien elektriny až o 10 %. 

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia  je spotreba domácnosti, tým väčší podiel má na konečnej cene silová energia. Ak teda klesajú ceny silovej elektriny od dodávateľov, klesá aj konečná cena na faktúre pre vysoko spotrebné domácnosti viacej. Pre tých, čo kúria elektrinou ročne, avizované úspory od nového roku budú najvyššie a dosiahnu nielen desiatky, ale až stovku, či stovky eur.

Najvyššia spotreba pri kúrení elektrinou je v mesiacoch január až apríl. Ak teda chce zákazník usporiť a využiť nižšie ceny od januára 2014, mal by dodávateľa zmeniť za výhodnejšieho čo najskôr. Ak stihne všetky administratívne úkony v priebehu novembra, od 1.februára 2014 už môže mať lacnejšiu elektrinu a ušetriť tak ešte v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne. Ušetria samozrejme aj tí, čo elektrinu využívajú aj v nižších sadzbách na svietenie, či ohrev vody.

D.Vlnka k tomu povedal: ,,Na prechod k Energii2 stačí iba podpísať zmluvu a plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Všetky potrebné zmeny pri zmene dodávateľa už urobí spoločnosť Energie2. Teda ak chce mať zákazník lacnejšiu elektrickú energiu, ale aj zemný plyn v novom roku, stačí, ak čo najskôr podpíše zmluvu o dodávke. Zmluvu môže uzatvoriť prostredníctvom obchodníkov doma, alebo online prostredníctvom webu. Na akékoľvek otázky mu odpovedia pracovníci callcentra.“ 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk


Energie2 zníži od nového roka domácnostiam ceny elektriny o 15 až 20%

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                    25. september 2013

Jeden z významných dodávateľov elektrickej energie a plynu - spoločnosť Energie2, a.s., Bratislava zníži od nového roka ceny silovej elektriny pre maloodberateľov na Slovensku o 15 až 20 percent. Podobné zlacnenie pripravuje aj v ČR. Konkrétne výsledné ceny však ešte v SR podliehajú schváleniu regulátora trhu ÚRSO a sú pre jednotlivé kategórie rôzne. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka.

,,Naše ceny elektriny pre obyvateľstvo budú po znížení výhodnejšie, než od tradičných distribútorov na jednotlivých územiach. Vychádzame tak v ústrety nielen našim stálym zákazníkom, ale prejsť k nám sa oplatí aj tým, ktorí ešte zotrvávajú u dominantných dodávateľov. Čo sa týka  cien zemného plynu, tu je situácia diametrálne odlišná. Posledné mesiace to vyzerá skôr na protitrhové opatrenia. Naša spoločnosť zvažuje, či sa vôbec dobudúcna oplatí dodávať plyn maloodberateľom v kategóriách D1, D2 a vieme, že nie sme jediní,“ konštatoval D. Vlnka.

Dodal, že spoločnosť Energie2, a. s. ostane naďalej jedným z najlacnejších dodávateľov zemného plynu a elektrickej energie na slovenskom trhu. Zákazníci Energie2 mali v minulých rokoch jedny z najlepších cien, čo prakticky znamená, že ušetrili stovky eur ročne, v porovnaní s dominantnými dodávateľmi. Ďalšou výhodou je, že zákazníci majú obe komodity od jedného dodávateľa a postačí im len jedna faktúra. Medzi klientov Energie2 patria okrem domácností aj firmy, mestá a obce, nemocnice, či veľké obchodné centrá. 

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava je už tri roky významným a spoľahlivým dodávateľom energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Záleží mu na súčasných aj budúcich zákazníkoch  a preto k nim pristupuje férovo a snaží sa poskytovať im služby na čo najvyššej úrovni. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia. Ak chce mať zákazník lacnejší zemný plyn a elektrickú energiu do nového roka, stačí, ak čo najskôr podpíše zmluvu o dodávke. Zmena dodávateľa je veľmi jednoduchá a zákazník ju môže urobiť kedykoľvek. Zmluvu môže uzatvoriť prostredníctvom obchodníkov doma, alebo online prostredníctvom webu. Na akékoľvek otázky mu odpovedia pracovníci callcentra.

Domácnostiam priniesol prechod k Energii2 stabilitu v dodávkach a garanciu nižších cenníkových cien bez skrytých poplatkov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri produkte Nebeská ponuka, s viazanosťou na 6 rokov, dostane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % z cenníkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektriny a to každý rok. Pritom základné ceny sú už nižšie oproti dominantným dodávateľom. Dodatočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba od doby viazanosti a Energie2 ich garantuje v osobitných zmluvných podmienkach. Na prechod stačí iba podpísať zmluvu a plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Všetky potrebné zmeny už urobí spoločnosť. Energie2 vykoná aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

V novej vykurovacej sezóne môžete mať lacnejšie energie od Energie2

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava, Tlačová informácia, 17. 9. 2013

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava je už tri roky významným a spoľahlivým dodávateľom energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský k tomu poznamenáva: ,,Najčastejšie zákazníci menia dodávateľov na jeseň, v tomto ohľade vedie mesiac  september. Blíži sa nová vykurovacia sezóna a predajcovia ohlasujú nové ceny tak, aby zákazníci mohli prejsť k nim ešte do konca roka. Energie2 má dobrú správu pre svojich stálych, aj potenciálnych zákazníkov. Našu cenovú politiku dodávky zemného plynu, ani elektrickej energie meniť nebudeme a naďalej budeme lacnejší ako tradiční dominantní dodávatelia. Zákazníci využívajúci naše dodávky energií tak ročne ušetria až stovky eur v porovnaní s drahšími dodávateľmi.

Záleží nám na našich súčasných aj budúcich zákazníkoch  a preto k nim pristupujeme férovo a snažíme sa poskytovať im služby na čo najvyššej úrovni. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia. Ak chce mať zákazník lacnejší zemný plyn a elektrickú energiu do nového roka, stačí, ak v priebehu septembra podpíše zmluvu o dodávke. Zmena dodávateľa je veľmi jednoduchá a môžete ju urobiť kedykoľvek. Zmluvu môžete uzatvoriť prostredníctvom našich obchodníkov priamo u vás, alebo online prostredníctvom nášho webu. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa s dôverou obrátiť na naše callcentrum.“ 

Práve callcentrum, ktoré sa stará o servis a pravidelnú komunikáciu so zákazníkmi,  Energie2 posilnila od nového roku  o ďalších pracovníkov. Súvisí to s výrazným nárastom počtu zákazníkov, ktorí sa presvedčili o výhodách dodávok energií od tejto spoločnosti. K zákazníkom spoločnosti patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Cieľom Energie2 je, aby jej zákazníci boli spokojní a preto svoju cenovú politiku individuálne prispôsobuje ich potrebám. Tento prístup prináša úspech, čo sa odráža aj v tom, že sa počty nových zákazníkov za minulý rok niekoľkonásobne zvýšili. 

,,Každý zákazník chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov. Filozofiu cenovo výhodnejších dodávok sleduje aj Energie2, a.s. Domácnostiam priniesol prechod k našej spoločnosti stabilitu v dodávkach a garanciu nižších cenníkových cien bez skrytých poplatkov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri produkte Nebeská ponuka, s viazanosťou na 6 rokov, dostane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % z cenníkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektriny a to každý rok. Pritom základné ceny sú už nižšie oproti dominantným dodávateľom. Dodatočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba od doby viazanosti a garantujeme ich v osobitných zmluvných podmienkach. Na prechod k nám stačí iba podpísať zmluvu a plnú moc a poskytnúť nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Všetky potrebné zmeny už urobí naša spoločnosť,“ konštatuje E. Chudovský.

Dodáva, že Energie2 vykoná aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk


Prví víťazi súťaže Energie2 a Hydrotouru sú známi, ďalší budú nasledovať

Zľavy zákazníkov Energie2 na zájazdy a Hydrotouru na energie trvajú
 

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                                       
Tlačová informácia                                                                              Bratislava 18. júla 2013


Prvých víťazov už pozná spoločná reklamná kampaň slovenského dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava a cestovnej kancelárie Hydrotour, a.s., Bratislava so sloganom Využite leto a dobite si energiu do konca roka. Úspešne vyžrebovaní výhercovia prvého kola Rudolf Rajčáni z Cabaja Čáporu, ako súčasný zákazník Energie2 a Michal Cvik z Hulu - klient Hydrotouru, si dobijú energiu a získavajú dodávku elektrickej energie a zemného plynu od Energie2 do konca roka zadarmo. Súťaž pokračuje až do septembra 2013 a každý mesiac ešte vyžrebujú jedného z aktívnych zákazníkov spoločnosti Energie2 a jedného zákazníka cestovnej kancelárie Hydrotour, ktorý si v tomto období zakúpi pobyt z ponuky cestovnej kancelárie. Kampaň prebieha na webe a v niektorých vybraných ďalších médiách. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Čakajú nás ešte žrebovania v troch kolách a záverečné žrebovanie. K doterajším dvom víťazom pribudnú ešte šiesti, ktorí dostanú zadarmo dodávky elektriny a plynu až do konca tohto roka. Ako bonus po skončení spoločnej kampane, vyžrebujeme ešte po jednom zákazníkovi Energie2 a jednom z Hydrotouru, ktorí si dobijú energiu a získajú týždňový dovolenkový pobyt pre dve osoby. Profit z tejto akcie majú noví, i doterajší zákazníci Energie2. Okrem toho sme pre všetkých súčasných zákazníkov, pripravili vzájomné zľavy. Hydrotour poskytuje počas celého leta všetkým zákazníkom Energie2 zľavu vo výške 12 % na letecké zájazdy CK Hydrotour z katalógu Leto 2013. Energie2 zas na oplátku ponúka všetkým dovolenkárom cestovnej kancelárie Hydrotour zľavu 15 % z ceny dodávky elektrickej energie a 10 % z ceny dodávky zemného plynu do konca roku 2013,“ zdôraznil E. Chudovský.

Dodal, že pre klientov Hydrotouru je podmienkou na získanie zľavy od Energie2, aby sa nový zákazník zaregistroval v elektronickom formulári na webovej stránke Energie2. Pri objednávaní zájazdu sa zas stačí preukázať platnou zmluvou o dodávke energií s Energie2, a.s. 
Marketingová manažérka CK Hydrotour Katarína Sliacka k tomu doplnila: ,,Hydrotour momentálne ponúka pre zákazníkov aj atraktívne júlové zľavy. Pre vybrané hotely z ponuky cestovnej kancelárie Hydrotour môžu využiť zľavy až do výšky 27% na dospelú osobu a dieťa na základnom lôžku alebo na prístelke. Akcia platí až 31.júna 2013.  Naši klienti majú zároveň možnosť využiť jedinečnú ponuku last minute pobytov, ktoré  aktualizujeme každý deň. Viac informácií je na www.hydrotour.sk.“

Podľa E. Chudovského prebiehajúca reklamná kampaň posilňuje vo verejnosti obraz spoločnosti Energie2 ako spoľahlivého a významného slovenského dodávateľa energií pre veľkoodber i domácnosti. ,,Dávame pritom dôraz na motto: Energie2 – slovenský dodávateľ elektriny a plynu. Zo spoločnej  kampane s Hydrotourom ťažia i naši doterajší zákazníci a zviditeľňujeme sa aj u tých subjektov, ktorí nie sú našimi zákazníkmi,  Energie2 skrátka dobíja energiou nových i súčasných klientov. K našim zákazníkom patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Chceme, aby zákazníci boli spokojní a preto svoju firemnú politiku individuálne prispôsobujeme ich potrebám. Za tri roky našej prítomnosti na trhu sme sa stali jedným z popredných slovenských dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu,“ zdôraznil E. Chudovský.

Dodal, že takýto prístup našiel odozvu u zákazníkov, ktorých počty sa za minulý rok niekoľkonásobne zvýšili  a tento trend pokračuje aj v tomto roku. Firma dodáva dva druhy energií, ktoré sú kľúčovými pre odberateľov. Výhodou spoločného odberu elektrickej energie a zemného plynu od jedného dodávateľa je jednoduchšia komunikácia s ním a v prípade väčších odberov aj cenové zvýhodnenia za odber oboch komodít. Okrem spoľahlivých dodávok energií a servisných služieb,  prináša firma zákazníkom aj pridanú hodnotu v podobe pravidelnej public relations komunikácie s nimi. Rozšírením týchto aktivít sú aj terajšie reklamné kampane Energie2.

Každý zákazník chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov. Energie2 hodlá v tomto roku zvýšiť dôraz na odberateľov z radov podnikateľov, ktorí zvažujú prechod k alternatívnemu dodávateľovi. Preto pre nich pripravila združenú ponuku na obe komodity za výhodnejších podmienok. Vzhľadom na viazanosti zmlúv, sa musia podnikatelia rozhodovať najčastejšie v období do konca leta a preto je Energie2 pripravená im už dnes dať výhodnú ponuku. Aj terajšia kampaň by mala zaujať podnikateľov i domácnosti, aby sa zaujímali o jej produkty. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia, ktoré garantuje zákazníkovi na celé obdobie dodávky.
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

Zákazníci Energie2 dostanú zľavu na zájazdy, Hydrotouru na energie

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                                       
Tlačová informácia                                                                                  19. júna 2013

Využite leto a dobite si energiu do konca roka s Energiou 2 a Hydrotourom

Spoločnú reklamnú kampaň spustil slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava a cestovná kancelária Hydrotour, a.s., Bratislava. Reklamný slogan vyzýva zákazníkov oboch firiem: Využite leto a dobite si energiu do konca roka. V praxi to znamená, že počas štyroch mesiacov - od júna do septembra 2013, vyžrebujú každý mesiac jedného z aktívnych zákazníkov spoločnosti Energie2 a jedného zákazníka cestovnej kancelárie Hydrotour, ktorý si v tomto období zakúpi pobyt z ponuky cestovnej kancelárie. Výhercovia si dobijú energiu a získajú dodávku elektrickej energie a zemného plynu do konca roka zadarmo. Kampaň prebieha na webe a v niektorých vybraných ďalších médiách. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

 ,,Profit z tejto akcie budú mať tak noví, ako aj doterajší zákazníci Energie2. Navyše, po skončení spoločnej kampane, vyžrebujeme ešte jedného zákazníka spoločnosti Energie2 a jedného zákazníka cestovnej kancelárie Hydrotour, ktorí si dobijú energiu a získajú týždňový dovolenkový pobyt pre dve osoby. Okrem toho obe spoločnosti, pre všetkých súčasných zákazníkov, pripravili vzájomné zľavy. Cestovná kancelária Hydrotour poskytne počas celého leta všetkým zákazníkom Energie2 zľavu vo výške 12 % na letecké zájazdy CK Hydrotour z katalógu Leto 2013. Energie2 ponúka všetkým dovolenkárom cestovnej kancelárie Hydrotour zľavu 15 % z ceny dodávky elektrickej energie a 10 % z ceny dodávky zemného plynu do konca roku 2013“, vymenoval E. Chudovský.

Doplnil, že pri objednávaní zájazdu sa stačí preukázať platnou zmluvou o dodávke energií s Energie2, a.s. Na druhej strane pre zľavu od Energie2 je podmienkou, aby sa nový zákazník zaregistroval v elektronickom formulári na webovej stránke Energie2. Spoločná letná kampaň s Hydrotourom voľne nadväzuje  na prvú reklamnú brandovú kampaň v histórii Energie2, ktorá prebieha v rádiu Expres v období 10. júna - 23. júna 2013. Kampaň začala vysielaním spotov v rádiu Expres a pokračuje súťažou v tom istom rádiu.

,,Našim zámerom je predstaviť spoločnosť Energie2 ako významného a spoľahlivého slovenského dodávateľa energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Vo verejnosti by sme radi prezentovali dôraz na motto: Energie2 – slovenský dodávateľ elektriny a plynu. Kým kampaň v rádiu Expres je zameraná na celkové zviditeľnenie spoločnosti, aby o nás vedeli aj tí, čo nie sú našimi zákazníkmi, zo spoločnej  kampane s Hydrotourom ťažia aj naši doterajší zákazníci.  Energie2 chce dobíjať energiou nielen nových, ale aj svojich súčasných klientov. Za tri roky našej prítomnosti na trhu sme sa stali jedným z popredných slovenských dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. K našim zákazníkom patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Chceme, aby zákazníci boli spokojní a preto svoju firemnú politiku individuálne prispôsobujeme ich potrebám“, povedal E. Chudovský.

Dodal, že takýto prístup prináša úspech a počty nových zákazníkov sa za minulý rok niekoľkonásobne zvýšili. Okrem spoľahlivých dodávok energií a servisných služieb,  prináša firma zákazníkom aj pridanú hodnotu v podobe pravidelnej public relations komunikácie  s nimi. Rozšírením týchto aktivít sú aj terajšie reklamné kampane Energie2.

Firma dodáva dva druhy energií, ktoré sú kľúčovými pre odberateľov. Výhodou spoločného odberu elektrickej energie a zemného plynu od jedného dodávateľa je jednoduchšia komunikácia s ním a v prípade väčších odberov aj cenové zvýhodnenia za odber oboch komodít. Rôzne výhody pri dodávkach energií sa týkajú všetkých odberateľov. Každá skupina ich má inak štruktúrované a prispôsobené potrebám zákazníkov, podľa veľkosti odberu a dĺžky viazanosti dodávok. Každý zákazník chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov.

Energie2 hodlá v tomto roku zvýšiť dôraz na odberateľov z radov podnikateľov, ktorí zvažujú prechod k alternatívnemu dodávateľovi. Preto pre nich pripravila združenú ponuku na obe komodity za výhodnejších podmienok. Vzhľadom na viazanosti zmlúv, sa musia podnikatelia rozhodovať najčastejšie v období do konca leta a preto je Energie2 pripravená im už dnes dať výhodnú ponuku. Aj terajšia kampaň by mala zaujať podnikateľov i domácnosti, aby sa zaujímali o jej produkty. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia. 
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

Dobite si energie s Energie2

Energie2 odštartovala svoju prvú reklamnú kampaň

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava Tlačová informácia 11. júna 2013

Prvú reklamnú kampaň vo svojej  histórii odštartoval slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava. Cieľom letnej  kampane je predstaviť spoločnosť Energie2 ako významného a spoľahlivého slovenského dodávateľa energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Dôraz kampane je posunutý na motto: Energie2 – slovenský dodávateľ elektriny a plynu. Brandová kampaň začala vysielaním spotov v rádiu Expres, nasledovať bude súťaž v tom istom rádiu. Kampaň v rádiu Expres je plánovaná na obdobie 10. jún - 23. júna 2013, nasledovať bude letná kampaň na webe a prostredníctvom ďalších  médií, v spolupráci s cestovnou kanceláriou Hydrotour. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Kampaň v rádiu Expres je zameraná na celkové zviditeľnenie spoločnosti, aby o nás vedeli aj tí, čo nie sú našimi zákazníkmi. Počas prvého týždňa prebieha sponzoring počasia počas dňa. V ďalšom týždni bude každý deň prebiehať súťaž v rannej šou na tému "Dobite si energie s Energie2". Každý deň Energie2 dobije jednému súťažiacemu energie tým, že získa dodávku elektrickej energie a zemného plynu do konca roku 2013 zadarmo. Na konci týždňa Energie2 ešte dobije jednému z piatich výhercov z týždňa energiu tak, že získa týždňový pobyt pre dve osoby aj s polpenziou, v príjemnom prostredí Hotela Panorama na Štrbskom plese. Tento hotel je tiež odberateľom elektrickej  energie a zemného plynu od Energie2“, povedal E.Chudovský 
Doplnil, že Energie2, chce dobíjať energiou nielen nových, ale aj svojich súčasných klientov a preto pre nich pripravila na celé leto ďalšiu reklamno - súťažnú letnú akciu v spolupráci s Hydrotourom. Obe spoločnosti ponúknu zľavy na svoje produkty navzájom pre všetkých klientov a rovnako je pre nich pripravená zaujímavá súťaž.

,,Za tri roky činnosti na trhu sa stala Energie2 jedným z popredných slovenských dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. K jej zákazníkom patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Cieľom spoločnosti je, aby jej zákazníci boli spokojní a preto svoju firemnú politiku individuálne prispôsobuje potrebám zákazníkov. Tento prístup prináša úspech a počty nových zákazníkov sa za minulý rok niekoľkonásobne zvýšili. Okrem spoľahlivých dodávok energií a servisných služieb,  prinášame našim zákazníkom aj pridanú hodnotu v podobe pravidelnej public relations komunikácie  s nimi. Rozšírením týchto aktivít je aj terajšia premiérová imidžová kampaň našej firmy“, povedal E. Chudovský.

Rozhlasový spot v tomto duchu vyzýva: ,, Dobite si energie s Energie2“. Nielen spoty, ale už aj sám názov firmy naznačujú, že Energie2 dodáva dva druhy energií, ktoré sú kľúčovými pre odberateľov. Výhodou spoločného odberu elektrickej energie a zemného plynu od jedného dodávateľa je jednoduchšia komunikácia s ním a v prípade väčších odberov aj cenové zvýhodnenia za odber oboch komodít.
Každopádne sa však rôzne výhody pri dodávkach energií týkajú všetkých odberateľov. Každá skupina ich má inak štruktúrované a prispôsobené potrebám zákazníkov, podľa veľkosti odberu a dĺžky viazanosti dodávok. Každý zákazník chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov.

,,V tomto roku sa plánujeme najviac zamerať na podnikateľov, ktorí stále zvažujú prechod k alternatívnemu dodávateľovi. Máme pre nich pripravenú združenú ponuku na obe komodity za výhodnejších podmienok. Aj terajšia kampaň by mala, okrem posilnenia imidžu spoločnosti, zaujať podnikateľov i domácnosti, aby sa zaujímali o naše produkty“, povedal E. Chudovský.
Dodal, že Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia. 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
 

Slovenské elektrárne budú dodávať firmám okrem elektriny aj plyn

Zdroj: ekonomika.sme.sk, 3.6.2013

BRATISLAVA. SE Predaj, dcérska spoločnosť Slovenských elektrární (SE), začína v júni aj s predajom zemného plynu pre firemných zákazníkov. Informovala o tom dnes hovorkyňa elektrární Janka Burdová.

"SE Predaj nadväzuje na svoje úspešné pôsobenie na trhu s elektrinou. S ročným objemom dodávky elektriny na úrovni 2700 GWh je SE Predaj štvrtým najväčším dodávateľom elektriny na Slovensku, hneď za tromi tradičnými dodávateľmi. K zákazníkom spoločnosti patria strategické podniky z rôznych priemyselných odvetví na Slovensku, ako aj malé a stredné podniky a domácnosti," priblížila.

Vstup na trh s plynom je strategickým rozhodnutím spoločnosti v reakcii na aktuálne trendy na trhu s energiami, zdôvodnil výkonný riaditeľ SE Predaj Stanislav Reguli.
 

Slnečné popoludnie v areáli bratislavskej EUROVEY

Tlačová informácia                             3. mája 2013      Bratislava                        

V rámci Európskych solárnych dní prebiehajú atraktívne akcie pre verejnosť
V areáli EUROVEY bude 6. mája prezentácia využívania slnečnej energie

Laická verejnosť sa bude môcť presvedčiť o výhodách využívania solárnej energie počas prezentačnej akcie - Slnečné popoludnie v areáli bratislavskej EUROVEY, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. mája 2013. Podujatie organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a podieľa sa na nej aj najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.  Prezentačná akcia je súčasťou  Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane v cca 20 európskych krajinách zvyšujú povedomie o využití solárnej energie. Informoval o tom podpredseda Československej solárnej spoločnosti a riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Slovensko sa do Európskych solárnych dní zapája už po tretí raz. Od 1. mája do 15.mája 2013 usporiadajú slovenskí organizátori  viac ako 80 akcií na podporu vzdelávania, popularizácie a zvyšovania informovanosti o inteligentných energetických riešeniach, najmä v súvislosti s fotovoltickou energiou a termálnym ohrievaním a chladením. Aj na bratislavskom podujatí v areáli EUROVEY sa môže laická i odborná verejnosť zoznámiť s výhodami  využívania slnečnej energie a ekologickosťou jej získavania. Záujemcovia sa tu môžu poradiť o výhodnosti jednotlivých riešení využívania slnečnej energie a odniesť si prezentačné materiály. Medzi atrakcie podujatia patrí solárny automobil, bicykel, alebo fotovoltický panel. Pre deti je určená súťaž v kreslení na tému Čo nám dáva slnko“, povedal M. Novák.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, je tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní. V tomto roku pripravil THERMO|SOLAR exkurzie pre žiakov, odborný seminár a spolupodieľa sa aj na prezentačnej akcii 6. mája pred Euroveou v Bratislave. 
,,Európske solárne dni úspešne propagujú využívanie bezplatného neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, ale aj tepla a chladu – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek.  Táto iniciatíva združuje lídrov zo sektoru solárnej tepelnej a solárnej elektrickej energie z celej Európy. Nezaostáva ani THERMO|SOLAR, ktorý v tomto roku umožní formou exkurzií bližšie sa zoznámiť s výrobou slnečných kolektorov žiakom základných a stredných škôl.  Už tradične  v spolupráci  s montážnymi partnermi a neziskovými organizáciami pripravujeme na niekoľkých miestach Slovenska prezentačné akcie propagujúce  využívanie energie Slnka.  V rámci Európskych solárnych dní usporiadame 13.5.2013 v priestoroch výrobného závodu pre záujemcov o navrhovanie, montáž a využívanie solárneho tepla odborný seminár“, povedal M. Novák.
Hlavným koordinátorom pre Slovensko je Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie - SkREA (Slovak Renewable Energy Agency), ktorá  bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu. Organizátori cieľovú skupinu občanov aktivizujú pomocou rôznych druhov akcií - workshopov, dní otvorených dverí, výstav, verejných prednášok a mnoho ďalších. Tieto akcie poskytujú konkrétne informácie cieľovým skupinám o solárnej energii, ale aj konzultácie pre zákazníkov, majiteľov domov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, návštevníkov, študentov a deti. Predvlani sa Európske solárne dni konali v 17 krajinách Európy  a počas nich prebehlo viac ako 5000 akcií, z toho viac ako 50 na Slovensku. Tradíciu týchto dní začalo v roku 2002 Rakúsko ako „deň slnka“ a táto akcia sa rozšírila na celoeurópsku kampaň, ktorá prebieha každoročne počas prvých májových týždňov.

Od júla zaplatíme za elektrinu viac

Zdroj: www.topky.sk, 09.04.2013 11:44

BRATISLAVA - Cena elektrickej energie sa od júla tohto roka nepatrne zvýši. Odberatelia elektrickej energie totiž zaplatia viac na krytie historického dlhu pri likvidácii jadra. Ako informoval Národný jadrový fond, odberatelia zaplatia v koncových cenách elektriny na tzv. zadný palivový cyklus namiesto 3,07 eura za megawatthodinu 3,15 eura za megawatthodinu dodanej elektriny.

Dôvodom zvýšenia poplatku je minuloročná inflácia. "Na základe hodnoty koeficientu jadrovej inflácie vydaného Štatistickým úradom SR za minulý rok sa koncovým odberateľom efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny, ktorý odvádzajú na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadmi, zvyšuje od 1. júla tohto roka na hodnotu 3,15 eura za megawatthodinu,“informoval v oznámení predseda Rady správcov Národného jadrového fondu Ladislav Éhn.

Na likvidáciu jadra by malo mať Slovensko z roka na rok viac prostriedkov. Národný jadrový fond mal mať podľa plánov na konci vlaňajška na svojich účtoch 965 mil. eur. Na konci roka 2016 by mal mať jadrový fond na účtoch už takmer 1,7 mld. eur. Na takzvaný zadný palivový cyklus sa okrem spotrebiteľov elektrickej energie skladajú aj prevádzkovatelia jadrových zariadení.

Prevádzkovatelia platia do Národného jadrového fondu ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tisíc eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Národný jadrový fond dá v tomto roku na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami vyše 49 mil. eur. Rada správcov národného fondu sa zhodla na tom, že najviac finančných prostriedkov v objeme takmer 36 mil. eur pôjde na projekty v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.

Viac ako 10 mil. eur pôjde z účtu Národného jadrového fondu pre potreby vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Zvyšné prostriedky zo schváleného finančného balíčka bude smerovať na prevádzku republikového úložiska rádioaktívnych odpadov, či na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1.

Nárast cien elektriny kvôli zvyšovaniu odvodu na krytie historického dlhu pri likvidácii jadra však môže na druhej strane negovať vývoj veľkoobchodných cien elektrickej energie. Tie v tomto roku medziročne poklesli o viac ako 12 %. Dominantný výrobca elektrickej energie na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne, očakáva v tomto roku stagnáciu cien silovej elektriny na súčasnej úrovni, ktorá sa pohybuje od 40 do 43 eur za megawatthodinu.

Medziročný pokles veľkoobchodných cien elektriny tak bude mať v budúcom roku pozitívny vplyv na koncové ceny elektriny pre odberateľov, keďže tie tvoria zhruba 40 % z celkovej ceny elektriny. Ako prednedávnom informoval denník Pravda, ceny elektrickej energie by sa mohli kvôli vývoju cien elektriny na medzinárodných burzách znížiť už počas tohto roka, a to od júla približne o 5 %.

Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami zabezpečuje Národný jadrový fond, ktorý vznikol 1. júla 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie.
 

Energie2, a.s. sa zaradila k popredným dodávateľov energií

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                                       
Tlačová informácia                                                                              1.februára 2013

Tisíce domácností aj podnikatelia prechodom k Energii2 už dnes šetria náklady

Každý odberateľ elektrickej energie  a zemného plynu chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov. Filozofiu cenovo výhodnejších dodávok sleduje aj Energie2, a.s. Prejsť k tomuto alternatívnemu dodávateľovi sa najviac oplatí malým a stredným podnikateľom. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Pre cieľovú skupinu malých a stredných podnikateľov má Energie2 nastavené cenníkové ceny elektriny i plynu nižšie, ako majú dominantní dodávatelia. Navyše si môžu dohodnúť aj individuálne ceny, ktoré sú nižšie nielen oproti cenníkovým cenám dominantných dodávateľov, ale aj voči ich zľavovým cenám. Pri dlhšej viazanosti celkové úspory môžu dosiahnuť viac ako 15 %, v individuálnych prípadoch aj 20 % ročne. Konečná úspora závisí od odoberaného množstva, dĺžky viazanosti zmluvy a či zákazník odoberá obe komodity. Každopádne sa to oplatí každému“, konštatoval E.Chudovský.

Poukázal aj na ďalšiu výhodu pre podnikateľov, ktorou je kumulovaný odber oboch komodít za zvýhodnenú cenu. ,,Nezaujíma nás počet odberných miest, ani počet spoločností, ktoré zákazník vlastní. Zaujíma nás jeho celkový kumulovaný odber a čím má vyššiu spotrebu, tým nižšiu jednotkovú cenu platí. V tomto roku sa plánujeme najviac zamerať na podnikateľov, ktorý stále zvažujú prechod k alternatívnemu dodávateľovi. Sme pripravení im ponúknuť združenú ponuku na obe komodity za výhodnejších podmienok. V súčasnosti pripravujeme aj viaceré kampane, ktoré by mali zaujať práve skupinu domácností a malých podnikateľov“, poukázal E. Chudovský.

Zdôraznil, že Energie2 za dôležitých považuje nielen podnikateľov, ale aj domácnosti. V minulom roku firma zaznamenala najväčší prírastok v domácnostiach za posledné 3 roky. V súvislosti s výrazným nárastom počtu zákazníkov Energie2 posilnila od nového roku svoju administratívnu centrálu a callcentrum o ďalších pracovníkov, ktorí sa starajú o servis a pravidelnú komunikáciu.

,,Domácnostiam priniesol prechod k Energii2 stabilitu v dodávkach a garanciu nižších cenníkových cien bez skrytých poplatkov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri produkte Nebeská ponuka, s viazanosťou na 6 rokov, dostane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % z cenníkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektriny a to každý rok. Pritom základné ceny sú už nižšie oproti dominantným dodávateľom. Dodatočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba od doby viazanosti a garantujeme ich v osobitných zmluvných podmienkach. Takúto zmluvu bude možné celý rok uzatvoriť prostredníctvom našich obchodníkov priamo u zákazníka, alebo online prostredníctvom nášho webu. Zákazník, ktorý má prípadne otázky, môže sa s dôverou obrátiť na naše callcentrum“, uzavrel E. Chudovský.
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

Dodávatelia elektriny už uvažujú nad čerpacími stanicami

Vytlačené dňa: 29.01.2013 08:19 | Ekonomika | Copyright www.Podnikam.SK 2007 - 2013

Najväčšie spoločnosti dodávajúce elektrickú energiu na Slovensku už uvažujú nad možnosťou výstavby čerpacích staníc pre elektromobily.

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) ako aj Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) pre agentúru SITA potvrdili úvahy o vybudovaní nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. “V najbližších dňoch

vyhodnotíme analýzu, od ktorej sa bude odvíjať spôsob a miera podpory elektromobility v rôznych formách od zakúpenia elektrických áut do vozového parku, cez jej dopady na životné prostredie až po budovanie nabíjacej infraštruktúry,“ uviedol hovorca VSE Boris Peško. Výsledky analýzy a strategické rozhodnutia by mala VSE zverejniť koncom novembra tohto roka.

“V súčasnosti ZSE podala žiadosť o spolufinancovanie projektu elektromobility s rakúskymi partnermi do Európskej komisie. Jedná sa o vybudovane infraštruktúry pre elektromobily na trase Viedeň -Bratislava, ktorého schválenie očakávame do konca roka,“ doplnil hovorca ZSE Ján Orlovský. Výsledkom by mali byť podľa neho pilotné projekty inštalácie nabíjacích staníc a využívania elektromobilov. “Zatiaľ je však predčasné hovoriť o budúcich plánoch, nakoľko je samotný koncept nový, nie dostatočne preskúmaný a pre konečných užívateľov finančne náročný,“ zdôraznil Orlovský.

Podľa Západoslovenskej energetiky najbližšie dva až tri roky pôjde skôr o pilotné projekty, aby sa s konceptom oboznámila verejnosť. “Podobne ako pri obnoviteľných zdrojoch predpokladáme, že pokiaľ oblasť nebude predmetom dotačnej politiky, úspešnosť pre čisto výnosové obchodné modely bude posunutá smerom do hlbšej budúcnosti. Časový horizont pri súčasnom objeme vedomostí a nákladovosti projektu je ťažké predpovedať,“ konštatoval Orlovský.

Vývoj trhu s elektromobilmi pozorne sleduje aj Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). “Do budúcnosti plánujeme v prvom rade nákup takýchto vozidiel. Na prevádzku tohto typu vozidiel bude nutné zabezpečiť aj čerpacie stanice,“ uviedla hovorkyňa SSE Anna Žatková. Stredoslovenskí energetici v tomto roku začali vyjednávať s niekoľkými výrobcami elektromobilov. “V prípade priaznivých podmienok zo strany štátu vo forme podpory pri nákupe takýchto vozidiel si vieme predstaviť ich využívanie nielen v rámci našej spoločnosti ale aj širokou verejnosťou,“ konštatovala Žatková.

Stredoslovenská energetika už v roku 2007 nakúpila do svojho vozového parku šesť tzv. hybridných vozidiel.

Najväčší slovenskí dodávatelia elektrickej energie spolupracujú v otázke vývoja trhu s elektromobilmi najmä so svojimi materskými zahraničnými spoločnosťami, ktoré v slovenských spoločnostiach ovládajú 49-percentné podiely. Minoritný podiel v Západoslovenskej energetike vlastní nemecká firma E.ON Energie, v Stredoslovenskej energetike francúzsky je to podnik Electricité de France a vo Východoslovenskej energetiky kontroluje 49 % akcií nemecký koncern RWE.

 


Energii2 pribudli v závere roka 2012 noví zákazníci

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava                                 28. januára 2013
 

V závere roka 2012 zaznamenal alternatívny predajca elektrickej energie a zemného plynu  Energie2, a.s., Bratislava  významný nárast predaja v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Najsilnejšie boli posledné tri mesiace roku 2012, kedy firme pribudlo niekoľkonásobne viac zákazníkov z radov domácností, než tomu bolo rok predtým. Rozhodujúcim faktorom pre zmenu dodávateľa sú naďalej ceny elektriny a plynu, ktoré má Energie2 výrazne výhodnejšie ako dominantní dodávatelia energií. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka.

     ,,Ľudia si už zvykli na to, že v závere roka je vhodný čas na zmeny dodávateľov energií. Aj predajcovia smerujú všetky kampane práve na koniec roka. Podľa našich poznatkov sú silnými v predaji všetky mesiace od septembra do konca roka a najsilnejšie sú posledné tri mesiace v roku. Záujem domácností o zmenu dodávateľa je pri elektrine, aj plyne v podstate rovnaký. Kým v minulosti bolo viacej záujemcov o zmenu dodávateľa plynu, teraz majú ľudia záujem meniť dodávateľov oboch komodít, za výhodnejších alternatívnych. Predpokladáme, že trh bude naďalej bojovať o zákazníka, z čoho môžu naďalej ťažiť spotrebitelia v podobe nižších cien“, vysvetlil D.Vlnka.

Dodal, že spoločnosť Energie2, a. s. je jedným z najlacnejších dodávateľov zemného plynu a elektrickej energie na slovenskom trhu. Jedny z najlepších cien od dodávateľa prakticky znamenajú, že zákazníci ušetria stovky eur ročne. Výhodou je, že zákazník má obe komodity od jedného dodávateľa a postačí mu len jedna faktúra. Medzi klientov Energie2 patria okrem domácností aj firmy, mestá a obce, nemocnice, či veľké obchodné centrá. 

Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom z radov domácností ďalšiu zľavu 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Všetkým tiež garantuje, že na konci roka im vráti 2 eurá za každú odobratú MWh. Značný záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pre nových zákazníkov - pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, Energie2 garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. Pre veľkých odberateľov zas Energie2 vie ponúknuť individuálne ceny  a zľavy.

Prechod k novému dodávateľovi je jednoduchý. Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a Energie2 vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Pritom meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Energie2, a. s., predáva lacný plyn a elektrinu nielen na Slovensku, ale aj v ČR a Poľsku.  Na týchto trhoch sa presadzuje v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

 

 

Elektrina firmám stúpla skokovo

Michal Holeš | 19.01.2013 18:49, www.pravda.sk

Zástupcovia podnikateľov žiadajú zníženie poplatkov za elektrinu, ktoré inkasujú monopolné spoločnosti.

Napríklad firmám na strednom Slovensku v novom roku stúpli poplatky za prenos elektriny o štrnásť percent. Firma s ročným odberom 300 megawatthodín si tak priplatí takmer 3 000 eur.

„V roku 2012 bola tarifa za prevádzkovanie systému asi 21,5 eura za megawatthodinu, po novom to je viac ako 27,8 eura, čiže poplatky sa zvýšili asi o 6,3 eura,“ spresňuje Tibor Gregor z Klubu 500, v ktorom sú združení najväčší zamestnávatelia na Slovensku.

Najviac stúpla tarifa za prevádzku systému, prostredníctvom ktorej všetci odberatelia prispievajú na podporu pre slnečné elektrárne, na ťažbu uhlia na hornej Nitre či paroplynové cykly. Podľa šéfa energetickej sekcie Slovenskej obchodnej priemyselnej komory Róberta Zelenaya by takýto vývoj mohol spôsobiť zatváranie priemyselných fabrík na Slovensku.

„Bolo by dobré podporu v blízkej budúcnosti obmedziť alebo zastaviť, lebo jej výška je na dostatočnej úrovni a pravdepodobne spĺňa aj naše záväzky voči EÚ,“ navrhuje Zelenay.

Časť viac ako šesťeurového nárastu pokrylo vlaňajšie zlacnenie elektriny, ktoré sa udialo na medzinárodných burzách. Cena klesla zhruba o štyri eurá na megawatthodinu. Napriek tomu však podnikatelia varujú, že elektrina na Slovensku je pre vysoké regulované poplatky zrejme najdrahšia v Európskej únii.

„Slovenský priemysel spotrebúva veľké množstvo elektriny. Byť konkurencieschopný pri týchto cenách je viac ako ťažké,“ dodáva Tibor Gregor.

Súčasné ceny elektriny sa nepozdávajú ani podnikateľom združeným v Americkej obchodnej komore v SR. Zástupcovia komory preto na včerajšom stretnutí požiadali ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, aby spoločne našli opatrenia, ktorými by sa dali ceny elektriny pre podniky znížiť.

"Vnímame ceny elektrickej energie ako veľký problém. Veríme, že sa nájdu nejaké riešenia,“ povedal agentúre SITA po stretnutí s ministrom hospodárstva predseda energetickej komisie Americkej obchodnej komory v SR Milan Veselý.

Minister Malatinský prisľúbil, že jeho rezort bude hľadať najmä pre vysoko náročné energetické podniky prostredníctvom legislatívy opatrenia, ktorými by sa dal nákladový balík vstupujúci do koncových cien elektriny čo najviac znížiť.

"Naše možnosti sú však obmedzené v tom, že nie sme priamo vykonávateľom energetických činností,“ konštatoval Malatinský.

 

 

Nové ceny plynu a elektriny pre domácnosti od 1. januára 2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje svojím odberateľom, že od 1. januára 2013 upraví ceny za dodávku zemného plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa zvýšia v priemere o 0,46 %. SPP dnes tiež zverejnil ceny za dodávku elektriny pre domácnosti od 1. januára 2013 spolu s podmienkami ich uplatňovania. SPP ako dodávateľ zemného plynu a elektriny, ktorý poskytuje univerzálnu službu, zverejnil aj obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov v segmente domácnosti s účinnosťou od 1. januára 2013. 

Regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti

V zmysle cenového rozhodnutia ÚRSO a cien schválených regulačným úradom na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sa zvýšia náklady domácností za dodávku plynu v kategórii D1 (Varíme) pri spotrebe 60 m3 približne o 0,15 eur ročne, v kategórii D2 (Ohrievame) pri spotrebe 1 140 m3 o 2,91 eur ročne a v kategórii D3 (Kúrime) pri spotrebe 2 610 m3 o 6,67 eur ročne (zvýšenie nákladov je uvedené vrátane DPH).

Mesačné preddavky od 1. januára 2013 sa pre zákazníkov SPP automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, t.j. pri ročnej fakturácii.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2013 spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. vykoná pre všetky tarify mimoriadny odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú pre účely tohto mimoriadneho odpočtu tiež možnosť nahlásiť stav plynomeru od 2.1.2013 do 15.1.2013 aj prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: [email protected]

Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú oddnes zverejnené aj na webovej stránke SPP www.spp.sk. Informácie o cenách za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú odberateľom oddnes dostupné aj na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 s celoslovenskou pôsobnosťou v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h a prostredníctvom Zákazníckych centier SPP. Od januára 2013 budú odberateľom v Zákazníckych centrách SPP k dispozícii tiež informačné letáky s novými cenami za dodávku plynu pre domácnosti. Prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.sppporadimevam.sk poskytuje SPP svojim zákazníkom poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energií a úspory nákladov. 

Regulovaná cena za dodávku elektriny pre domácnosti

SPP dnes zverejnil aj regulované ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, ktoré sú oddnes odberateľom k dispozícii prostredníctvom webovej stránky SPP, Zákazníckej linky SPP a Zákazníckych centier SPP. Cena komodity, t.j. elektriny od SPP sa v budúcom roku zníži v priemere o 8 %. SPP elektrinu pre domácnosti ponúka až s 8 % zľavou na 6 mesiacov oproti tradičným dodávateľom v danom regióne. Celková úspora nákladov na elektrinu tak dosahuje až 5 % v prvom roku.

Univerzálna služba

SPP ako dodávateľ plynu a dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu zverejnil dnes aj obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2013. Tieto podmienky sú oddnes zverejnené na webovej stránke SPP, pričom informácie o nich získajú odberatelia plynu a elektriny v domácnosti aj prostredníctvom Zákazníckej linky SPP a v Zákazníckych centrách SPP.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49%), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ. 

 


Odberatelia elektriny Vašej energie na západnom Slovensku prejdú k Energii2

 

Vaša energia a ZSE Distribúcia sa sporia, zákazník je však chránený

Tlačová informácia Energie2 s.r.o.                                  Bratislava                  19. novembra 2012

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie  Vaša energia s.r.o., Bratislava, sa dostal do vážneho obchodného sporu s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., ktorý súvisí s úhradou platieb za distribúciu a nesprávnym odovzdávaním údajov o spotrebe elektriny. Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., využívajúc svoje silnejšie monopolné postavenie, pristúpila k odstúpeniu od rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s Vašou energiou, s účinnosťou od pondelka 19.11.2012. Ako reakciu nato postúpila Vaša energia dohodou svojich odberateľov elektriny, pripojených k ZSE Distribúcia, a.s., na spoločnosť Energie2, a.s., Bratislava, aby tak pre nich zachovala výhodné podmienky a ceny. Informoval o tom Igor Verdonič, konateľ Vašej energie s.r.o.

    ,,Tým, že ZSE Distribúcia, a.s., odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy, splnila legislatívnu podmienku nato, aby zákazníkom začala dodávať elektrinu ako dodávateľ poslednej inštancie jej sesterská spoločnosť ZSE Energia, a.s., bez ohľadu na vôľu zákazníkov, či doterajšieho distribútora. Stalo sa tak len niekoľko dní potom ako nadobudol účinnosť nový zákon o energetike, umožňujúci takýto postup. Napriek tomu, že sme odhodlaní brániť naše záujmy súdnou cestou, z dôvodu prijatých a podľa nášho názoru účelových opatrení, nedokážeme zabrániť prechodu odberných miest k ZSE Energia, a.s. Dôsledkom týchto krokov bude pre zákazníkov aj zmena ceny elektriny, pretože ZSE Energia, a.s., síce uplatňuje regulované, ale vyššie ceny“, poukázal I.Verdonič.
    
    Dodal však, že nemienia nechať svojich odberateľov bez pomoci a preto každému z nich zaslali tento týždeň ,,Oznámenie o spôsobe zabezpečenia ďalšej dodávky elektriny“. V ňom ich oboznámili so sporom s ZSE Distribúcia, a.s., a odporučili odberateľom aby vyslovili písomný súhlas s prechodom k Energii2, a.s. a uzavreli s ňou zmluvu.  

,,Na príklade spolupráce s Energiou2 je vidieť, že alternatívni dodávatelia energií sa vedia dohodnúť v záujme lepších cien pre zákazníka. Spolupráca dokazuje, že nemonopolní dodávatelia sú pružní a vedia si v prípade potreby aj pomôcť. Je len smutné, že takáto pomoc je potrebná ako ochrana proti zneužívaniu dominantného postavenia veľkých dodávateľov. Budeme sa však brániť voči takýmto praktikám súdnou cestou“, konštatoval I.Verdonič.

Podľa neho s Energiou2 dohodli riešenie, na základe ktorého prejdú všetky práva a povinnosti spoločnosti Vaša energia zo zmlúv uzavretých s odberateľmi elektriny pripojenými k ZSE Distribúcia, a.s. na spoločnosť Energie2. ,,K tomu je potrebné vysloviť písomný súhlas každého zákazníka a z dôvodu právnej istoty je tiež vhodné uzavrieť novú zmluvu o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie2. Podmienky novej zmluvy, najmä cenové, budú pre odberateľov rovnako výhodné ako podmienky Vašej energie. Týmito opatreniami zabezpečíme, aby sa zákazníci čo najskôr vrátili k štandardnému dodávateľovi elektriny a k dodávke elektriny za ceny, ktoré si pôvodne dohodli v zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Dohoda platí len pre elektrinu na distribučnom území ZSE Distribúcia, a.s. Pre dodávky zemného plynu a pre dodávky elektriny na ostatnom územní sa pre našich odberateľov nič nemení“, uzavrel I.Verdonič.

 

Prechodom k Energii2 získate rýchlo lacnejší plyn a elektrinu

Zmenou dodávateľa v novembri dostanete lacnejšie energie už od Nového roku

Zdroj: Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 
Tlačová informácia                                                    Bratislava 7. novembra 2012

Zákazníci, ktorí chcú už od Nového roku odoberať lacnejší zemný plyn a elektrickú energiu, by mali počas novembra vymeniť doterajšieho dodávateľa za nového. Nižšie ceny než majú dominantní dodávatelia ponúka alternatívny predajca zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosť Energie2, a. s. Rýchlu zmenu počas jedného mesiaca umožňuje nový zákon a stačí na ňu podpis zmluvy a plnej moci. Pri uzatvorení zmluvy cez internet dostane zákazník ešte navyše 2 % zľavu. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Už doteraz sme boli lacnejší pri elektrine o cca 10 % ako dominantní dodávatelia a od nového roka ceny elektriny ešte znížime. Zákazníci by to mali využiť, rovnako ako aj skutočnosť, že zmena ešte nebola nikdy taká rýchla ako teraz. Slovensko totiž prijalo od septembra tretí energetický balíček, ktorý by mal priniesť spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany a zvýšiť konkurenciu jednotlivých dodávateľov. Výraznou zmenou je možnosť zmeniť dodávateľa oveľa jednoduchšie ako tomu bolo v minulosti. Nové pravidlá skrátili zákonné lehoty zmenového procesu pre plyn aj elektrinu na 21 dní. Zároveň skrátili aj výpovednú lehotu pre zmluvy na dobu neurčitú z troch mesiacov na jeden mesiac a možnosť zmeny dodávateľa v ľubovoľnom mesiaci“, povedal E. Chudovský.

Dodal, že v praxi to znamená, že počas jedného mesiaca dokáže odberateľ zmeniť svojho dodávateľa za nového. “Zmenový proces sa teraz stal pre zákazníka oveľa dostupnejším a rýchlejším. Každý zákazník má rád, keď nemusí čakať a vidí okamžite výhody svojho rozhodnutia. Už to nie je pre neho zdĺhavý proces výpovede a zmeny, ktorý ho odrádzal od samotného rozhodnutia. Zákazník má tak oveľa viac možností reagovať na zmeny na trhu aj v priebehu roka. Je to pre nás príležitosť ešte viac zabojovať o nového zákazníka a ponúknuť výhody širšej skupine zákazníkov už od januára”, povedal E. Chudovský.

Ďalej poukázal na to, že alternatívni dodávatelia nie sú pre slovenských zákazníkov ničím novým. Podľa národnej správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), za rok 2011 sa počet odberateľov z radov domácností, ktorí zmenili v priebehu minulého roka dodávateľa elektriny, zvýšil 2,3 násobne oproti roku 2010. Pritom štatistiku skresľoval fakt, že zmenový proces bol vtedy ešte zdĺhavý a veľká časť zákazníkov zmluvu podpísala ešte v roku 2011, ale zmena prebehla až k 1.1.2012, respektíve k 1.4.2012.  
„Našimi prvými zákazníkmi boli hlavne nadnárodné spoločnosti, ktoré poznajú tento proces zo zahraničia, neskôr aj malí a strední podnikatelia, a v poslednom roku cítime zvýšený záujem hlavne u domácností. Klienti sa už nepýtajú, či im môže dodávať energie aj niekto iný než doterajší dodávateľ, ale zaujíma ich produkt a jeho cena, prípadne ďalšie výhody, ktoré môžu získať. Klienti sa dnes už naozaj neboja, ale vyberajú si sami. Preto som rád, že spoločnosť Energie2, a.s. už dva roky po sebe patrí medzi najvýhodnejších dodávateľov elektriny a plynu a každý jej zákazník v roku reálne šetril náklady na energiách výrazným spôsobom“, zdôraznil  E. Chudovský.

Dodal, že aj tento rok firma pripravila viacero zaujímavých akcií a kampaní. Najväčší záujem klienti stále prejavujú o produkty Nebeská ponuka a eZmluva. 
,,Pri osobnom predaji a produkte Nebeská ponuka získavajú klienti dodatočnú vernostnú zľavu a garanciu úspory až na 6 rokov a pri produkte eZmluva získavajú dodatočnú 2 % zľavu počas celej doby viazanosti, ak si uzatvoria zmluvu sami cez jednoduchý dotazník na internetovej stránke spoločnosti Energie2, a.s. Tento rok sa Energie2 stala partnerom spoločnosti Lyoness, kde rovnako zaznamenala zvýšený záujem o predaj svojich produktov”, uzavrel E. Chudovský

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

Bezstarostná domácnosť so službou Energia asistuje

infomail ZSE, 31.10.2012

ZSE- opravar-asistentUž sa Vám niekedy stala v domácnosti havária vodovodu či plynového rozvodu práve vo chvíli, keď ste to najmenej očakávali? Práčka alebo umývačka riadu si nevyberá, kedy sa pokazí. Rovnako zabuchnutie dverí najčastejšie prichádza vtedy, keď necháte doma zapnutý plynový sporák. Nejeden z nás sa už párkrát ocitol v podobnej situácii. Spoločnosť ZSE Energia má na tieto nepredvídané situácie jednoduché riešenie. Ponúka všetkým svojim zákazníkom novú službu Energia asistuje, vďaka ktorej nikdy nezostanete „v štichu“. Ide o bezplatné poistenie havárií a porúch spotrebičov v domácnosti až do výšky 150 EUR.

ZSE Energia Vám uľahčí život
Služba Energia asistuje funguje veľmi jednoducho. Ak sa vám doma prihodí nečakaná havária kanalizácie, elektrickej siete alebo sa vám pokazí digestor či plynový kotol, vôbec nezúfajte. So službou Energia asistuje k vám do dvoch hodín príde odborník, ktorý dá všetko do poriadku. „Prioritou našej spoločnosti je uľahčiť zákazníkom život. Bezplatnou službou Energia asistuje im vychádzame v ústrety a pomáhame im riešiť bežné problémy v domácnosti jednoduchou cestou. Naši odborníci sú zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov. Ak zákazník uprednostní svojho overeného elektrikára, kúrenára, sklenára, plynára či inštalatéra stačí, ak nám dá kontakt a všetko ostatné vybavíme za neho,“ hovorí Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia.

Ušetrite až 150 EUR
Výhodou služby Energia asistuje je, že náklady na opravu, dopravu servisného technika, použitý drobný materiál pri havárii alebo pri zablokovaní dverí, či napríklad dovoz náhradných kľúčov až do výšky 150 EUR neplatíte. „O predpokladanej cene opravy, resp. služby informujeme zákazníka v čase, keď nám oznámi haváriu na asistenčnej linke. Zákazník tak dopredu vie, koľko bude porucha stáť. V prípade rozsiahlejšej opravy, ktorá presiahne čiastku 150 EUR je to taktiež veľmi jednoduché. Vzniknutý rozdiel zákazník doplatí priamo technikovi,“ dodáva Ing. Tatiana Tilňaková.

Viac informácií o službe nájdete na www.zse-energia.sk/energia-asistuje
 

Uvažujete nad zatepľovaním? Spýtajte sa ZSE Energia ako ušetriť.

Zdroj: www.zse-energia.sk
V posledných rokoch sa čoraz viac domácností púšťa do zatepľovania. Týka sa to najmä starších domov, ktoré majú vysoké tepelné straty. Kvalitne zateplený rodinný dom dokáže výrazne ušetriť náklady vynaložené na vykurovanie, preto sa nároky na tepelnú ochranu zvyšujú. Voľbou správnych izolačných materiálov vieme dokonca skrátiť vykurovacie obdobie o niekoľko dní.

Využite poradenstvo vrátane výhodných zliav

Peniaze vynaložené na zateplenie predstavujú investíciu, ktorá sa časom vráti. Má to však háčik. Mnohí ľudia nedokážu sami posúdiť vhodnosť  výberu materiálov, od ktorých najviac závisí efektívnosť zateplenia. Navyše, trh ponúka až príliš širokú paletu možností, ktoré nemusia byť vždy vhodné pre váš druh stavby. Každý materiál je špecifický a jeho výber by mal posúdiť odborník. „Naši zákazníci, ktorí plánujú zatepľovať svoje príbytky a využiť pri tom kvalitné izolačné materiály, si môžu uplatniť zľavy až do výšky 30 % u našich obchodných partnerov. Pri výbere vyhovujúcich izolačných materiálov im bezplatne poradia naši energetickí poradcovia. Navyše zákazníkom ponúkame zľavu na plyn až do  8 % spolu so službou Energia asistuje – bezplatné poistenie havárií a porúch spotrebičov v domácnosti až do výšky 150 eur. Ak si zákazníci spoja všetky tieto výhody, po skončení vykurovacej sezóny môžu byť veľmi milo prekvapení, ako sa to pozitívne odrazí v ich peňaženke,“ dodáva Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia.

Pozor na najčastejšie omyly

Stáva sa, že domácnosti dávajú zatepliť len jednu stenu. Zabúdajú však na fakt, že teplo  sa šíri po celom obvode domu. To znamená, že voľne uniká po stranách, ktoré nie sú zateplené. Rovnako dochádza k chybám aj pri voľbe hrúbky izolačného materiálu. „V tomto prípade sa netreba riadiť podľa toho, aký materiál použil na zateplenie váš sused, ale rozhodujúce je nechať si dobre poradiť u špecialistu. Naši odborníci majú mnohoročné skúsenosti s rôznymi druhmi stavieb, takže ak máte volať jedno číslo, určite volajte ZSE Energia“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia.

„Na vykurovanie rodinného domu sa spotrebuje veľké množstvo energie. Preto je naším cieľom udržať teplo v miestnosti čo najdlhšie. Keby teplo z miestnosti neunikalo, takmer vôbec by sme nepotrebovali vykurovať, pretože teplota by bola rovnaká. Takýto ideálny stav však nie je možné dosiahnuť. Z toho dôvodu je veľmi dôležité zabrániť zbytočným únikom tepla.“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia.
 

 

So spoľahlivým dodávateľom energií v domácnosti ušetríte

Zdroj: ZSE Enegia. 6.10.2012

Náklady na energie predstavujú jednu z podstatných položiek  v rodinnom rozpočte. Z tohto dôvodu sa znižovanie spotreby energií stáva prioritou číslo jeden takmer v každej domácnosti. Navyše, s blížiacim sa vykurovacím obdobím je otázka úspor energií v domácnosti  čoraz aktuálnejšia. Pritom niekedy stačí len dobrá rada alebo správny výber dodávateľa energií. V tom lepšom prípade môžete mať oboje pod jednou strechou.

Energoporadca radí

Ak sa nestačíte čudovať, prečo je z roka na rok vaša spotreba energie čoraz vyššia, skúste sa zamyslieť nad tým, čo všetko v domácnosti používate. Nielen chladničky a mrazničky predstavujú najväčších požieračov elektriny. K zvýšenej spotrebe energií rovnako prispieva televízor alebo počítač, ktoré v noci alebo pred odchodom do práce nechávate zapnuté v pohotovostnom režime. Ten ani zďaleka neznamená úsporu energie. Niektoré spotrebiče v ňom dokonca spotrebujú 5-10 W. Jednou z možností, ako eliminovať náklady na energie je tiež využitie obnoviteľných zdrojov. Slnečné kolektory môžu zákazníkovi priniesť úsporu 50 – 70 %. V našich klimatických podmienkach je ich v zimnom období potrebné kombinovať s ďalším zdrojom tepla, napr. plynovým kotlom alebo elektrickou špirálou. „Tepelné straty dokážete eliminovať napríklad výmenou okien, zateplením, ale aj dobre izolovanou strechou či správnym výberom dverí,“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia, a.s.

 „Domácnosti môžu dodržiavaním jednoduchých zásad ušetriť na energiách celkovo až 15 %. Naším cieľom je, aby sa ľudia naučili efektívne využívať energie a zároveň šetriť svoje peňaženky a životné prostredie. Pretože najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete,“ radí Andrej Fáber.

 Zľava na plyn až do výšky 8 %

V priebehu vykurovacej sezóny je potrebné zabezpečiť správne nastavenie regulácie. Vašu domácnosť zbytočne neprekurujte a radšej znížte teplotu obytného priestoru napr. o 1 °C, čím dosiahnete približne 6-percentnú úsporu nákladov na kúrenie. Zredukovaním teploty pred odchodom z domu o 5 °C ušetríte takmer 30 % energie. Nezabúdajte však na to, že v blízkosti radiátora by sa nemali nachádzať žiadne predmety, ktoré bránia cirkulácii vzduchu, napríklad posteľ, skriňa či dlhá záclona alebo záves. Výraznú úsporu dosiahnete aj vhodným výberom dodávateľa energií. „Naša spoločnosť si uvedomuje, že pri výbere dodávateľa je pre zákazníkov rozhodujúca najmä cena. Preto im ponúkame zľavu na plyn až do výšky 8 %. Navyše si môžu uplatniť zľavy pri nákupe na online portáli HEJ.sk až do výšky 15 %. U našich zmluvných partnerov môžu zákazníci čerpať zľavy pri kúpe podlahového elektrického kúrenia, priamovýhrevných konvektorov, tepelného čerpadla, solárnych panelov alebo izolačných materiálov až do výšky 30 %,“ hovorí Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia, a.s.

Priemerná odporúčaná teplota vo vykurovaných miestnostiach je:

obývačka 20 – 22 °C
detská izba 20 °C
spálňa 16 – 18 °C
kúpelňa 24 °C
toaleta 15 °C
chodby 15 °C

    
   
        

  

 


Rady ako ušetriť na energiách

Zníženie spotreby je ovplyvnené cenou energií i správaním spotrebiteľa
ZDROJ: www.etrend.sk 04.10.2012


Náklady na energie predstavujú pomerne významnú časť nákladov, či už ide o domácnosť alebo podnikateľov. Spôsoby, ako ušetriť, sú v zásade dva. Buď znížiť spotrebu, alebo cenu dodávaných energií. Ideálna je kombinácia oboch možností, vtedy sa efekt znásobí.

Zníženie spotreby je ovplyvnené nielen cenou energií, ale aj samotným správaním spotrebiteľa, zdôrazňuje Tatiana Tilňáková, vedúca produktového manažmentu Západoslovenskej energetiky. Podľa Jany Bolibruchovej, hovorkyne Stredoslovenskej energetiky, je možné spotrebu domácnosti znížiť až o pätinu. „Väčšinou ide o jednoduché, finančne nenáročné riešenia alebo len úpravu návykov, ktoré vedú k úsporám,“ vysvetľuje.

Pri znižovaní vlastnej spotreby vo väčšom rozsahu treba pristúpiť k zatepleniu budov, v prípade firiem napríklad aj k nákupu efektívnejších strojov a realizácii inovačných projektov vo výrobe. „Zároveň je dôležité vykonať celkovú optimalizáciu spotreby. Pri nastavení vhodného produktu, správne nastaveného odberu a času môže tento krok ušetriť veľa peňazí,“ odporúča Roman Lipnička, obchodný riaditeľ firmy Elgas.

Firemní zákazníci môžu dosiahnuť významné úspory vďaka vhodne nastavenej stratégii nákupu a manažmentu energií. Výška úspor však závisí aj od individuálnej situácie zákazníka, tvrdí Branislav Kalužný,  Country Lead Slovakia zo spoločnosti Shell Energy Europe. Ak chce zákazník ušetriť, mal by si podľa neho pri nákupe energií predovšetkým určiť jasnú stratégiu nákupu energií a výber správneho riešenia založeného nielen na informáciách o internom profile odberu plynu, ale tiež na informáciách o trhu. Dôležité sú tiež transparentné výberové kritériá a schopnosť správne zhodnotiť výhody a riziká rôznych ponúk.

Dobré je využívať cenové akcie dodávateľov. Tieto ceny sú viazané na burzu, takže základný prehľad o vývoji cien a s tým súvisiace správne načasovanie nákupu klientom zaručí v čase výberu tú najvýhodnejšiu cenu. „Zjednodušene povedané, treba nakupovať, keď je cena na trhu najnižšia, vybrať dodávateľa si klient môže aj oveľa neskôr,“ radí R. Lipnička z Elgasu. Zákazníkom odporúča porovnať si ponuky jednotlivých dodávateľov a pozorne si prečítať všetko, čo je v cenníkoch a zmluve napísané. „Cena je dôležitá, ale do úvahy treba vziať aj služby, zákaznícky servis a zmluvné podmienky, ktoré im dodávateľ ponúka. Aby cenová akcia neznamenala ešte vyššiu cenu ako doteraz,“ upozorňuje.

Podľa Jozefa Holjenčíka, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), však nie je správne iba sa spoliehať na prostú ponuku dodávateľov. „Odberatelia by mali do ponuky aktívne zasahovať. Napríklad treba mať na zreteli aj prípadné sankcie za nedostatočný alebo nadmerný odber,“ zdôrazňuje. Mimoriadne dôležité je aj nastavenie nízkych a vysokých taríf podľa svojich reálnych podmienok. Ak totiž dodávateľ neprispôsobí tarify podľa jeho potrieb, žiadna nižšia cena nepomôže a celkové platby budú aj tak zbytočne vysoké. Efektívne nastavené tarify im preto môžu priniesť nečakanú úsporu.

 

Český trh s energiami je liberalizovanejší ako slovenský a poľský

Energii2 sa najlepšie predáva elektrina aj plyn v Česku

Tlačová informácia                                                Bratislava 19. septembra 2012

Najlepšie podmienky pre firmy dodávajúce zemný plyn a elektrinu v strednej Európe sú v Českej republike, nasleduje Slovensko a Poľsko. Vyplýva to z doterajších skúseností, ktoré má s predajom na týchto troch trhoch jeden z dodávateľov zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Český trh je v porovnaní so slovenským a poľským najliberalizovanejší a umožňuje dodávateľom skutočnú voľnú súťaž, z ktorej v konečnom dôsledku ťaží zákazník. Široká konkurencia tlačí ceny dole a odberatelia si môžu vyberať. Slovenský trh s energiami je zhruba o dva roky oneskorený za českým, keď ešte len teraz v septembri vstúpil do platnosti zákon implementujúci smernice EU o liberalizácii predaja energií, takzvaný 3.energetický balíček. Navyše tu zákazníkov odstrašuje kampaň dominantných dodávateľov spochybňujúca samotný predaj doma u zákazníkov. Poľský trh je potenciálom predaja najzaujímavejší, stretávame sa však na ňom s problémami pri získavaní príslušných povolení pre začatie dodávok“, konštatoval D. Vlnka.

Dodal, že podľa porovnávania portálov zaoberajúcich sa cenami energií, patrí Energie2 k trom najlacnejším dodávateľom zemného plynu na českom trhu, čo sa prejavilo aj nárastom nových odberateľov a samotného odberu. V porovnaní so záverom roku 2011, sa za 7 mesiacov do augusta 2012, zvýšil počet odberných miest firmy pri zemnom plyne 11,9-násobne a odber plynu v m3 sa zvýšil 15,1-násobne. V komodite elektrina sa počet odberateľov Energie2 za rovnaké obdobie zvýšil v ČR 1,5- násobne a odber elektriny v MWh 3,3-násobne.

,,Na všetkých troch trhoch, kde pôsobíme, sa snažíme byť výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia  plynu a elektriny, navyše ceny vieme pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi“, vysvetlil D.Vlnka.

Dodal, že tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o  maržu, Energii2 umožňujú predávať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než väčšine konkurenčných spoločností. Energie2 sa snaží i o to, aby jej ceny boli stabilné čo najdlhšiu dobu. Aj filozofia stability sa podpísala na pravidelných medzimesačných nárastoch počtu klientov i celkového odberu plynu a elektriny.

,,Energie2 mieni ceny pre odberateľov udržovať dlhodobo medzi najnižšími na trhu tak, aby domácnosti mohli reálne ušetriť každoročne stovky eur. Zmena dodávateľa je pritom pre občanov jednoduchá a firma zadarmo zabezpečí všetky potrebné úkony. Stačí podpis plnej moci. Zmluvu je pritom možné uzatvoriť cez internet a v tomto prípade firma ešte dodatočne poskytuje zákazníkom ďalší benefit na úrovni 2 % z neregulovanej časti štandardnej cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy“, uzavrel D.Vlnka.
 


Cena plynu v Čechách môže klesnúť. Regulátor chce potrestať distribútorov

Zdroj: www.energie-portal.sk, 18.9.2012

Bratislava – Minimálny rozdiel medzi slovenskými a českými cenami za plyn sa čoskoro môžu vyrovnať. Český Energetický regulačný úrad (ERÚ) si totiž plánuje posvietiť na distribučné spoločnosti. Ak zatlačí na ceny za distribúciu, výsledok by sa mohol obratom podpísať na účtoch za plyn pre domácnosti. Ročne by tak maloodberatelia mohli ušetriť desiatky eur. Dôvod? Trest práve pre distribútorské firmy.

Tretí energetický balíček konečne posilní práva spotrebiteľov

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 
Tlačová informácia                                                        Bratislava 1.augusta 2012

Energia2: Spotrebiteľ sa rýchlejšie dočká lepších cien

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., víta schválenie zákona o regulácií sieťových odvetví, ktorým sa do slovenskej legislatívy implementoval tretí energetický liberalizačný balíček. Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Zároveň sa zvýši konkurencia a transparentnosť celého sektora. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.
,,Slovensko malo implementovať tretí liberalizačný balíček už v marci minulého roka. Každý deň omeškania poškodzuje práva spotrebiteľov na lacnejší plyn a elektrinu, pretože ich núti zostávať u doterajších dodávateľov a bráni im v rýchlejšom prechode za výhodnejšími ponukami. Napriek cenovým rozdielom  presahujúcim desať percent, doteraz mohli domácnosti meniť dodávateľa iba raz za štvrťrok. Odberateľ však bude mať po novom možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, a tiež právo na konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa. Prijatím energetických noviel sa podporí liberalizácia a transparentnosť na trhu s energiami“, konštatoval D.Vlnka.
Dodal, že najlepším regulátorom trhu je skutočná efektívna konkurencia a fungujúci trh, čo si vyžaduje čo najväčšie odbúranie administratívnych zásahov. Nový zákon by mal umožniť aj postihovanie nečestných predajcov zavádzajúci občanov, ale aj dominantných hráčov zneužívajúcich svoje postavenie. 

,,Po neférovej kampani voči podomovému predaju ako takému, sme totiž zaznamenali v druhom štvrťroku 2012 výrazný prepad podomového predaja v SR. Týmto praktikám by mal nový zákon odzvoniť. Prax ukáže, či tomu tak bude. Sme sa čo najväčšiu liberalizácia trhu, pretože efektívna konkurencia je vždy v prospech zákazníka“, povedal D.Vlnka.

Ďalej poukázal na to, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu (v priemere o 12 %) i elektriny (o cca 10 %) pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. 

Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme údaje o svojom odbernom mieste. Tá vykoná všetko potrebné zmeny za klienta. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2, a. s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov oboch komodít na Slovensku. Medzi jej klientov dnes patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, významné mestá a obce, nemocnice, alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. Všetci jej klienti už dnes reálne využívajú výhody slovenskej spoločnosti Energie2, a. s., ktorá im poskytuje jednu z najlepších cien na trhu.
Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku. 


Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
 


Zákazníci Energie2 získajú cez nákupné spoločenstvo LYONESS dodatočnú zľavu 4%

Nízke ceny dodávok elektriny a plynu od Energie2 môžu byť ešte nižšie

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 
Tlačová informácia                                                        Bratislava 26. júla 2012

Možnosť získať zemný plyn a elektrickú energiu ešte o 4 percentá lacnejšie, než je jedna z najnižších cien na trhu, majú teraz domácnosti i podnikatelia, ktorí uzavrú zmluvu s alternatívnym dodávateľom Energie2, a. s., prostredníctvom spoločnosti Lyoness. Nová služba Energie2 Lyoness je vlastne dodávkou energií s vrátením časti nákladov. Klienti sa u nás registrujú jednoducho online cez web www.energie2.sk a sú obratom obslúžení na diaľku mailom a poštou. Informoval o tom Eduard Chudovský , obchodný riaditeľ Energie2, a.s., Bratislava.

,,Produkt je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Lyoness Slovensko a túto výhodu u nás môže získať vypísaním svojich osobných údajov a údajov o odbernom mieste do jednoduchého dotazníka. Členovia spoločenstva Lyoness získavajú finančnú výhodu a zároveň garanciu nižšej ceny ako u súčasného tradičného dodávateľa a to na celé obdobie viazanosti zmluvy. V rámci produktu spoločnosť Energie2 vráti z každej zmluvy členskú výhodu vo výške 4 percent z ceny za dodávku elektrickej energie, alebo zemného plynu. Pri zmluvách presahujúcich dobu viazanosti jeden rok dostane zákazník 4 percentnú zľavu každoročne počas celej doby viazanosti, vždy podľa vyúčtovacej faktúry“, vysvetlil E.Chudovský.

Dodal, že spolupráca Energie2 a spoločnosti Lyoness je výhodná pre obe firmy aj pre zákazníkov. Energie2 takto získa nových klientov pri nižších vstupných nákladoch, Lyoness má podiel na tržbách od klientov a zákazníci dostanú formou vrátenia časti nákladov o 4 percentá lacnejší plyn a elektrinu a peniaze späť. 

Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. „Naše ceny sa snažíme nastaviť tak aby neboli priamo naviazané na ceny veľkých monopolných dodávateľov. Ak by napríklad SPP, a.s. menil cenu plynu smerom hore, museli by sme aj ju zdvihnúť my. Preto neponúkame percentuálnu zľavu oproti monopolným dodávateľom, ale cena je nastavená ako fixná cena pre danú tarifu“, konštatoval E.Chudovský.

Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme údaje o svojom odbernom mieste. Tá vykoná všetko potrebné zmeny za klienta. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2, a. s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov oboch komodít na Slovensku. Medzi jej klientov dnes patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, významné mestá a obce, nemocnice, alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. Všetci jej klienti už dnes reálne využívajú výhody slovenskej spoločnosti Energie2, a. s., ktorá im poskytuje jednu z najlepších cien na trhu.
Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.


Energie2 pripravuje zlacnenie elektriny

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 
Tlačová informácia                                                        Bratislava 16.júla 2012


Na zlacnenie elektriny na medzinárodných trhoch bude reagovať aj alternatívny predajca elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., ktorý pripravuje od 1.januára 2013 výrazné zníženie cien elektriny pre domácnosti. Výška zlacnenia ešte nie je známa, ale cena pre domácnosti bude stanovená tak, aby rozdiel oproti dominantným dodávateľom bol aj v prípade ich zlacnenia podobne výhodný ako tomu bolo doteraz. Energie2 tak bude aj v roku 2013 patriť medzi najlacnejších dodávateľov elektriny a plynu na slovenskom trhu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosti Energie2, a. s.

,,Našou filozofiou je dlhodobo udržiavať výrazne nižšie ceny, než majú dominantní dodávatelia a to ako pre občanov, tak aj pre komunálnu sféru  a firmy. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ stále ešte existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi. Pokračuje aj kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a  zákazníci volia lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal na to, že zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a tá vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

,,Oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše, pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh“, zdôraznil D.Vlnka.

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.  Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov i individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia  elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi. 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

Lacnejší plyn a elektrina majú šancu nielen v ČR a SR , ale i v Poľsku  
Energie2 expanduje na poľský trh s plynom a elektrinou

Tlačová informácia Energie2, a. s                                                       Bratislava 27. júna 2012

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku. Fyzické dodávky poľským firemným zákazníkom by mali začať od 1. augusta 2012 a pre odberateľov z radov obyvateľstva sú zatiaľ vo fáze príprav. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

,,Naša firma úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiavame dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa osvedčila a nám medzimesačne rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Túto filozofiu chceme zopakovať i na poľskom trhu, kde sa mienime presadiť pri dodávkach tak pre podnikateľov, ako aj pre komunálnu sféru a obyvateľstvo. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia plynu i elektriny. Naša stratégia diverzifikácie tak v komoditách, ako pri veľkopredaji a malopredaji, až po regionálnu, sa oplatí a  prináša lepšiu odolnosť voči cenovým výkyvom i kurzovým zmenám“, vysvetlil D.Vlnka.

Ďalej poukázal na to, že Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov i individuálne prispôsobiť. 

,,Sme výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia  elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu  a počítame s tým, že to tak bude i na poľskom trhu. Umožňujú nám to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na miestnych trhoch, dokážeme byť pružní a operatívne sa prispôsobiť vývoju na komoditných burzách. Tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou sa podeliť so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú predávať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Dodal, že kým český a poľský trh sú značne liberalizované, diverzifikované, s mnohými dodávateľmi, slovenský je relatívne malý a stále ešte nedostatočne liberalizovaný. Slovensko zatiaľ neimplementovalo tretí energetický balíček EU do slovenskej legislatívy a to je zlá správa pre spotrebiteľov i pre alternatívnych  predajcov energií.

 ,,Poľská pobočka Energie2 má sídlo v Katoviciach, v ČR máme centrálu v Prahe a pripravujeme v tomto roku otvorenie pobočky i v Brne. Na Slovensku sídli Energie2 v Bratislave a má pobočky v Topoľčanoch a Prešove. 

Poukázal i na to, že cenový sadzobník pre ČR i SR má Energie2 nastavený na ceny nižšie, než majú dominantní dodávatelia. Navyše, pri uzatvorení zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší benefit na úrovni 2 % zo štandardnej  cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu v ČR nižšie o 10 % a elektriny o cca 9 %. Na Slovensku sú ceny plynu oproti dominantným hráčom nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem v oboch krajinách je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť počas trvania zmluvy až tisíce eur. Všetky tieto osvedčené benefity mieni firma poskytovať i poľským zákazníkom.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

Kontakt v Poľsku: http://www.energie2.pl
 

Tradiční dodávatelia elektriny si udržali dominanciu

Zdroj: www.sme.sk, 5.6.2012 BRATISLAVA.

Tradiční dodávatelia elektrickej energie, spoločnosti ZSE Energia, Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE), si v minulom roku udržali dominantné postavenie na trhu. Podiel dodávky elektriny týchto troch spoločností na celkovej spotrebe elektriny bol takmer 51-percentný, keď celkovo dodali odberateľom vyše 14 600 gigawatthodín elektriny.

“Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 1,5 %,“ uviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO). Na Slovensku sa vlani spotrebovalo 28 862 gigawatthodín elektrickej energie.

Všetci traja tradiční dodávatelia elektriny spolu dodali v minulom roku firemným zákazníkom vyše 9 700 gigawatthodín elektriny. Je to o vyše 330 gigawatthodín elektriny menej ako v predchádzajúcom roku. Najväčším konkurentom ZSE Energia, VSE a SSE v tomto segmente zákazníkov z pohľadu objemu dodávky elektriny je spoločnosť SE Predaj, dcérska firma Slovenských elektrární.

Firma SE Predaj vlani dodala firmám viac ako 1 400 gigawatthodín elektriny, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 26 %. Prvú trojku uzatvára spoločnosť ČEZ Slovensko, ktorá dodala zákazníkom z tohto segmentu vyše tisíc gigawatthodín elektriny, čo predstavoval zhruba 8-percentný medziročný nárast.

Ešte dominantnejší boli tradiční dodávatelia v sektore domácnosti. Domácnostiam vlani celkovo dodali necelých 4 900 gigawatthodín elektriny. Pri domácnostiach vlani stratili tradiční dodávatelia elektriny oproti predchádzajúcemu roku dodávku elektriny len o objeme 36 gigawatthodín. Najväčším konkurentom tradičných dodávateľov v tomto segmente zákazníkov je spoločnosť Slovakia Energy.

Tá podľa regulačného úradu vlani dodala domácnostiam 99 gigawatthodín elektrickej energie, čo medziročne predstavuje nárast o necelých 9 %. Tretí najsilnejší dodávateľ elektriny v tomto segmente je spoločnosť Energetické Centrum, ktoré v minulom roku dodalo domácnostiam 45 gigawatthodín elektrickej energie. Táto firma však zaznamenala najsilnejší nárast, keďže v roku 2010 dodala slovenským domácnostiam iba niečo vyše jednej gigawatthodiny.

Slovenský trh s elektrinou je podľa regulačného úradu plne liberalizovaný a otvorený pre všetkých účastníkov trhu. “Zvyšujúca sa účasť v regionálnych trhoch, existujúci prebytok výroby elektriny v regióne a dostatočná cezhraničná výmena elektriny spolu vytvárajú vysoko konkurenčné trhové prostredie,“ konštatoval regulátor.

Podľa ÚRSO z celkového počtu 385 subjektov, ktoré majú platné povolenie na dodávku elektriny, ponúkalo koncom vlaňajška odberateľom elektriny v domácnostiach dodávku elektriny celkom 41 dodávateľov elektriny.
 

Štát opäť zníži výkupné ceny slnečnej energie

Asociácia fotovoltického priemyslu sa sťažuje, že hrozí likvidácia odvetvia

Zdroj: 24.05.2012 / ČTK, www.trend.sk

Slovensko po sprísnení pravidiel štátnej podpory solárnych elektrární pripravuje ďalšie zníženie výkupných cien z fotovoltických zdrojov. Tento krok zrejme zníži záujem o budovanie slnečných elektrární a podľa asociácie fotovoltického priemyslu môže toto odvetvie zlikvidovať.

Slovenský energetický regulačný úrad ÚRSO pripravil výnos, podľa ktorého výkupná cena elektriny z nových fotovoltických elektrární od leta klesne o dve pätiny na zhruba 119 eur za megawatthodinu z terajších 194,5 eura. Garantovaná výkupná cena tak v priebehu dvoch rokov spadne o bezmála tri štvrtiny; slnečné elektrárne postavené do roku 2010 získali nárok až na 430 eur za megawatthodinu vyrobenej elektrickej energie. „Je to krok, ktorý výrobcov elektriny priamo ohrozuje,“ tvrdí asociácia fotovoltického priemyslu, ktorej sa tiež nepáči, že sa pravidlá menia v priebehu roka

Slovenské domácnosti platia za elektrickú energiu vrátane distribučných a ďalších poplatkov okolo 140 eur za megawatthodinu, z toho cena samotnej elektriny tvorí zhruba polovicu.

V závere vlaňajška boli na Slovensku v prevádzke slnečné elektrárne s inštalovaným výkonom 314 megawattov, čo predstavuje medziročný nárast o 40 percent. Výkon týchto zdrojov zodpovedá zhruba šestine kapacity dvoch slovenských jadrových elektrární, ktoré majú v krajine najväčší podiel na výrobe elektriny. Výroba elektriny z atómu však ešte stúpne po dokončení elektrárne v Mochovciach.

Po boome solárnych zdrojov Slovensko vlani sprísnilo pravidlá poskytovania štedrých výkupných cien, na ktoré majú nárok elektrárne už len do výkonu 100 kilowattov a umiestnené na budovách. Prokuratúra tiež preveruje niekoľko solárnych elektrární, ktoré v minulom roku vraj získali kolaudačné rozhodnutie ešte pred dokončením, čím sa ich majitelia údajne snažili zachovať si pre ne vyššiu podporu.

Česko v snahe obmedziť rozmach solárnych zdrojov stavilo okrem iného na vyššie zdanenie fotovoltiky. Ústavný súd tento mesiac zamietol návrh skupiny senátorov na zrušenie sporných paragrafov. Najviac kritizované opatrenie je 26-percentný odvod z výkupnej ceny a 28-percentná zrážka zo zeleného bonusu, teda v podstate zdanenie elektriny zo slnečných elektrární. 

 

 

Tlačová informácia  

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Bratislava 3. mája 2012

Energie2 víta, že tretí energetický balíček je medzi prioritami Ficovej vlády

Budú lacnejší plyn a elektrina voľne dostupné už v tomto roku? 

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s. víta oznámenie novej vlády, že jej prioritou v tomto roku v energetike je implementácia tretieho energetického liberalizačného balíčka do slovenskej legislatívy. Rovnako, ako to uviedlo Ministerstvo financií v Národnom programe reforiem, sú aj alternatívni predajcovia plynu a elektriny presvedčení, že “návrh zákona posilní práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu“. Povedal to riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Slovensko malo implementovať tretí liberalizačný balíček už v marci minulého roka. Každý deň omeškania poškodzuje práva spotrebiteľov na lacnejší plyn a elektrinu, pretože ich núti zostávať u doterajších dodávateľov a bráni im v rýchlejšom prechode za výhodnejšími ponukami. Napriek cenovým rozdielom  presahujúcim desať percent, môžu domácnosti meniť dodávateľa iba raz za štvrťrok. Odberateľ však bude mať po novom možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, a tiež právo na konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa. Prijatím energetických noviel sa podporí liberalizácia a transparentnosť na trhu s energiami“, zdôraznil D. Vlnka.

Poukázal aj na to, že doteraz platný zákon umožňoval a umožňuje zmeny vždy iba 50 dní pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.). Preto zákazník, ktorý chce napríklad začať odoberať plyn od 1. októbra 2012, musí o zmenu požiadať do 30. júna 2012. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musí požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Kým nenadobudne právoplatnosť novela zákona, platí doterajší, čo znamená, že domácnosti zatiaľ môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1. októbru 2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 8 týždňov, vysvetlil D. Vlnka.

Na predaj produktov má Energie2 vlastných obchodníkov a k tomu zmluvných externých predajcov pôsobiacich na celom území SR. Zákazníci môžu uzavrieť zmluvy aj v  sídle firmy v Bratislave a pobočkách v Topoľčanoch a Prešove. Okrem toho, môžu uzatvoriť zmluvu cez internet, pri ktorej dostanú ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny. Pripravuje sa aj predaj cez telefón. 

,,Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu (v priemere o 12 %) i elektriny (o cca 10 %) pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Naďalej však pokračuje aj kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov, čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívnych dodávateľov. Zákazníci sa presvedčili, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne. Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred naším zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka. 

Dodal, že  zákazníci získajú výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše zákazníkom garantuje, že na konci roka im Energie2 vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh. 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

 

Tlačová správa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

V Bratislave 11.4.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví reaguje na tvrdenia predsedu Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslava Obšívaného.
Pán predseda Obšívaný sa vo svojich mediálnych vyhláseniach o cenách tepla po poklese cien zemného plynu alibisticky skrýva za  regulačný úrad, keď hovorí, že úrad nepristúpil k regulácii ceny plynu na výrobu určeného na výrobu  tepla pre domácnosti.  
Jeho postoj je zarážajúci, keďže je  nesporne dostatočne skúsený, aby poznal legislatívu, ktorá upravuje tvorbu ceny tepla. Musí vedieť, že úrad ceny za dodávku plynu určeného na teplo  reguluje, ale od 1.1.2012 už nie priamym  určením maximálnej ceny plynu, ale určením rozsahu oprávnených nákladov a určením výšky primeraného zisku.  To znamená, že  odberateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť má možnosť na základe  informácie úradu o znížení nákupnej ceny plynu rokovať so svojim dodávateľom  o následnom znížení ceny za dodávku plynu. Zníženie nákupnej ceny je veľmi závažným parametrom, ktorý vstupuje do výpočtu ceny tepla a predstavuje preto pre výrobcov tepla významný argument pri vyjednávaní ceny.
Úrad pri zverejňovaní rozhodnutia o znížení ceny plynu pre domácnosti na možnosť zníženia ceny plynu určeného na výrobu tepla upozornil  a vyzval správcov bytových domov, aby tlačili na svojich dodávateľov tepla, aby títo začali rokovania s dodávateľom plynu o znížení ceny. 
Úrad nemôže posudzovať efektívnosť konania správcov, v každom prípade si však nemôže odpustiť komentár k postupom zväzu výrobcov tepla. Musí konštatovať, že za   neochotou teplárov znížiť ceny tepla a váľať dopady  vyšších cien na plecia úradu stoja  finančné záujmy  výrobcov tepla a túžba po väčšom zisku, ktorý vytvoria odberatelia prostredníctvom  vyšších cien.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa dištancuje od takýchto neférových postupov výrobcov tepla voči odberateľom a prehlasuje, že práve výrobcovia tepla nesú plnú zodpovednosť za nečinnosť vo výhodnej situácii a tým aj za zbytočne vyššie platby občanov za teplo.  
Úrad vyzýva všetkých odberateľov, aby neakceptovali tvrdenia výrobcov tepla, že úrad neznížil cenu plynu a aby ich dôrazne žiadali  o zníženie ceny tepla na základe poklesu nákladov na nákup plynu. Je to jednoznačne pole pôsobnosti výrobcov tepla a akékoľvek odvolávky smerom k úradu sú len nekompetentnými výhovorkami. Dodávatelia tepla majú dostatočné informácie a legislatívne nástroje na to, aby v záujme svojich odberateľov vyrokovali nižšie ceny plynu. Od začiatku tohto roku je to výlučne v ich rukách a podsúvanie myšlienky smerom k verejnosti, že je to povinnosť úradu, je klamaním odberateľov.
 

Elektrina zlacnie o percento

Ceny klesnú po znížení tarify za systémové služby, o ktorom rozhodol regulátor

30.03.2012  / leg , SITA, www.trend.sk

Odberateľom od apríla klesne cena elektriny približne o jedno percento. Dodávky zlacnejú vďaka zníženiu poplatku za systémové služby, o ktorom rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tarifa, prostredníctvom ktorej sa koncoví zákazníci skladajú na zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy, klesne o pätinu (20,4 percenta).

Elektrina zlacnie všetkým odberateľom. Cena pre domácnosti, ktorú reguluje ÚRSO, sa naposledy menila začiatkom roku. Vzrástla v priemere o dve percentá. Teraz zlacnie o 1,03 percenta.

O bezpečnosť a stabilitu prenosovej siete sa stará Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorú kontroluje štát. Priestor na zníženie poplatku za systémové služby podľa podniku vznikol na základe úspory v predpokladanej výške 30 miliónov eur. Firma ju dosiahla pri obstarávaní podporných služieb na vyrovnávanie rozdielov vo výrobe a spotrebe elektriny.

 

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava

Tlačová informácia                                            Bratislava 28.marca 2012

Plyn i elektrinu od Energie2 si kúpite aj v obchodnom centre

Alternatívny predajca zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosť Energie2, a.s. opäť aktivoval predaj cez zákaznícke centrá v obchodných centrách Max. Zákazníci si tak môžu priamo v stánku v obchodnom centre uzavrieť zmluvy na výhodnejšie dodávky elektriny a plynu. Rozhodnúť sa nemusia okamžite, ale môžu si zobrať propagačné materiály, návrh zmluvy a doniesť ju podpísanú až neskôr. Promo akcia začína v OC Max v Nitre v dňoch 29.3.-3.4.2012 a potom bude pokračovať v apríli a máji v Trnave, Poprade, Trenčíne, Žiline a Košiciach - Juhu. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Netradičnú formu predaja sme vlani úspešne odskúšali práve v Nitre a Trenčíne a osvedčila sa nám. Zákaznícke centrá sú vlastne pultové stánky, ktoré sa vždy po 2 týždňoch presúvajú do iného obchodného centra, pretože štatistika ukázala, že návštevníci sa v tom istom centre často opakujú a nemá význam oslovovať stále tých istých. Aj keď je tento predaj pomerne úspešný, považujeme ho iba za doplnkový k ostatným aktivitám. Na predaj produktov máme vlastných obchodníkov a k tomu zmluvných externých predajcov pôsobiacimi na celom území SR. Zákazníci môžu uzavrieť zmluvy aj v našom sídle v Bratislave a pobočkách v Topoľčanoch a Prešove. Okrem toho môžu uzatvoriť zmluvu cez internet, pri ktorej poskytujeme ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny. Pripravujeme aj predaj cez telefón“, vysvetlil D.Vlnka. 

Dodal, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu i elektriny pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Naďalej však existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi. 

,, Naďalej pokračuje kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov, čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívnych dodávateľov. Zákazníci sa presvedčili, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne.  Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka. 

Dodal, že  oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. A zákazníkom garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh. 
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
 

Energie2 zrýchli expanziu na českom trhu s plynom a elektrinou

V ČR i SR sú pre zákazníkov príťažlivejšie lacnejší plyn a elektrina 

Tlačová informácia                                                        Praha 15.marca 2012

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., Praha patrí na českom trhu, podľa vlastných prieskumov, dlhodobo medzi troch najlacnejších dodávateľov zemného plynu a chce túto situáciu využiť na rozšírenie počtu svojich klientov z radov obyvateľstva, komunálnej sféry i firiem. Pripravuje preto nové marketingové a predajné aktivity v ČR, s cieľom oboznámiť českých zákazníkov s výhodami dodávok od Energie2, hlavne v porovnaní s tradičnými dodávateľmi plynu a elektriny. Ceny pre odberateľov mieni dlhodobo udržiavať medzi najnižšími na trhu. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

,,Naša firma úspešne pôsobí na českom aj slovenskom trhu. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia oboch komodít. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku. V ČR to však je zložitejšie, pretože tento trh je podstatne liberalizovanejší, diverzifikovanejší, pôsobí na ňom nepomerne viacej dodávateľov a cenové ponuky majú, v dôsledku vysokej konkurencie, menšie rozpätia ako v SR. Na druhej strane český trh s energiami je takmer trojnásobne väčší než slovenský a Energie2 sa na ňom tradične presadzuje aj veľkoobchodom a dodávkami pre ďalších alternatívnych dodávateľov“, konštatoval D. Vlnka.

Ďalej zdôraznil, že firme sa vypláca stratégia diverzifikácie dodávok, ako v rôznych druhoch energií (plyn, elektrina), tak aj veľkoobchod a maloobchod, ale aj teritoriálne rozdelený predaj v ČR a SR. Prináša to lepšiu odolnosť voči cenovým výkyvom i kurzovým zmenám.

,,Všetkým našim odberateľom vieme poskytnúť veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vieme pre veľkých odberateľov aj individuálne prispôsobiť. Sme výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú nám to obchody s týmito komoditami na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a zemného plynu. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na miestnych trhoch, vieme byť pružní a operatívne sa prispôsobovať vývoju na komoditných burzách. Tieto faktory, spolu s nižšími réžijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú poskytovať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Ďalší vývoj pri získavaní zákazníkov v ČR, pri vysokom stupni liberalizácie tohto trhu, závisí hlavne od cenovej a marketingovej stratégie. V SR je situácia odlišná, keďže nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v NR SR a stiahnutie nadväzujúceho regulačného zákona začiatkom februára znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy, čo je zlou správou pre spotrebiteľov i alternatívnych predajcov energií. Nová legislatíva mala totiž priniesť dlho očakávanú liberalizáciu trhu, čím by sa výrazne zlepšila konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožnila odberateľom slobodnejší výber dodávateľov a tým aj priaznivejšie ceny.

,,Energie2 má v súčasnosti v ČR sídlo v Prahe a pripravuje v tomto roku otvorenie pobočky aj v Brne. V SR má Energie2 sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Na komunikáciu s verejnosťou úspešne využíva Energie2 v SR renomovanú PR agentúru Paper Life, s. r. o. a súčasnosti rozširujú spoluprácu aj na český trh. Energie2 pripravuje expanziu aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal aj na to, že cenníkové sadzby pre ČR i SR má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu v ČR nižšie o 10 % a elektriny o cca 9 %. Na Slovensku sú ceny plynu oproti dominantným hráčom nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem v ČR i SR je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce korún, či eur.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.
 


Energie2 je lacnejšia aj keď SPP nútené zníži ceny plynu pre domácnosti

Tlačová informácia Energie2, Bratislava 13.marca 2012


Napriek tomu, že  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) musí z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížiť od 12.marca 2012 ceny zemného plynu pre domácnosti v priemere o 5,24%, budú priemerné ceny zemného plynu od alternatívneho dodávateľa Energie2, a.s., naďalej nižšie a pre zákazníkov výhodnejšie zhruba o desatinu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosti Energie2, a. s. 

,,Tak ako doteraz, aj po zvyšok roku 2012, budeme dodávať plyn slovenským domácnostiam naďalej lacnejšie ako dominantný predajca SPP. Ceny Energie2 na rok 2012 budú aj po nariadenom zlacnení ÚRSO pre SPP v priemere o 12% nižšie, ako bude mať SPP pre obyvateľov a pre firmy budeme tiež lacnejší. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ vinou neprijatia nového zákona najbližšia zmena dodávateľa pre občanov je možná až k 1.7.2012, ale požiadať by musia už v najbližších 2 týždňoch, pretože potom ešte nasleduje 3 mesačná čakacia doba“, upozornil D.Vlnka.

Dodal, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu i elektriny pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Naďalej však existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi. 

,,Pokračuje naďalej kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a teda že čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne.  Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka. 

Dodal, že  oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh.

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
  


Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 je sklamaný z neschválenia zákona

Prechod k lacnejším dodávateľom energií ostáva zdĺhavý 
Tlačová informácia, Bratislava, 2.1.2012

           
Nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v NR SR a stiahnutie nadväzujúceho regulačného zákona znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy, čo je zlou správou pre spotrebiteľov i alternatívnych predajcov energií. Nová legislatíva mala totiž priniesť dlho očakávanú liberalizáciu trhu, čím by sa výrazne zlepšila konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožnila odberateľom slobodnejší výber dodávateľov a tým aj priaznivejšie ceny. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ spoločnosti Energie2, ktorá je alternatívnym predajcom zemného plynu a elektriny.

,,Každé odkladanie implementácie tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy znamená predlžovanie súčasnej neprijateľnej situácie, keď platný zákon núti dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Odkladá sa tak liberalizácia prechodu zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Novela zákona mala tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skrátiť na tri týždne a zvýšiť aj operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Nové pravidlá mali zároveň zlepšiť práva spotrebiteľov a posilniť aj právomoci a nezávislosť regulačného orgánu“, konštatoval D.Vlnka.

Dodal, že ak by bol zákon schválený, padla by posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Poslanci NR SR však namietali, že zákon neprimerane posilňoval právomoci predsedu ÚRSO.

,,Politici mali dostatok času nato, aby vyriešili postavenie regulačných orgánov k všeobecnej spokojnosti. Od predloženia návrhu prešlo už niekoľko mesiacov. Pre tento detail sa tak predlžila neúnosná situácia, keď zákazníci nemajú možnosť rýchlej zmeny dodávateľa a sú vystavení neúmernému zvyšovaniu cien energií bez možnosti brániť sa tomu rýchlym prechodom k lacnejšiemu dodávateľovi“, povedal D.Vlnka.

Súčasný zákon umožňuje pre obyvateľov zmeny vždy iba 50 dní  pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.). Preto zákazník, ktorý chce začať odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. júla 2012, musí o zmenu požiadať do 30. marca 2012. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musí požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Znamená to, že domácnosti môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1. 7. 2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 6-8 týždňov, vysvetlil D.Vlnka.

Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu, má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 ceny zemného plynu zvyčajne nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. 

Viac informácií je na www.energie2.sk

Ceny energií išli hore. Zálohy sa nemenia

Zdroj: www.sme.sk štvrtok 19. 1. 2012 13:20 | Katarína Ragáčová

Dodávatelia plynu a elektriny posielajú postupne faktúry s vyúčtovaním za predchádzajúce obdobie. Niektorí robia mimoriadne odpočty.

BRATISLAVA. Od januára opäť narástli ceny plynu pre domácnosti. Najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel, zdvihol ceny v priemere o viac ako päť a pol percenta.
Ceny však zdvihla aj väčšina alternatívnych dodávateľov. RWE Gas Slovensko zdraželo v priemere o 4,5 percenta. V jednotlivých sadzbách sa však zdraženie odráža u dodávateľov rozdielne.
Viac platíme od tohto roka aj za elektrinu. ZSE Energia hovorí o priemernom zvýšení cien o 1,8 percenta.
Alternatívny dodávateľ Magna E.A. o náraste v priemere o 4,9 percenta.

Nereálne dáta odhalia

Dodávatelia pre zmenu cien robia nové odpočty. Stav plynomeru si však musíte nahlásiť sami. V takom prípade vám za vlaňajšiu cenu, teda nižšiu, ako je tohtoročná, vypočítajú reálnu spotrebu. Ak si nenahlásite stav plynomerov sami, odpočtári k vám neprídu. Vašu spotrebu vypočítajú odhadom podľa predchádzajúcej spotreby. Môže to byť výhoda aj nevýhoda. Podľa toho, či ste mali predtým vyššiu, rovnakú, alebo nižšiu spotrebu ako doteraz. Ak vyššiu, v konečnom výsledku môžete ušetriť. Ak nižšiu, môže sa vám to predražiť. Dnes je napríklad posledný deň, keď môžete stav plynomeru nahlásiť, ak je vaším dodávateľom plynu SPP. Ak však nahlásite nereálnu spotrebu, ktorá by bola výrazne rozdielna oproti minulosti, systém vás odhalí. Rovnakým spôsobom odpočítavajú plyn aj iní dodávatelia. Konkrétne termíny, dokedy im treba nahlásiť zmeny, však neposkytli.

Vo faktúre menia preddavky

Dodávatelia plynu aj elektriny postupne začínajú tiež posielať vyúčtovacie faktúry za predchádzajúci obdobie. Faktúry neposielajú naraz, takže ak vám ešte žiadna neprišla, neobávajte sa, určite sa tak stane. V rámci faktúry za plyn si nájdete aj informáciu, či ste spotrebovali väčšie, alebo menšie množstvo, než za aké ste zaplatili. V prípade nedoplatku ho budete musieť uhradiť do určeného dátumu, inak sa vám môže stať, že vás plynári vypnú od dodávky. Vo vyúčtovacej faktúre vám tiež zároveň predpíšu nové mesačné preddavky. Ak medzičasom dodávatelia zdvihnú ceny, nové zálohové predpisy vám posielať nebudú. A tak sa až v ďalšom vyúčtovaní, ktoré môže byť až koncom roka či začiatkom budúceho roka, dozviete, či nemáte nedoplatok. Zmeniť zálohové platby si však môžete aj z vlastnej iniciatívy.

Nesúhlasíte, ale zaplaťte

Ako sa zachovať, ak vám dodávateľ fakturuje sumu, ktorá je podľa vás privysoká? Na koho sa môžete obrátiť? Odpovedá advokát Tomáš Niepel z bnt. 

Čo môžu robiť ľudia, ak sa im fakturovaný nedoplatok vidí privysoký?
V tomto prípade odporúčame faktúru s nedoplatkom reklamovať priamo u dodávateľa. Spôsob a postup pri reklamácii je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý má dodávateľ spravidla zverejnený na internetovej stránke. O vybavení reklamácie rozhodne dodávateľ väčšinou v lehote do 30 dní. 
Vyfakturovaný nedoplatok však odporúčame zaplatiť, pretože dodávatelia majú vo svojich všeobecných obchodným podmienkach ustanovené, že reklamácia nemá odkladný účinok, a teda nezaplatenie faktúry načas môže mať za následok sankcie za omeškanie, prípadne aj prerušenie dodávky energií. 
Ak sa spotrebiteľovi vybavenie reklamácie nepozdáva, môže podať podnet na prešetrenie na Štátnu energetickú inšpekciu. 
Čo môžu spotrebitelia požadovať, ak ich dodávateľ neoprávnene vypojí? Napríklad sa platba po ceste k dodávateľovi stratí? 
Pokiaľ odberateľ neuhradí splatnú faktúru včas, spravidla dostane od dodávateľa výzvu na úhradu nezaplatenej faktúry s určením dodatočnej lehoty a s upozornením, že po nezaplatení aj v rámci dodatočnej lehoty mu môžu prerušiť dodávku energií.
Čo sa týka nesprávnej úhrady, napríklad nesprávne zadaného čísla faktúry, obsahujú všeobecné obchodné podmienky dodávateľov ustanovenia, že takáto úhrada sa nepovažuje za riadnu úhradu a odberateľ sa tým dostáva do omeškania. Odporúčame preto pri úhrade faktúr dbať na správne platobné údaje vrátane variabilného symbolu a podobne.
Ak dodávateľ preruší dodávky, nemusí automaticky nastať ukončenie zmluvného vzťahu s odberateľom. V každom prípade pri preruší dodávky odporúčame túto situáciu riešiť najprv priamo s dodávateľom, teda žiadať o vysvetlenie dôvodov prerušenia, a žiadať o obnovu dodávok.

Ak spotrebiteľ neuspeje s takýmto postupom?
V prípade neúspechu môže odberateľ podať podnet na prešetrenie postupu na Štátnu energetickú inšpekciu.
Ak dodávateľ neoprávnene prerušil dodávku, má odberateľ tiež nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorú môže vymáhať súdnou cestou.

Môžu si obchodníci s energiami prispôsobovať lehotu, dokedy musí byť uhradená pohľadávka?
Lehota splatnosti faktúr je taktiež upravená vo všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa. Dátum splatnosti je uvedený aj v zaslanej vyúčtovacej faktúre. Keďže splatnosť faktúr za dodávky energií je väčšinou upravená v obchodných podmienkach, svojvoľná jednostranná zmena splatnosti faktúry nie je štandardným postupom.
Dodávateľ si však môže vyhradiť právo jednostranne meniť svoje všeobecné obchodné podmienky. V takomto prípade by tiež mohol zmeniť ustanovenia o splatnosti faktúr.

Čo robiť, ak chcete platiť menej

Všetci dodávatelia energií umožňujú zákazníkom zmeniť zálohové platby. Výšku si treba dobre premyslieť. Ak ju nastavíte zle, môžete čakať veľké nedoplatky. Ako na to:

SPP
    * Telefonicky: 0850 111 363
    * Faxom: 02 58 69 90 00
    * E–mailom: [email protected], naskenovaním vyplnenej a podpísanej žiadosti
    * Písomne na adresu: SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

ZSE Eneegia
    * Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 555, uveďte výšku preddavku.

SSE
    * Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 468
    * Osobne: V niektorom zo zákazníckych centier v Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Lučenci, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote a Žiline.
    * E–mailom: [email protected]

VSE
    * Telefonicky: 0850 123 333
    * Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

SE Predaj
    * Telefonicky: 02 5866 3500
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: SE Predaj, s. r. o. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2

Magna E.A
    * Telefonicky: 033 7720731
    * Faxom: 033 7720732
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

RWE Gas Slovensko
    * Telefonicky: na infolinke 0850 123 998
    * Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

ČEZ
    * Telefonicky: na zákaznícku linku: 0850 888 444

Energetické Centrum
    * Telefonicky: na infolinke 0850 000 888

Kedy vás vypnú, záleží na firme

SPP
SPP eviduje nedoplatok za dodávku zemného plynu ako pohľadávku prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti vyúčtovacej faktúry, či preddavku. Lehota splatnosti je zvyčajne 15 kalendárnych dní. V prípade neuhradenej platby, preddavku či vyúčtovacej faktúry zákazníkov oslovujú písomne, a to formou spoplatnenej upomienky alebo SMS.V upomienke je dodatočný termín splatnosti záväzku, ako aj upozornenie na prípadné prerušenie dodávky ak záväzok nebude zaplatený. Za každý deň omeškania platby má SPP nárok na úroky z omeškania. 

ZSE Energia

Obchodné podmienky firmu oprávňujú k prerušeniu dodávky po neuhradení zálohovej faktúry, ktorá má splatnosť 14 dní. Výška nedoplatku nerozhoduje. Sedemnásť dní od vystavenia faktúry posielajú SMS alebo e–mail s upozornením o nezaplatení, do 19. dňa zasielajú poštou doporučenú upomienku. V nej uvádzajú dátum možného odpojenia od dodávky. K tomuto dátumu, viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, môžu, no nemusia zákazníka odpojiť – rozhoduje o tom viac faktorov, ako vyťaženie technikov, druh zákazníka.

VSE
V prípade, že zákazník neuhradí pohľadávku, VSE mu pošle spoplatnenú upomienku. Ak zákazník na upomienku nereaguje, odpojiť ho môžu bezodkladne po uplynutí náhradného termínu stanoveného v upomienke. Po prerušení distribúcie musí zákazník uhradiť poplatok za znovupripojenie. Ak zákazník nezaplatí pohľadávky ani po odpojení od distribúcie elektriny, písomne mu oznámia odstúpenie od zmluvy a vystavia faktúru. 

SSE
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania zákazníkovi. SSE zasiela svojim zákazníkom SMS upomienku po štyroch dňoch po splatnosti, následne zasielajú písomnú upomienku, a to formou doporučenej zásielky. Odberné miesto odpájajú po uplynutí dodatočnej lehoty určenej v písomnej upomienke. 

RWE Gas Slovensko
Zákazník by mal nedoplatok uhradiť do 14 dní. V prípade, že tak neurobí v termíne, zasielajú mu na tretí deň upomienku s náhradným termínom a dostane na zaplatenie ďalších sedem dní. Ak ani v tomto termíne svoju pohľadávku neuhradí, môžu mu do 15 dní prerušiť dodávku zemného plynu. 

SE Predaj
Po neuhradení zálohy v stanovenom dátume splatnosti zákazníkovi posielajú upomienky a výzvu na úhradu nedoplatku. V prípade, že zákazník neuhradí záväzok do 14 dní od doručenia upomienky, odpoja ho. 

Magna E. A
Ak odberateľ mešká s platbou viac ako 10 dní a do ďalších 14 dní neuhradí svoj dlh, požiadajú distribučnú spoločnosť o prerušenie dodávky. 

ČEZ
Vyúčtovanie posielajú zákazníkom do 15 dní od získania dát o spotrebe zákazníka. Nedoplatok je potrebné uhradiť do 15 dní, odkedy zákazník dostane faktúru. Keď si zákazník neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, zasielajú mu dve upomienky. V prvom rade ho upozornia, aby uhradil faktúru. Ak sa s ním nedohodnú, postupujú v zmysle obchodných podmienok. 

Energetické centrum
Vyúčtovacia faktúra má splatnosť najmenej 14 dní. Zákazníka v prípade, ak neuhradí nedoplatok, opakovane vyzývajú k úhrade cez SMS, telefonicky, alebo písomne. K vypojeniu pristúpia približne po troch mesiacoch.

Regulátor: Energie budú skôr zlacňovať

ZDROJ: štvrtok 19. 1. 2012 22:00 | Daniela Krajanová

Do konca januára by sa ľudia mali dozvedieť, či budú profitovať z novej výhodnejšej zmluvy medzi Gazpromom a SPP, tvrdí šéf regulačného úradu.

BRATISLAVA. V najbližšej dobe nie je dôvod na zdražovanie plynu, elektriny, tepla či vody. Tvrdí to šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík (nominant Smeru).
Je to dané ponukou na trhu, myslí si. Napríklad elektriny je v Európe prebytok, vysvetľuje Holjenčík.
Niektoré ceny by podľa neho mohli dokonca aj klesnúť. Týkať by sa to mohlo napríklad cien plynu, pretože sa otvára nový plynovod Nordstream. „To znamená, že plynu je v Európe ešte viac,“ vysvetlil Holjenčík.
Ceny plynu by mohli klesnúť aj preto, že SPP uzavrel dodatok k zmluve o dodávkach plynu od Gazpromu, a mal by teda plyn odoberať lacnejšie.
Holjenčík už požiadal SPP, aby mu dodatok odovzdal. Ak ho dostane do termínu, ktorý si predstavuje, čiže do piatku, tak sa domácnosti do konca januára dozvedia, či sa im zmenia ceny. SPP tvrdí, že zatiaľ ho o vydanie dodatku nikto nežiadal.
Stabilné či dokonca klesajúce ceny energií by mohli v budúcnosti zmierniť aj takzvanú energetickú chudobu na Slovensku. Tá sa meria podľa výdavkov na energie v pomere k disponibilným príjmom.
Keď sa na ňu pozrieme britskou metodológiou, vychádza, že každý priemerný občan Slovenska trpí energetickou chudobou. Podľa britskej metodiky je to stav, kedy človek platí viac ako 10 percent zo svojho príjmu na energie.
Či klesajúce alebo stabiné ceny energií túto chudobu zmiernia, ukážu ďalšie ekonomické ukazovatele, hovorí Peter Marčan z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť.
„Aj keby zostali ceny na rovnakej úrovni, tak by asi nedošlo k poklesu tohto ukazovateľa, ak nedôjde k nárastu reálnych miezd,“ povedal Marčan.
 

Miškov je prekvapený z nárastu cien elektriny

Zdroj: www.sme.sk, 2.1.2012

Ceny elektrickej energie sa mali podľa ministra pre domácnosti znížiť preto, že sa v roku 2011 nepripojilo do siete toľko slnečných elektrární, ako predpokladal regulačný úrad.

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Juraj Miškov je nemilo prekvapený z nárastu cien elektrickej energie pre domácnosti.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) v decembri 2011 informoval, že cena elektrickej energie sa pre slovenské domácnosti zvýši v roku 2012 v priemere o zhruba 2 %.

“Bol som prekvapený, pretože podľa mojich posledných rozhovorov s pánom Holjenčíkom (šéf regulačného úradu - pozn. red.) som predpokladal zníženie cien elektrickej energie minimálne o dve percentá, hovorili sme dokonca aj o piatich percentách,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Miškov.

Ceny malo znížiť menej solárnych elektrárni

Ceny elektrickej energie sa mali podľa ministra pre domácnosti znížiť preto, že sa v roku 2011 nepripojilo do siete toľko slnečných elektrární, ako predpokladal regulačný úrad.

To znamená, že sa mala znížiť tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá okrem iného zahŕňa podporu pre tzv. zelenú energiu. Miškov avizoval, že ministerstvo hospodárstva využije svoje právo a bude cenové rozhodnutie v oblasti cien elektrickej energie pre domácnosti pripomienkovať.

“Ministerstvo určite poskytne svoje stanovisko. Na druhej strane však razíme jednoznačnú filozofiu nezávislosti regulátora a nemáme na rozdiel od našich predchodcov potrebu nejakým spôsobom zasahovať do tejto nezávislosti,“ dodal Miškov.

Regulátor nevylúčil zmeny cien

Domácnosti zaplatia v roku 2012 za elektrickú energiu nakoniec viac, ako avizoval začiatkom decembra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO).

Ten v prvý decembrový deň oznámil priemerné zvýšenie cien elektriny pre domácnosti o 0,84 %. Podľa šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka však cena elektrickej energie nakoniec vzrastie v priemere o 2 %. Priemerná štvorčlenná domácnosť by tak mala zaplatiť v budúcom roku za elektrinu celkovo o desať eur viac.

Dôvodom vyššieho zvýšenia cien elektriny je podľa Holjenčíka fakt, že náklady tarify za prevádzkovanie systému, nakoniec oproti tomuto roku mierne vzrástli.

“Preverujeme pripojenie slnečných elektrární, ktoré výrazne ovplyvňujú koncovú cenu elektriny. Žiaľ, v súčasnosti ešte nie sú ukončené kontroly, nakoľko je to proces veľmi zložitý, a preto musíme rešpektovať a vychádzať z doteraz platných pripojených zdrojov. Z toho dôvodu nemohla tarifa za prevádzkovanie systému klesnúť, ale ešte mierne vzrástla,“ vysvetlil v decembri Holjenčík.
 

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: