Reklama

 

2010 - Čo píšu iní o dodávateľoch elektriny

URSO - Tlačová správa 21.12.2010.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dňa 20.12. 2010 vydal rozhodnutie o výške tarify za prevádzkovanie systému na rok 2011 pre ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika a.s.

Tarifa za prevádzkovanie systému zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Po schválení novely zákona č. 309/2009 Z. z. v Národnej rade SR, ktorá zmenila podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, musel úrad splniť požiadavky zákona a v zmysle neho zahrnúť do výpočtu ceny elektriny na rok 2011 všetky faktory ovplyvňujúce určenie tarify za prevádzkovanie systému pre prevádzkovateľov distribučných sústav.

Treba zdôrazniť, že táto tarifa, na úhrade ktorej sa musia podieľať všetci odberatelia bez výnimky, nezanedbateľne ovplyvňuje výslednú cenu elektriny a možno povedať, že práve v nej bol ukrytý kľúč k určeniu ceny elektriny pre domácnosti na rok 2011.

Úrad konštatuje, že všetky ostatné s účasti koncovej ceny elektriny mali počas roka 2010 stabilizovanú úroveň a rovnako vyhliadky na rok 2011 boli priaznivé na to, aby sa cena elektriny nemusela zvyšovať. Tie regulované poplatky, ktoré úrad priamo ovplyvňuje dokonca poklesli. Napríklad priemerná cena za dodávku elektriny pre rok 2011 oproti roku 2010 poklesla o 0,13% a poplatky za distribúciu o 0,44 %.

Na druhej strane, predpokladané náklady na podporu tzv. zelenej alebo ekologickej elektriny stúpnu o 527 %. Výška priemernej tarify za prevádzkovanie systému na rok 2011 sa oproti roku 2010 zvyšuje o 8,5 eura/MWh. Uvedené zvýšenia sa premietajú do koncovej ceny elektriny pre domácnosti tak, že oproti roku 2010 bude vyššia priemerne o 4,82 %.

Najväčší podiel na položke elektriny z obnoviteľných zdrojov na fotovoltika. Úrad počas minulého roka neustále upozorňoval, že živelný nárast počtu a kapacity fotovoltických zdrojov hrozí veľmi negatívnym dopadom na koncovú cenu elektriny. Vo svojom postavení však nemal možnosť situáciu ovplyvniť, pretože povoľovanie výstavby elektrární nie je v jeho kompetencii. Navrhoval aj ďalšie opatrenia, ktoré v ďalšom legislatívnom procese neboli akceptované.

Poslanecká novela zákona č. 309/2009 Z. z. prišla v poslednej chvíli, aby zahatala nekontrolovateľnú výstavbu fotovoltických elektrární a zabránila tak mimoriadne nepriaznivému vývoju cien elektriny pre domácnosti. V prípade, že by boli postavené všetky plánované fotovoltické zdroje, nárast koncovej ceny by bol vyšší o ďalších 12 %.

Úrad bude veľmi pozorne sledovať vývoj v oblasti fotovoltických zdrojov a kontrolovať oprávnené náklady na ich prevádzku. K 30.6.2011 situáciu vyhodnotí a v prípade neoprávnenosti nákladov tarifu za prevádzkovanie nákladov zníži.

Dodávatelia elektriny už uvažujú nad čerpacími stanicami

BRATISLAVA 19. novembra (WEBNOVINY)

Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika analyzujú trh s elektromobilmi. Potvrdili, že v súčasnosti analyzujú možnosť výstavby nabíjacej infraštruktúry.

Najväčšie spoločnosti dodávajúce elektrickú energiu na Slovensku už uvažujú nad možnosťou výstavby čerpacích staníc pre elektromobily. Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) ako aj Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) pre agentúru SITA potvrdili úvahy o vybudovaní nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. “V najbližších dňoch vyhodnotíme analýzu, od ktorej sa bude odvíjať spôsob a miera podpory elektromobility v rôznych formách od zakúpenia elektrických áut do vozového parku, cez jej dopady na životné prostredie až po budovanie nabíjacej infraštruktúry,“ uviedol hovorca VSE Boris Peško. Výsledky analýzy a strategické rozhodnutia by mala VSE zverejniť koncom novembra tohto roka.

“V súčasnosti ZSE podala žiadosť o spolufinancovanie projektu elektromobility s rakúskymi partnermi do Európskej komisie. Jedná sa o vybudovane infraštruktúry pre elektromobily na trase Viedeň -Bratislava, ktorého schválenie očakávame do konca roka,“ doplnil hovorca ZSE Ján Orlovský. Výsledkom by mali byť podľa neho pilotné projekty inštalácie nabíjacích staníc a využívania elektromobilov. “Zatiaľ je však predčasné hovoriť o budúcich plánoch, nakoľko je samotný koncept nový, nie dostatočne preskúmaný a pre konečných užívateľov finančne náročný,“ zdôraznil Orlovský.

Podľa Západoslovenskej energetiky najbližšie dva až tri roky pôjde skôr o pilotné projekty, aby sa s konceptom oboznámila verejnosť. “Podobne ako pri obnoviteľných zdrojoch predpokladáme, že pokiaľ oblasť nebude predmetom dotačnej politiky, úspešnosť pre čisto výnosové obchodné modely bude posunutá smerom do hlbšej budúcnosti. Časový horizont pri súčasnom objeme vedomostí a nákladovosti projektu je ťažké predpovedať,“ konštatoval Orlovský.

Vývoj trhu s elektromobilmi pozorne sleduje aj Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). “Do budúcnosti plánujeme v prvom rade nákup takýchto vozidiel. Na prevádzku tohto typu vozidiel bude nutné zabezpečiť aj čerpacie stanice,“ uviedla hovorkyňa SSE Anna Žatková. Stredoslovenskí energetici v tomto roku začali vyjednávať s niekoľkými výrobcami elektromobilov. “V prípade priaznivých podmienok zo strany štátu vo forme podpory pri nákupe takýchto vozidiel si vieme predstaviť ich využívanie nielen v rámci našej spoločnosti ale aj širokou verejnosťou,“ konštatovala Žatková. Stredoslovenská energetika už v roku 2007 nakúpila do svojho vozového parku šesť tzv. hybridných vozidiel.

Najväčší slovenskí dodávatelia elektrickej energie spolupracujú v otázke vývoja trhu s elektromobilmi najmä so svojimi materskými zahraničnými spoločnosťami, ktoré v slovenských spoločnostiach ovládajú 49-percentné podiely. Minoritný podiel v Západoslovenskej energetike vlastní nemecká firma E.ON Energie, v Stredoslovenskej energetike francúzsky je to podnik Electricité de France a vo Východoslovenskej energetiky kontroluje 49 % akcií nemecký koncern RWE.

Autor: SITA, 19. novembra 2010 14:23

Dobrá správa: Ceny elektriny by v budúcom roku nemali vzrásť

www.cas.sk 31. 08. 2010 13:19 - Celková konečná cena elektriny v roku 2011 nebude podľa zástupcov členov Združenia dodávateľov elektriny (ZDE) veľmi rozdielna.
Elektrina by od budúceho roka nemala zdražieť.

"Všeobecne by malo platiť, že cena v roku 2011 oproti roku 2010 nebude veľmi rozdielna," uviedol dnes na tlačovej besede člen rady ZDE a konateľ jedného z tzv. alternatívnych dodávateľov elektriny, spoločnosti Magna E. A., s.r.o., Martin Ondko. Cena elektriny podľa jeho názoru "skôr možno málinko klesne vplyvom konkurencie".

Na slovenskom trhu je podľa Ondka veľmi cítiť vplyv konkurencie, ktorá za posledné roky prišla na trh. "Napriek tomu, že ceny komodity, teda elektrickej energie, nepatrne stúpajú, ceny pre koncových zákazníkov klesajú," spresnil Ondko.

Cena elektriny pre domácnosti by v roku 2011 nemala podľa Ondka stúpnuť. "Očakávam, že pokles komodity môže byť ešte vyšší, pretože na slovenskom trhu sa objavilo viac firiem, ktoré začali podnikať v kategórii domácnosti," dodal.

"Cena komodity - elektriny sa tvorí na trhu, cenu jej distribúcie má však v rukách regulačný úrad. Ceny tzv. silovej elektriny vplyvom liberalizácie a konkurencie v poslednom čase nerastú. To sa nedá však povedať o jej distribúcii, ktorá je regulovaná regulačným úradom a tvorí vyše 50 % ceny elektriny," pripomenul tvorbu koncovej ceny elektriny výkonný riaditeľ spoločnosti SE predaj, s.r.o., Stanislav Reguli.

Združenie dodávateľov elektriny - je združením právnických osôb. Predmetom jeho činnosti je chrániť práva a záujmy svojich členov - dodávateľov elektriny koncovým zákazníkom na území SR a podporovať rozvoj konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou v SR. Zakladajúcimi členmi sú spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, Magna E. A., s.r.o., Piešťany a SE Predaj, s.r.o., Bratislava. Dodávajú približne 3 terawatthodiny (TWh) elektriny, teda 12 až 13 % z celkovej spotreby Slovenska.

 

WEBNOVINY, BRATISLAVA 6. októbra 2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) upozorňuje na niektoré praktiky pri zmene dodávateľa elektrickej energie či zemného plynu.

“V posledných dňoch sa na verejnosti, hlavne zo strany starších občanov, objavili informácie o ofenzíve obchodných zástupcov rôznych firiem. Nečakaná prítomnosť cudzích osôb a odborná terminológia opierajúca sa o povolenie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví u týchto občanov spôsobuje nedorozumenia vedúce až k obavám o ich finančnú a osobnú bezpečnosť,“ zdôraznil hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

Úrad upozornil, že žiaden obchodný zástupca alternatívnych dodávateľov, ktorý domácnostiam alebo podnikateľom ponúka zmenu dodávateľa, nekoná v mene úradu. “Úrad sa dištancuje od praktík obchodných zástupcov a odporúča odberateľom energií, aby si v súvislosti s návrhom na zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu podrobne preštudovali obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu a zamerali sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,“ dodal Lupták. Podľa neho dôležité je aj preveriť si, či dodávateľ nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, respektíve vypovedanie zmluvy a dôkladne si preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy. “Proces zmeny dodávateľa je bezplatný a všetky potrebné úkony zrealizuje nový dodávateľ,“ uzavrel Lupták.

Autor: SITA

 

Martin Kováčik | 2. októbra 2010  8:06, byvanie.pravda.sk

Elektrina prudko zdražie

Balíček ozdravných opatrení, ktorý prijala vláda, by sa na budúci rok mal najviac prejaviť na účte za elektrinu.

    * Elektrinu zdraží zelená energia. Distribútori netušia, o koľko
    * Štátny inštitút je optimistický. Šetrenie vraj vezme len 10 eur mesačne
    * Ceny budú prudko rásť celé štyri roky
    * Plyn nezdražie od 1. novembra, ale o pár dní neskôr
    * Slnečné elektrárne nebudú príčinou zdražovania, tvrdí ich asociácia

Dosahy všetkých zmien v daniach a poplatkoch by podľa rezortu financií mali zvýšiť mesačné výdavky 4-člennej domácnosti s dvoma deťmi z doterajších 1¤018 eur asi o 12,2 eura. Z toho najviac má stúpnuť faktúra za elektrinu, o 2,9 eura, na 46 eur mesačne.

Ministerstvo financií predpokladá, že balíček zdraží elektrinu spolu o 6,7 až 8,4 percenta. Okrem toho sa očakáva, že elektrina zdražie aj z iných trhových dôvodov o ďalších asi päť percent. Spolu by sa tak ceny elektriny mohli zvýšiť až o vyše 13 percent, čo by bolo najväčšie zdraženie elektriny za posledných osem rokov. Balíček podľa rezortu financií zvýši ceny elektriny po úprave DPH z 19 na 20 percent a zavedení nového poplatku na likvidáciu jadrových elektrární v sume 0,3 centa za kilowatthodinu. ,,V prípade realistického scenára je predpokladaný rast cien elektriny 6,7 percenta," informoval včera o dosahoch vládneho balíčka Inštitút finančnej politiky pri rezorte ministra Ivana Mikloša (SDKÚ).

Podľa informácií Pravdy môžu však byť dosahy balíčka na 4-člennú rodinu ešte tvrdšie. V prípade, že rodina jazdí viac autom a je v nej aj väčší pivár či tuhší fajčiar, celkové výdavky môžu stúpnuť o 20 eur mesačne. Okrem toho, ak má rodina tretí dôchodkový pilier, príde o daňovú úľavu asi šesť eur mesačne, čo sa však prejaví až v roku 2012.

Ministerstvo financií si v dosahoch stojí za výpočtami o zdražovaní elektriny, aj keď dodávatelia hovoria o miernejšom zdražovaní. A to z dôvodu balíčka asi o tri percentá. ZSE-distribúcia však z iných dôvodov zároveň tento týždeň požiadala regulačný úrad o zdraženie distribučného poplatku o päť až sedem percent. Dôvodom je okrem iného štedrá podpora štátu pre zelenú elektrinu, ktorá sa začala výrazne rozmáhať najmä v podobe stavania slnečných elektrární. Tie sú síce ekologické, ale predávajú elektrinu podstatne drahšie ako tradičné elektrárne.

Okrem elektriny sa už od novembra ráta so zdražením plynu možno až o sedem percent. Od januára sa majú mierne zvýšiť aj ceny vody pre potrebné investície do obnovy vodovodov a kanalizácií.

Samotný vládny balíček, ktorým sa má zastaviť zadlžovanie krajiny, podľa rezortu financií postihne viac ľudí s vyššími príjmami. ,,Ministerstvo ani vláda nikdy netvrdili, že záchranný balíček bude úplne bez dosahov na obyvateľstvo. No zdôrazňujú, že vláda má snahu postupovať tak, aby sa ozdravovanie verejných financií čo najmenej dotklo citlivých sociálnych skupín," konštatoval pre agentúru TASR v súvislosti s analýzou dosahov pripravovaných zmien hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Analýza podľa ministerstva ukázala, že vplyv úsporných opatrení na obyvateľov je oveľa nižší, ako tvrdenia odborov o tom, že štvorčlenná domácnosť príde mesačne o vyše 33 eur.

Balíček sa podľa dosahovej štúdie najviac dotkne domácností s nadpriemerným príjmom. Tým sa disponibilný príjem zníži o 17,5 eura mesačne. Štvorčlennej rodine s dvoma nezaopatrenými deťmi, kde obaja rodičia pracujú, by sa príjem mal mesačne znížiť o 12,2 eura. Dôchodcovia žijúci v spoločnej domácnosti by mali pre balíček mesačne prísť o 7,4 eura. A pokles príjmu pre dôchodcu, ktorí žije sám, by mal podľa rezortu financií predstavovať 4,3 eura mesačne.

V budúcom roku pritom ministerstvo predpokladá aj nárast platov na úrovni 3,7 %, pri podobnej úrovni inflácie. ,,Inými slovami, cenové nárasty aj mimo záchranného balíčka, ako sú napríklad energie a potraviny, by mali byť pokryté nárastom platov," zdôrazňujú analytici ministerstva financií.

 

Hospodárske Noviny 21. 9. 2010, Zuzana Kullová

Drahá elektrina? Zmeňte dodávateľa

Trápia vás v rodine vysoké výdavky za elektrinu? Legislatíva vám umožňuje meniť dodávateľa každý štvrťrok, a to k prvému aprílu, júlu, októbru a januáru.

Navyše, celú zmenu vie za vás urobiť váš nový dodávateľ, a to zadarmo. Pokiaľ teda chcete od budúceho roka odoberať elektrinu od iného dodávateľa, máte čas na vypovedanie zmluvy len do konca septembra.

 Dôverujte, ale preverujte

Ako hovorí Jana Bolibruchová z tlačového odboru Stredoslovenskej energetiky, hlavnými dôvodmi, ktoré zákazníkov vedú k zmene dodávateľa, je nižšia cena elektriny a nespokojnosť so službami súčasného dodávateľa. "Pokiaľ je pre vás hlavným kritériom cena
, porovnajte súčasné ročné náklady za elektrinu s inými ponukami. Porovnávajte však porovnateľné. Neporovnávajte napríklad ceny za rok 2010 s cenami na rok 2011. Neuspokojte sa len s prísľubom nižšej ceny bez predloženia cenníka, ktorý musí byť na obdobie, na ktoré zmluvu podpisujete.“ To znamená, že ak hľadáte najvýhodnejšiu ponuku na rok 2011, rozhodujte sa podľa budúcoročných cien. Nezabudnite do ročných nákladov započítať všetky poplatky. Napríklad administratívny/aktivačný poplatok za uzatvorenie zmluvy sa pohybuje v priemere 10 - 20 eur.

Porovnávajte produkty

Pri uvažovaní o zmene dodávateľa elektriny je dôležité podľa Martina Ondka, konateľa spoločnosti MAGNA E.A., riadiť sa hlavne tým, čo hovorí vyúčtovacia faktúra. Vyhľadajte si váš produkt v cenníku nového dodávateľa, napríklad na internete, a podľa výšky spotreby si porovnajte cenu, ktorú by ste platili v prípade zmeny dodávateľa. "Najviac môžu ušetriť plne elektrifikované väčšie domácnosti s elektrickým kúrením. Môže to pre ne predstavovať mesačnú úsporu asi 100 eur. Výsledok je viditeľný okamžite - pri mesačných platbách. V praxi teda platí - čím väčšia spotreba, tým viditeľnejšia úspora.“

Pokiaľ niekto má spotrebu elektriny skutočne minimálnu, napríklad dve žiarovky v záhradnej chatke, zmena dodávateľa pre neho nemá zmysel. Ako dodáva Richard Štrégl, hovorca spoločnosti Slovakia Energy, keď niekto žije v malom byte sám, ale má v nej chladničku, mrazničku, pračku, televíziu či počítač, úspora bude mať zmysel. "Najviac by o zmene mali premýšľať tí, ktorí elektrinou kúria alebo ohrievajú vodu, prípadne na nej varia. V tom prípade prechod k ,alternatívnemu dodávateľovi' môže mať zmysel.“

Cena nie je najdôležitejšia

Pre mnohých zákazníkov je podľa Kataríny Šulíkovej z úseku komunikácie Východoslovenskej energetiky najdôležitejším faktorom cena. "Pri porovnávaní cenových ponúk sa riaďte reálnou spotrebou elektriny. Niektorí dodávatelia elektriny používajú na výpočet
úspor vysoké priemerné ročné spotreby elektriny. Tým zvyšujú hodnotu možných úspor, zvyčajne však ,iba na papieri'. Tieto úspory však zákazník nemusí dosiahnuť, ak je jeho reálna spotreba nižšia.“ Dôležité je aj to, ako dlho pôsobí dodávateľ na trhu s elektrinou, či má povolenie na predaj elektriny a tiež to, ako s vami komunikuje.
Podľa Jána Orlovského, hovorcu Západoslovenskej energetiky, je dôležité vziať do úvahy fakt, že viac ako polovicu sumy vynakladanej na tento druh energie tvoria regulované poplatky. Tie ovplyvňuje len rozhodnutie regulačného úradu a sú pre všetkých potenciálnych dodávateľov rovnaké. "To znamená, ak vám nový dodávateľ ponúka ,lacnejšiu elektrinu' a vaša ročná spotreba tvorí v rozpočte rodiny dajme tomu 400 eur, tak tá ,lacnejšia' alebo, lepšie povedané, ovplyvniteľná časť tvorí necelých 200 eur. Pri ponuke zlacnenia o 5 - 7 percent, čo alternatívni dodávatelia núkajú, tak domácnosť môže ušetriť pri tomto objeme spotreby do 15 eur ročne, teda necelého pol eurocenta denne.“

Na čom najviac ušetríte

Ak chcete ušetriť, základom je podľa odporúčaní Jany Bolibruchovej správne
zvolená sadzba. Výber vhodnej sadzby závisí najmä od účelu, na ktorý je elektrina využívaná (bežná spotreba, vykurovanie, ohrev vody) a predpokladaného množstva elektriny, ktoré zákazník spotrebuje za rok. "Pokiaľ využívate elektrinu len na bežné činnosti ako sú osvetlenie, varenie, pranie a prevádzka domácich elektrospotrebičov, je vhodná jednotarifná (jednopásmová) sadzba, s rovnakou cenou bez ohľadu na čas využívania počas dňa. Pokiaľ používate elektrinu na vykurovanie
alebo ohrev vody, vhodné sú dvojtarifné sadzby pre konkrétny typ kúrenia (akumulačné, priamovýhrevné) alebo akumulačný ohrev vody cez bojlery.“ Richard Štrégl radí - overte si, či máte tarifu zodpovedajúcu skladbe vašich elektrospotrebičov. Uistite si, či nemáte naddimenzovanú hodnotu hlavného ističa. Pokiaľ vaša tarifa alebo istič nezodpovedajú vašej spotrebe, môžete za elektrinu platiť až o 30 percent viac, ako je nutné.

 

SME - pondelok 16. 8. 2010 9:22 | Daniela Krajanová, Ľubica Mojžišová

Predajcov elektriny si preverte, môžete podpísať, čo nechcete

Nátlak je len vrchol ľadovca praktík podomových predajcov elektriny, zhodne tvrdia spoločnosti Západoslovenská a Stredoslovenská energetika.


BRATISLAVA / ZVOLEN. Váš dodávateľ elektriny končí. Alebo - odteraz budete platiť menej. Aj s takýmito argumentmi bojujú firmy, ktoré sa snažia získať nových klientov. Skloňuje sa najmä spoločnosť Energetické  centrum, tá sa však bráni.
„Budete platiť menej," povedala 65-ročnej Anne zo Zvolena mladá žena, ktorá zazvonila pri dverách jej bytu. Pani Annu to potešilo a keď žena chcela od nej vyúčtovania za elektrinu, išla ich pohľadať. „Vtom mi napadlo, že všetky údaje musia mať vo svojej evidencii. Vrátila som sa k dverám a opýtala som sa ženy, že prečo  cenu neznížia automaticky. Zopakovala, že potrebuje na porovnanie tie vyúčtovania, tak som jej odvetila, že si to ešte nechám prejsť hlavou. Nato odišla."
Ako sa predstavila, to si pani Anna nepamätá, nevenovala tomu pozornosť. Vraj jej na sekundu ukázala kartičku, ktorú mala na šnúrke prevesenej cez krk. „Takú si môže dať vyrobiť ktokoľvek," konštatovala.
„Pripravte si poslednú faktúru, o 15 minút sa vrátime," toto povedal podomový predajca pani Kamile. Chcel s ňou uzatvoriť zmluvu na dodávku elektriny. Zákazníčku Západoslovenskej energetiky najviac zarazilo, že jej oznámil, že o chvíľu podpíše zmluvu s iným dodávateľom elektriny. Papiere mu však nepodpísala.

Nepovedia, kto sú

Nátlak je len vrchol ľadovca praktík podomových predajcov elektriny, zhodne tvrdia spoločnosti Západoslovenská a Stredoslovenská energetika. Množia sa totiž prípady, keď zavádzajú; dokonca aj o tom, ktorú spoločnosť zastupujú.
„Odberatelia sa sťažujú, že z ich konania často nie je zrejmé, v mene ktorej spoločnosti vystupujú. V domnení, že rokujú so zástupcom Stredoslovenskej energetiky a pod vplyvom zavádzajúcich informácií podpíšu predkladané dokumenty," povedala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Anna Žatková.
 
„Často deklarujú, že sú od budúceho zúčtovania nástupnícka organizácia. Vydávajú sa za našu spoločnosť s argumentom, že EON končí. V individuálnych prípadoch faktúry dokonca kopírujú," opisuje ďalšie praktiky Peter Kimijan zo Západoslovenskej energetiky. Niekedy príchod predajcov  dokonca oznamuje obecný rozhlas.
Sťažností od zákazníkov sú desiatky. Skloňuje sa pritom často spoločnosť Energetické centrum, ktorá nedávno vstúpila na trh s dodávkami elektriny. „Stavať na nepodložených fámach a nám neznámych vyjadreniach, ktoré sa k nám dostávajú iba cez médiá a nie prostredníctvom klientov, môže byť rovnako konkurenčným bojom zo strany iných dodávateľov elektrickej energie," zareagovala na naše otázky firma.
Tvrdí, že sa od podobných praktík dištancuje a je pripravená preveriť akúkoľvek sťažnosť, ak ju dostane. „Kauzu vyvolanú médiami na nám neznáme podnety sleduje náš právny zástupca. V prípade jej ďalšieho nepodloženého šírenia postúpime právne kroky," uzavrela firma. Právne kroky proti firme však zvažujú aj jej konkurenti. 

Je dobré vedieť:

  • Podomoví predajcovia sa často ponáhľajú a robia nátlak.
  • Ľudia z energetík majú zamestnanecký preukaz, jazdia autami s logom firmy.
  • Ak ste už takúto zmluvu podpísali, podľa zákona môžete rozhodnutie zmeniť. ZSE  vraví, že do 30 dní, SSE hovorí o odstúpení od zmluvy do 7 dní podľa Občianskeho zákonníka.
  • Súčasnému dodávateľovi môžete zaslať žiadosť o stornovanie výpovede zmluvy, ktorú nový dodávateľ bude posielať starému.

Už tu raz asi boli

Klientov odlákava Energetické centrum aj spoločnosti Slovakia Energy, vraví to jej hovorca Richard Štrégl. Prednedávnom sa pritom ľudia často sťažovali práve na podvodné správanie podomových predajcov firmy Slovakia Energy.
Spoločnosť dnes tvrdí, že aj pre takéto problémy úplne skončila s podomovým predajom. Na tieto účely mala uzatvorené zmluvy s firmami, ktoré pre ňu podomový predaj robili. „Nedá sa vylúčiť, že firmy, s ktorými sme rozviazali zmluvy, teraz pracujú pre konkurenciu," povedal Štrégl.

Väčšinou sú ponuky podomových predajcov výhodné len zdanlivo. Ilustračné foto: Peter Žákovič
Oslovení konkurenti spoločnosti Energetické centrum vravia, že podomový predaj vôbec nevykonávajú.
Energetické centrum je však pripravené postaviť sa  za svojich zmluvných predajcov. Tých má niekoľko.
„Disponujeme  potvrdzujúcim stanoviskom externého partnera, ktorý Energetickému centru služby priameho predaja poskytuje prostredníctvom zástupcov," zareagovala firma. Zároveň odmietla, že by mala akékoľvek väzby na firmu Slovakia Energy.
Na otázku, o koľko lacnejšiu energiu firma ponúka, neodpovedala. Podľa informácií SME jej predajcovia hovoria zhruba o siedmich percentách oproti pôvodnému dodávateľovi. „Máme skúsenosť, že keď odberateľ reaguje, že on je odberateľom Magny, tak predajca inej firmy ponúka ešte 10-percentnú zľavu na cenu Magny," povedal zástupca ďalšej firmy, ktorá domácnostiam predáva elektrinu.
Kimijan tvrdí, že väčšina zdanlivo výhodných ponúk nie je vôbec výhodná. Treba si zobrať kalkulačku a cenník. Zvláštny pozor si treba zasa dať na špeciálne poplatky.
 

Trend  17.05.2010 / Kristian Slovák

Kríza formuje energetický trh


Pokles dopytu a ceny tlačí na tradičných hráčov, domáci trh sa otvára aj nováčikom

Slovenský sektor energetiky zažíva v ostatných rokoch výrazný pohyb. Medzi najdôležitejšie inštitucionálne a legislatívne zmeny patrí Bruselom naordinovaná liberalizácia trhu s energiami. Od polovice roku 2006 je otvorený trh s elektrinou pre konkurenciu, legislatíva o rok neskôr otvorila aj trh s plynom.
Odberatelia elektriny a plynu si tak na papieri už niekoľko rokov môžu vybrať dodávateľa podľa vlastných preferencií a nemusia sa uspokojiť s dovtedajšími regionálnymi monopolmi či dominantnými hráčmi. Realita sa aj na Slovensku pomaly podobá papierovým predstavám. Hoci regulované prostredie v prípade predaja plynu domácnostiam konkurenciu zatiaľ neláka. V prípade zemného plynu je situácia stále komplikovaná pre regulačné chúťky vlády Roberta Fica. Pritom ľudia z fachu tvrdia, že teraz je najlepší čas príliš prehnanú reguláciu v prípade domácností uvoľniť. Nástup konkurencie je badateľnejší v prípade elektroenergetiky, kde si svojho dodávateľa vyberajú už aj domácnosti.

Recesia a príležitosť

Globálna ekonomická kríza zasiahla do energetického biznisu na celom svete. Pokles dopytu tlačí na ceny. Výnimkou nie je ani zemný plyn.
Európske krajiny majú popodpisované dlhodobé kontrakty s najväčšími dodávateľmi z Nórska, Ruska, Blízkeho východu či zo severnej Afriky. Pre brzdenie ekonomiky však dochádza k situácii, keď je takmer všade plynu prebytok. To tlačí ceny potrubného plynu z dlhodobých kontraktov s ruským gigantom Gazpromom do nekonkurencieschopnej pozície ku skvapalnenému plynu a vôbec plynu obchodovanému na burzách.
Aj keď nie je nakupovanie plynu na dennom trhu jednoduchá záležitosť a žiaden veľký priemyselný odberateľ by neriskoval pokrývanie svojich potrieb takýmto spôsobom, situácia zlepšuje jeho postavenie pri rokovaniach s tradičnými dodávateľmi.
Rovnako táto situácia nahráva aj veľkým plynárenským firmám v rokovaniach s ich dodávateľmi. Napríklad pri ruskom Gazprome dosiahli, že pristupuje na zmiernenie zmluvných podmienok v prípade minimálnych odberov. Klienti totiž musia podľa zmluvy zaplatiť aj za plyn, ktorý reálne neodoberú. A to sa im v situácii, keď plyn nedokážu umiestniť na trhu, prirodzene nepáči.
Podľa ľudí z brandže je dnes na trhu približne o desať až pätnásť percent plynu viac, ako je reálna potreba. Prebytočný umiestňujú firmy do zásobníkov a obchodujú s ním na denných trhoch naprieč Európou. Podľa viacerých opýtaných ľudí z tohto biznisu budú ceny plynu na denných trhoch minimálne tento rok nižšie, ako sú dohodnuté ceny v dlhodobých kontraktoch.
Zásobníkový biznis na Slovensku majú v rukách dvaja hráči. Sú to akciové spoločnosti Nafta a Pozagas. Obe patria do skupiny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). V Nafte však má väčšinový podiel nemecká spoločnosť E.ON Ruhrgas a v Pozagase francúzska firma Gaz de France. Obaja pritom držia podiely v zásobníkoch aj cez svoje akcie v SPP. V prevádzkovaných zásobníkoch majú okrem SPP rezervované kapacity aj zahraniční akcionári. Zásobníky sú dôležitou súčasťou plynárenského biznisu. Okrem vyrovnávania rozdielov medzi objemom dodávok a spotrebou skladujú plyn v lete a podporujú prevádzku v zime, keď prirodzene dochádza k nárastu spotreby. V dohľadnom čase mimo skladovacích kapacít Nafty nedôjde k ďalšiemu rozvoju tohto biznisu.

Doba praje konkurencii

Reálny prebytok plynu v Európe nepraje len alternatívnym hráčom, ktorí vedia aj na dennom trhu plyn nakúpiť a ďalej ponúkať odberateľom. Aj tí tradiční majú v prípade hľadania nových zákazníkov na nových trhoch voľnejšie ruky. S nižšími cenami sa ľahšie naháňajú zákazníci a buduje trhový podiel do budúcnosti.
Ukážkovým príkladom na Slovensku je spoločnosť RWE Gas, ktorá patrí do česko-nemeckej skupiny RWE Transgas. Nemecký energetický gigant RWE má široké energetické portfólio a viacero dodávateľov. RWE Gas Slovensko nakupuje podľa konateľa Miroslava Kullu plyn pre slovenských zákazníkov z portfólia RWE. Fyzicky však ide predovšetkým o ruský plyn. RWE Gas chce zhruba stovke spoločností tento rok dodať 848 miliónov kubických metrov. Popri Dusle Šaľa sa podarilo pritiahnuť aj ďalších veľkých odberateľov ako Mondi SCP, Vetropack Nemšová, Heineken Slovensko či štátnu Tepláreň Košice. Podiel v segmente veľkých priemyselných odberateľov odhaduje M. Kulla na 25 percent. Na celkovom trhu so zemným plynom je to približne 15 percent. Od mája chce tento najväčší konkurent Slovenského plynárenského priemyslu oslovovať na trhu aj malé a stredné firmy, ako aj komunálnu sféru.
Domácnosti si však na konkurenčné ponuky obchodníkov ešte musia počkať. Štát nad nimi totiž stále drží ochrannú ruku a Slovenský plynárenský priemysel dlhodobo upozorňuje, že pri obchode s nimi vyrába nemalú stratu. Súčasnú neatraktívnosť sektora domácností potvrdzuje aj M. Kulla. No dodáva, že vzhľadom na ostatné udalosti na trhu – prebytok plynu, silnejší nástup konkurencie, pokles cien – je práve teraz najlepšia príležitosť prestať regulovať obchod s domácnosťami a nechať to na trh. V súčasnosti okrem obchodnej divízie SPP predávajú plyn slovenským firmám RWE Gas, Shell a plynové aktivity ohlásila aj česká energetická skupina ČEZ. Dlhší čas zvažuje vstup na trh aj spoločnosť Vemex Energo, ktorá patrí do štruktúr ruského Gazpromu. Podľa viceprezidenta firmy Huga Kysilku Vemex tento rok pravdepodobne nejakých firemných zákazníkov na Slovensku osloví.
Slovenský plynárensky priemysel sa tiež uchádza o klientov v Česku. Podľa informácií TRENDU sa firme nepodarilo uzavrieť významný kontrakt s veľkou teplárenskou spoločnosťou. Doteraz však má s českými klientmi zmluvy na dodávku približne pol miliardy kubických metrov.

Už nie monopol

Napriek silnejúcej konkurencii v ostatných dvoch rokoch zostáva dominantnou firmou skupina okolo SPP. Cez svoje hlavné spoločnosti dominuje ťažbe, distribúcii, predaju aj preprave zemného plynu na Slovensku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje práve akciovky SPP, Eustream, SPP – distribúcia a zásobníkové firmy patriace do skupiny Pozagas a Naftu za kľúčových hráčov na trhu.
Predovšetkým v preprave a distribúcii by bolo budovanie konkurencie – teda paralelných sietí – mimoriadne finančne náročné a pravdepodobne nerentabilné. Preto majú ostatní hráči nediskriminačný prístup do sietí zabezpečený cez reguláciu.
Okrem toho, že kríza do istej miery uľahčuje rast konkurencie na trhu, skresáva výsledky dominantného hráča. Skupina SPP už viacero rokov prezentuje pokles výkonov tak v predaji, ako aj v preprave zemného plynu. Ostatné výsledky za rok 2009 tento trend potvrdzujú.
SPP predal minulý rok na Slovensku viac ako päť miliárd kubických metrov zemného plynu. Medziročný pokles o 846 miliónov kubických metrov bol spôsobený pretrvávajúcou hospodárskou krízou, vstupom nových obchodníkov na trh, racionalizáciou energetickej spotreby a rastúcim trendom využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Skupine sa podarilo konsolidovaný prevádzkový zisk zvýšiť o 23 miliónov eur na 750 miliónov eur. Príjmy z predaja tovarov a služieb však klesali o 371 miliónov eur na 2,77 miliardy eur. Konsolidovaný čistý zisk medziročne poklesol o 18 miliónov eur na 622 miliónov eur.

Elektroenergetika rýchlejšia

Trh s elektrickou energiou bol na Slovensku liberalizovaný už v polovici roku 2006. Aj preto bol nástup konkurenčných obchodníkov na trh rýchlejší ako v prípade zemného plynu. Okrem mierneho časového náskoku však trhu s elektrinou nahráva aj jeho väčšia vyzretosť naprieč celou Európou.
Popri obchodných spoločnostiach niekdajších regionálnych monopolných distribučných firiem existuje na trhu viacero alternatívnych obchodníkov. ÚRSO vydal desiatky povolení, no v skutočnosti elektrinu predáva konečným zákazníkom len hŕstka. Štatút obchodníka s elektrinou môžu získať napríklad aj prevádzkovatelia veľkých priemyselných parkov či dokonca správcovia veľkých obchodných stredísk či biznis centier.
Alternatívni dodávatelia sa už dlhšie neobmedzujú iba na firemnú klientelu. Hlavne minulý rok mali silnú kampaň aj smerom k domácnostiam, keď lovili hlavne medzi tými s vyšším odberom. Veľké domácnosti sa stali obeťou cenovej politiky tradičných dodávateľov, keď ich štát donútil predávať v segmente malých domácností elektrinu s regulovanou cenou.
Alternatívcom nahrávala do karát situácia na trhu s elektrinou, keď prepad ekonomickej aktivity negatívne ovplyvnil spotrebu elektriny a, naopak, pozitívne jej cenu pre spotrebiteľov.
Hoci sú aktivity alternatívnych dodávateľov na trhu dnes už badateľnejšie, predajom stále dominujú dcérske firmy regionálnych distribútorov. A aj v prípade elektroenergetiky je konkurencia podstatne silnejšia v prípade firiem ako domácností. Tradiční obchodníci počítajú odídencov z radov domácností na približne jedno percento z celkového počtu klientov.

Prirodzené monopoly

Sieťové odvetvia sú na celom svete považované za prirodzené monopoly. Budovanie prenosových a distribučných sietí je finančne náročné a nevypláca sa budovať novú infraštruktúru popri už existujúcej. Preto zostáva rozloženie síl v niektorých sférach elektroenergetiky – ako napríklad pri prenose či distribúcii – napriek silnejúcej konkurencii v rukách etablovaných hráčov. Rozhodujúcimi tak zostávajú v prípade prenosu štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sietí ZSE Distribúcia, Slovenská energetika – distribúcia a Východoslovenská distribučná. Regionálne distribučky majú zároveň silné obchodné firmy – ZSE Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Trojica firiem má na koncových dodávkach pre slovenských spotrebiteľov viac ako polovičný podiel. Spomedzi alternatívnych dodávateľov treba spomenúť firmy ako Magna E.A., ČEZ Slovensko, Korlea Invest, Energetické centrum či Slovakia Energy.

Postupne lepšie

Richard Štrégl zo spoločnosti Slovakia Energy tvrdí, že podmienky na podnikanie alternatívnych hráčov na trhu s elektrinou sa postupne zlepšujú. „Štát v poslednom čase odbúrava prekážky, akou bolo napríklad delenie domácností na veľké a malé alebo poplatok za odpočet elektromerov pri zmene dodávateľa,“ vyratúva. A dodáva, že pokles cien elektriny v dôsledku ekonomickej krízy prispel k nástupu alternatívnych dodávateľov na trh. „Otvoril sa priestor na znižovanie marží jednotlivých konkurentov a k diferenciácii cien,“ dôvodí.
Ako-tak fungujúci trh je však ešte stále vo svojich začiatkoch. „Skutočnosti negatívne ovplyvňujúce trhové prostredie na Slovensku sú široký rozsah štátnej regulácie, nejednotný systém odovzdávania dát, náročná administratíva a zložitý proces pri získavaní odberových dát. Na slovenskom trhu navyše neexistujú trhové mechanizmy ako na väčšine trhov, keďže veľkosť trhu v spojitosti s neexistenciou burzy ide ruka v ruke s nízkou likviditou,“ vyratúva nedostatky Dalibor Živčák z Korlea Investu. Za pozitíva považuje zrušenie exportného poplatku či vytvorenie spoločného česko-slovenského trhu.
Oživenie svetovej a európskej ekonomiky a s tým spojený očakávaný rast spotreby aj cien elektriny by mohol nástup alternatívnych dodávateľov zbrzdiť. „Ak sa bude vláda snažiť nárast [cien] nejako regulovať, tak sa pozícia alternatívneho dodávateľa logicky zhorší a zníži sa konkurencia na trhu,“ tvrdí R. Štrégl. Dodáva, že tradiční dodávatelia sa pri svojich cenových ponukách už viac obzerajú aj na ponuky alternatívnych dodávateľov a snažia sa, aby rozdiely medzi nimi boli čo najnižšie.
D. Živčák očakáva rast konkurenčného prostredia a zároveň silnejšie nároky na jednotlivých hráčov na trhu. „Hranica spotreby odberateľov, o ktorých sa bojuje dnes, sa bude pomaly znižovať a netreba zabúdať na pripájanie nových zdrojov, s ktorých výstavbou sa, najmä pre nárast cien elektriny v nedávnej minulosti, roztrhlo vrece. To bude mať zásadný vplyv na rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu a tým aj na cenu komodity,“ hovorí D. Živčák. Tiež pripomína, že cenu elektriny bude ovplyvňovať do značnej miery aj bruselská legislatíva, energeticko-klimatické balíčky či očakávaná zvýšená podpora obnoviteľných zdrojov.
Korlea Invest dodával minulý rok piatim kľúčovým odberateľom z radov priemyselných odberateľov 0,2 terrawatthodiny elektriny. Tento rok chce rozšíriť portfólio klientov aj o menších odberateľov a plánuje dodávku 0,35 terrawatthodiny. Firma plánuje aj vstup do segmentu domácností v druhej polovici roka.
S medziročným rastom biznisu počíta aj Slovakia Energy. Kým v roku 2009 firma dodala odberateľom prevažne z radov domácností 150 gigawatthodín elektriny, tento rok by to malo byť o tretinu viac.

Stále dominujú

Najväčším výrobcom elektriny na Slovensku sú Slovenské elektrárne (SE) patriace do talianskej energetickej skupiny Enel. Taliani majú v elektrárňach po privatizácii dvojtretinovú väčšinu. SE prevádzkujú dve jadrové elektrárne, dve tepelné elektrárne a 34 vodných elektrární. Minulý rok sa podľa Štatistického úradu SR na Slovensku vyrobilo celkovo viac ako 26-tisíc gigawatthodín elektriny, čo predstavuje medziročný pokles o vyše tritisíc gigawatthodín.
Slovenské elektrárne pritom samy vyrobili viac ako 21-tisíc gigawatthodín elektriny. Dve tretiny výroby pripadajú na jadrové elektrárne. Firma má v portfóliu výrobné zdroje s inštalovaným výkonom približne 5 683 megawattov. Najväčšiu časť z toho tvorí jadro.
Medzi ďalších výrobcov elektriny patria prevádzkovatelia paroplynov či už PPC Power v Bratislave alebo paroplyn v levickom priemyselnom parku Géňa z podnikateľskej skupiny Slavomíra Hatinu, Vodohospodárska výstavba a veľké mestské teplárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Čaká sa spustenie paroplynu nemeckej energetickej skupiny a akcionára Západoslovenskej energetiky – E.ON – v Malženiciach a v minulosti sa spomínali aj plány výstavby paroplynov v Slovnafte či na východnom Slovensku.
Okrem toho elektrinu vyrába aj množstvo menších zdrojov počítaných na stovky, z ktorých ide vo väčšine prípadov o obnoviteľné zdroje. Tie štát podporuje vyššími výkupnými cenami. Pritom zo strachu z priveľkého rozmachu takzvaných nepredikovateľných zdrojov, ako napríklad fotovoltika, pristúpil k ich obmedzovaniu. Menšie výrobné zdroje prevádzkujú aj regionálne distribučné spoločnosti, či už priamo alebo cez svoje materské firmy. To však nemusí byť úplne v súlade s požiadavkami liberalizovaného trhu, kde majú byť výroba a distribúcia oddelené.

Je na výber

Aj keď slovenský energetický trh v porovnaní s rozvinutejšími západoeurópskymi krajinami zaostáva, odberatelia už majú reálne možnosti výberu. Tie sú zatiaľ väčšie v prípade firiem, no domácnosti už majú relatívne komfortnú pozíciu aspoň na trhu s elektrinou. Alternatívni dodávatelia si však ťažkajú, že informácií o možnosti výmeny dodávateľa je pomerne málo. A týka sa to aj potenciálnych klientov z radov malých a stredných firiem či komunálnej sféry.

Samotný proces výmeny je pritom pomerne jednoduchý. Vo väčšine prípadov preberá na svoje plecia byrokratické starosti vybraný alternatívny dodávateľ. Pri zmene dodávateľa treba hlavne pamätať na lehoty. Zákon napríklad stanovuje výpovednú lehotu u aktuálneho dodávateľa na 90 dní. Prakticky to však znamená, že ak chce odberateľ zmeniť dodávateľa na budúci rok, musí sa s ním dohodnúť a súčasnú zmluvu vypovedať najneskôr do konca septembra tohto roka. Pri zmene dodávateľa však treba brať do úvahy aj existujúcu zmluvu a všeobecné obchodné podmienky. Zákon predpokladá možný termín zmeny dodávateľa vždy k prvému dňu v mesiaci alebo k prvému dňu štvrťroka. Podľa spôsobu merania spotreby elektriny. „Je však potrebné mať na zreteli individuálnosť zmlúv u jednotlivých odberateľov, a tým aj výpovedných podmienok. V niektorých prípadoch dokonca odberatelia nemajú zmluvu o dodávke elektriny platnú alebo podpísanú, vďaka čomu majú viac voľnosti,“ hovorí D. Živčák.

Článok je súčasťou špeciálu Plus Energetika, ktorý je súčasťou aktuálneho TRENDU.

 

Ruský Gazprom zrejme rozbehne v SR ďalší biznis

Ruský energetický gigant Gazprom možno na Slovensku rozbehne nový biznis. Ruská firma totiž plánuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Gazprom Marketing & Trading Limited na Slovensku dodávať konečným odberateľom elektrickú energiu.

Zdroj: www.aktuality.sk, 25.04.2010 13:58 – BRATISLAVA/MOSKVA

Ako vyplýva z údajov zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO), Gazprom požiadal regulačný úrad o vydanie povolenia na podnikanie v  elektroenergetike. Úrad vydal spoločnosti Gazprom povolenie na  podnikanie v oblasti dodávky elektrickej energie začiatkom marca tohto roka. Následne sa spoločnosť Gazprom Marketing & Trading Limited zapísala koncom marca tohto roka do Obchodného registra SR, v ktorom má zapísaný iba jeden predmet činnosti, a to dodávku elektriny. Agentúra SITA oslovila firmu Gazprom Marketing & Trading Limited so žiadosťou o bližšie informácie, vyjadrenie však doposiaľ spoločnosť neposkytla.

Na Slovensku v súčasnosti dodávajú elektrickú energiu koncovým zákazníkom už tradičné spoločnosti ako Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Okrem nich na  trhu pôsobia aj alternatívny dodávatelia ako Magna E.A., Slovakia Energy, ČEZ Slovensko, Lumius, Korlea Invest, A.En Slovakia, Coal Energy, či Slovenská energetická. Na slovenskom trhu s dodávkou elektrickej energie pôsobí aj spoločnosť SE Predaj, ktorá vznikla v  januári 2009. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární, ktoré patria do skupiny Enel. SE Predaj predáva elektrickú energiu malým a stredným podnikom.

Spoločnosť Gazprom dodáva slovenskej spoločnosti eustream, a.s. (100-percentná dcérska firma Slovenského plynárenského priemyslu) zemný plyn. Gazprom je jednou z najväčích energetických spoločností na svete. Podniká hlavne v oblastiach geologického prieskumu, ťažby, prepravy, uskladňovania, spracovania a predaja uhľovodíkov a tiež v oblasti výroby a predaja tepelnej a elektrickej energie. Pokiaľ ide o objem produkcie zemného plynu Gazprom Group (približne 18 % celkovej produkcie na svete) je lídrom medzi globálnymi plynárenskymi a ropnými firmami.

 

Zmena dodávateľa elektriny bude výhodnejšia

Regulátor mení pravidlá fungovania trhu s elektrickou energiou
Zdroj: etrend.sk 19.04.2010


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ďalej posilňuje trh s elektrickou energiou a zjednodušuje a zlacňuje prístup alternatívnych hráčov k novým klientom. Úrad ešte koncom marca predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového nariadenia určujúceho pravidlá fungovania trhu s elektrickou energiou.

Okrem iných zmien regulátor navrhuje aj „bezodplatné určenie spotreby elektriny pre odberné miesto pri zmene dodávateľa elektriny“. Tieto náklady ponesie po novom prevádzkovateľ distribučnej sústavy, kým doteraz s nimi musel vo svojich cenových ponukách kalkulovať alternatívny dodávateľ elektriny. Bez započítania týchto poplatkov budú môcť alternatívni hráči ponúkať spotrebiteľom elektrinu opäť o niečo lacnejšie.

 

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby

18.11.2009 Zdroj: www.asb.sk, autor Ing. Ján Magyar
Autor pôsobí v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre na odbore medzinárodnej spolupráce a projektov. 

2. časť: Potvrdenia o pôvode, ďalšie práva a povinnosti, konania, pôsobnosti, štátny dozor, prechodné a záverečné ustanovenia  

Okrem vymedzenia spôsobov a podmienok podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET), základných pojmov, práv a povinností, ustanovuje zákon č. 309/2009 Z. z. aj pravidlá pri preukazovaní potvrdení o pôvode elektriny z OZE a vyrobenej vysokoúčinnou KVET či o pôvode biometánu. Zároveň rieši pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny, ďalšie pravidlá týkajúce sa výroby biometánu a, samozrejme, aj konania, pôsobnosti, štátny dozor a vyplývajúce zmeny niektorých ďalších súvisiacich zákonov. 

 
Obsah zákona – ďalšie ustanovenia

Potvrdenie o pôvode elektriny z OZE
Podľa § 7 zákona má potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z OZE vydávať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) na základe žiadosti výrobcu elektriny z OZE (a príslušnej prílohy) za uplynulý alebo na nasledujúci kalendárny rok. Ustanovujú sa v ňom náležitosti žiadosti na vydanie potvrdenia, ďalej náležitosti, ktoré má potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z OZE obsahovať a tiež podmienky vydania takéhoto potvrdenia. Pre ÚRSO sa stanovuje lehota na vydanie potvrdenia do 30 dní po doručení úplnej žiadosti a splnení podmienok výrobcu podľa § 7 ods. 7 zákona.

Keďže súčasťou výdavkov štátneho rozpočtu sú aj prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskejrepubliky a Európskej únie, medzi náležitosťami žiadosti má žiadateľ pre potreby ÚRSO uvádzať aj výšku percentuálne vyjadrenej podpory zo štátneho rozpočtu (resp. fondov EÚ) pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny. Záruka pôvodu elektriny z OZE, ktorá bola vydaná v členských štátoch EÚ na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, platí ako potvrdenie o pôvode elektriny z OZE podľa tohto zákona aj v Slovenskej republike. Odmietnutie uznania záruk pôvodu elektriny z OZE iného členského štátu musí vychádzať z objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií.

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET

Ustanovenie § 8 zákona rieši obsah a náležitosti potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET. Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, bola vyrobená vysokoúčinnou KVET. Slovenská republika je na základe harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti elektriny vyrábanej vysokoúčinnou KVET oprávnená vydávať potvrdenia o pôvode takto vyrobenej elektriny. Potvrdenie vydáva ÚRSO výrobcovi elektriny na základe jeho žiadosti. Ten v žiadosti uvedie údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne určiť, či elektrinu vyrábal vysokoúčinnou KVET. Ustanovujú sa náležitosti, ktoré treba predložiť pri vydávaní potvrdenia a náležitosti, ktoré má potvrdenie obsahovať. Výrobca elektriny vysokoúčinnou KVET, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET, je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny. Pri uznaní záruk o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou vydaných v členských štátoch EÚ sa postupuje obdobne ako pri uznaní záruk pôvodu elektriny z OZE.

Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
Ustanovenie § 9 určuje pravidlá zúčtovania a podmienky evidencie výroby elektriny z OZE a vysokoúčinnou KVET v závislosti od jednotlivých časových úsekov. Ustanovenie zákona upravuje pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny, pričom základným časovým úsekom pri odbere elektriny z OZE a vysokoúčinnou KVET je jedna hodina v štvrťhodinovom rozlíšení. Pri zariadeniach, ktoré nie sú vybavené priebežným meraním, sa v zmluve o dodávke elektriny medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny dohodne iný časový úsek. Základný časový úsek na vyhodnocovanie a zúčtovanie odberu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona je jeden kalendárny mesiac, ak sa prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nedohodne s výrobcom elektriny na dlhšom časovom úseku.

Údaje o skutočnej výrobe elektriny z OZE a vysokoúčinnou KVET, o technologickej vlastnej spotrebe, množstve elektriny na vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na výrobu elektriny odovzdá výrobca elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, alebo na ktorého časti vymedzeného územia sa zariadenie nachádza, a to spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcovi elektriny s právom na podporu v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW alebo v zariadení využívajúcom súčasne OZE a neobnoviteľný zdroj energie alebo výrobcovi elektriny s právom na podporu, ktorý si neuplatňuje právo na odber elektriny, vzniká nárok na uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona až po odovzdaní údajov podľa § 9 ods. 3 zákona.

ÚRSO má podľa tohto ustanovenia povinnosť zverejniť každoročne do 30. júna vo vestníku a na internetovej stránke vyhodnotenie podielu výroby elektriny z OZE za minulý kalendárny rok. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný evidovať množstvo odobratej elektriny z OZE a elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET podľa jednotlivých zariadení.

Práva a povinnosti výrobcu biometánu
Práva a povinnosti výrobcu biometánu sú uvedené v § 10. Výrobca biometánu, ktorý je zušľachteným druhom bioplynu, má právo uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete príslušné zmluvy, má právo prednostnej distribúcie, právo na vydanie potvrdenia o pôvode bio­metánu a právo na mesačné vydávanie potvrdenia o množstve biometánu dodaného do distribučnej siete. Spôsob, postup a podmienky vydávania potvrdenia určí ÚRSO vo všeobecne záväznom právnom predpise. Výrobca biometánu je povinný zabezpečiť kvalitu biometánu dodávaného do distribučnej siete, uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu, nahlasovať prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s odberateľom a každú zmenu odberateľa, zabezpečiť meranie množstva a kvality biometánu a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k nemu. Takisto je povinný každoročne do 31. januára nahlásiť ÚRSO množstvo vyrobeného a dodaného biometánu do distribučnej siete za predchádzajúci rok.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
V ustanovení § 11 sú upravené práva a povinnosti prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete vo vzťahu k výrobcovi biometánu. Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní po predložení potvrdenia o pôvode biometánu prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného distribučnou sieťou. Toto množstvo sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do distribučnej siete a koeficientu, ktorý závisí od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na jeho výrobu. Prevádzkovateľovi distribučnej siete sa ukladá povinnosť oznámiť ÚRSO na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok.

Potvrdenie o pôvode biometánu

Ustanovenie § 12 upravuje vydávanie potvrdení o pôvode biometánu. Potvrdenie vydá ÚRSO výrobcovi biometánu na základe žiadosti (a príslušnej prílohy), ktorej obsah upravuje uvedené ustanovenie. K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu predloží certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, ktorým sa potvrdzuje, že zariadenie vyrába biometán zodpovedajúci kvalite zemného plynu. Ak by žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nebola úplná, ÚRSO vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v ním stanovenej lehote. V prípade, ak žiadateľ žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, úrad potvrdenie nevydá. V zákone sa uvádza aj obsah potvrdenia o pôvode biometánu. Evidenciu vydaných potvrdení vedie ÚRSO.

Konanie o námietkach
V § 13 sú určené podmienky postupu výrobcu elektriny, predsedu ÚRSO a ÚRSO v rámci konania o námietkach v prípade, že ÚRSO nevydá potvrdenie o pôvode elektriny z OZE, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou KVET alebo potvrdenie o pôvode biometánu.

Pôsobnosť ministerstva
Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) je upravená v § 14. MH SR má zabezpečovať, aby sa výpočet vysokoúčinnej kombinovanej výroby vykonával nediskriminačne a zohľadňoval zvláštnosti rozličných technológií výroby, a ďalej má vypracovať a na svojej internetovej stránke uverejniť každé štyri roky správu o výsledku posúdenia podielu výroby vysokoúčinnou kombinovanou výrobou na trhu s energiou.

MH SR je tiež na základe požiadania Európskej komisie povinné predložiť správu o pokroku pri zvyšovaní podielu vysokoúčinnej KVET. Aby MH SR mohlo žiadať na účely vypracovania správy pre Európsku komisiu údaje od príslušných orgánov štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu o emisných hodnotách uvoľňovaných do ovzdušia, stanovuje sa pre tieto orgány štátnej správy povinnosť spolupráce a vymedzuje sa informačná povinnosť.

Štátny dozor a správne delikty
Ustanovenia § 15 a 16 upravujú problematiku štátneho dozoru a správnych deliktov. Štátny dozor nad dodržiavaním zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia, ktorá je za porušenie ustanovení zákona (ide o správny delikt) oprávnená ukladať pokuty. Špecifikujú sa jednotlivé druhy správnych deliktov a výšky pokút. Podľa tohto ustanovenia možno pokuty ukladať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia. Pri určení výšky pokuty prihliada inšpekcia na závažnosť, význam a čas trvania protiprávneho konania a na rozsahspôsobených následkov.

Vzťah k správnemu poriadku
Ustanovenie § 17 vymedzuje vzťah k správnemu poriadku. Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z OZE, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok), ak zákon č. 309/2009 Z. z. neustanovuje inak. Potvrdenie nemá charakter rozhodnutia, ale len charakter dobrozdania, na základe ktorého si žiadateľ môže uplatňovať právo podľa § 3 ods. 1 zákona. Námietky proti nevydaniu potvrdenia môže podať iba žiadateľ, ostatné osoby sú z konania vylúčené.


Prechodné ustanovenia

V prechodných ustanoveniach § 18 sa upravuje postup pri stanovení cien elektriny pre zariadenia uvedené do prevádzky pred účinnosťou tohto zákona, lehoty pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy a siete vzhľadom na doplnenie prevádzkových poriadkov a povinnosť MH SR vypracovať pre Európsku komisiu prvú správu o pokroku pri zvyšovaní podielu vysokoúčinnej KVET.

Splnomocňovacie ustanovenie

Ustanovenie § 19 splnomocňuje MH SR a ÚRSO na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vzťah k obsahu zákonom vymedzenej činnosti vykonávanej ministerstvom a úradom, resp. k oprávneniam, ktorými priamo disponujú v rámci vykonávanej pôsobnosti.

Transponovanie právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Podľa § 20 sa zákonom do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe tohto zákona.

Zrušovacie ustanovenie 

V § 21 zákon zrušuje ustanovenia § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá fungovania trhu s elektrinou.


Zmeny ďalších zákonov súvisiacich so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanejvýroby 


Zmena zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia a dopĺňajú ustanovenia uvedené v čl. II. Pôsobnosť ÚRSO sa rozširuje o vydávanie potvrdení o pôvodeelektriny vyrobenej z OZE, vyrobenej vysokoúčinnou KVET a o pôvode biometánu a o evidenciu týchto potvrdení. Pôsobnosť ÚRSO sa rozširuje aj o uverejňovanie vyhodnotenia podielu výroby elektriny z OZE za predchádzajúci kalendárny rok a prepočet predpokladanej výšky podpory výroby elektriny z OZE na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu. Dopĺňa sa nová právomoc predsedu ÚRSO, ktorou je rozhodovanie o námietkach. Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z OZE alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, resp. potvrdenie o pôvode biometánu nevydá, výrobca elektriny a výrobca biometánu majú právo podať písomné námietky predsedovi úradu na základe § 13 zákona. Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.

Z dôvodu zosúladenia zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. I zákona sa vypúšťa § 12 ods. 13 zákona č. 276/2001 Z. z. týkajúci sa tvorby výkupných cien za elektrinu vyrobenú z OZE. Do zákona č. 276/2001 Z. z. sa dopĺňa pre regulované subjekty povinnosť dodržiavať zákon č. 309/2009 Z. z., pričom kontrolu dodržiavania týchto nových povinností a ukladanie sankcií za ich porušenie vykonáva ÚRSO. Z dôvodu efektívnejšieho vykonávania kontroly v sieťových odvetviach, ktorú vykonáva URSO, sa dopĺňa, že v prípade kontroly sa postupuje „primerane“ podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v zákone NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že ÚRSO kontroluje najmä regulované subjekty, ktoré sú súkromnými osobami, a nie orgánmi štátnej správy, v praxi vznikajú mnohé aplikačné problémy, keďže zákon č. 10/1996 Z. z. sa primárne vzťahuje na vykonávanie kontroly v štátnej správe.

Zmena zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
V čl. III sú ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z 18 bodov možno spomenúť vo vzťahu k využitiu OZE a KVET niekoľko: Z definícií zákona o energetike sa vypúšťa pojem kombinovaná výroba, keďže kombinovaná výroba elektriny a tepla sa novo definuje v zákone č. 309/2009 Z. z. Do pojmov vzťahujúcich sa na elektroenergetiku sa dopĺňajú nové pojmy – regionálna a miestna distribučná sústava a meranie elektriny na svorkách.

Dopĺňa sa povinnosť výrobcu elektriny zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny a povinnosť poskytovať ÚRSO každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

V súvislosti s podporou výroby elektriny z OZE a KVET sa dopĺňajú povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vzťahujúce sa na prednostné pripojenie takého zariadenia do sústavy po úhrade ceny za pripojenie – za predpokladu, že výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby sa zachovala bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.

Vypúšťa sa úprava o kombinovanej výrobe a OZE zo znenia zákona o energetike, keďže ich upravuje už zákon č. 309/2009 Z. z. Do § 35a zákona o energetike sa vkladajú povinnosti výrobcu v súvislosti s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny ako aj informačné povinnosti výrobcu elektriny. Do oprávnení Štátnej energetickej inšpekcie sa podľa § 66 ods. 1 písm. e) zákona o energetike dopĺňa oprávnenie uložiť pokutu aj za nesplnenie povinností podľa § 35a, vzťahujúceho sa na meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny. Na konci sa riešia prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2009.

Zmena zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Čl. IV sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 99/2007 Z. z. tak, že sa upravujú podmienky skončenia odberu pri dodávke tepla vyrobeného zo zariadenia z OZE. Zároveň sa stanovuje povinnosť prednostne využiť dodávku tepla od dodávateľa tepla z OZE, pokiaľ to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla, ak sa na danom vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla.  

Zmena zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Čl. V uvádza doplnenie § 1 zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) o pojem „iný návrh v cenovom konaní“.


Účinnosť zákona

Podľa čl. VI nadobúda zákon účinnosť 1. septembra 2009, okrem ustanovení uvedených v čl. I § 3 až 5, § 9, § 21 a v čl. III bod13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Príloha zákona 
Tu sa uvádza zoznam preberaných právnych aktov ES a EÚ – smernica č. 2004/8/ES a smernica č. 2001/77/ES.

Záver
Oblasť podpory využívania energie z OZE je veľmi aktuálna a živá, preto bude zaujímavé venovať jej pozornosť aj v nasledujúcom období v súvislosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadväzujúcimi na zákon č. 309/2009 Z. z. a tiež v súvislosti s implementáciou novej smernice o OZE č. 2009/28/ES na európskej úrovni do právnych predpisov Slovenskej republiky.


 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: