Reklama

 

Aktuálne prevádzkové poriadky dodávateľov elektrickej energie

3. KM, s.r.o., Vŕbová 6, 821 0 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0142/2010/E-PP zo dňa 03.03.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2010

ADVISOR, s.r.o., Pod Kalváriou 76, 955 01 Topoľčany
Prevádzkový poriadok číslo.: 0070/2007/02/PP zo dňa 18.12.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 72/2007

AQUA-SKI, s.r.o., Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0122/2009/E-PP zo dňa 18.08.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 67/2009

ARJ Servis, s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Prevádzkový poriadok číslo.: 0144/2010/E-PP zo dňa 30.03.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2010

ATLAS REAL,s.r.o., ružinovská 42, 821 0 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0120/2009/E-PP zo dňa 02.07.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 63/2009

BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
Prevádzkový poriadok číslo.: 0153/2010/E-PP zo dňa 28.05.2010

Belfein Slovakia, a.s., Andreja Hlinku 3, 022 01 Čadca
Prevádzkový poriadok číslo.: 0038/2007/02/PP zo dňa 20.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 29/2007

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0041/2007/02/PP zo dňa 19.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2007

Biotika a.s., , 976 13 Slovenská Ľupča 566
Prevádzkový poriadok číslo.: 0054/2007/02/PP zo dňa 24.05.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 34/2007

BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
Prevádzkový poriadok číslo.: 0045/2007/02/PP zo dňa 24.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 32/2007

BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 903 02 Hencovce
Prevádzkový poriadok číslo.: 0130/2009/E-PP zo dňa 25.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 93/2009

CHIRANA -PREMA Energetika, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Prevádzkový poriadok číslo.: 0141/2010/E-PP zo dňa 02.03.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2010

Chirana-Dental, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Prevádzkový poriadok číslo.: 0116/2009/E-PP zo dňa 12.06.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 62/2009

Chirana-Dental, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Prevádzkový poriadok číslo.: 0044/2007/02/PP zo dňa 04.05.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 33/2007

CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
Prevádzkový poriadok číslo.: 0048/2007/02/PP zo dňa 04.06.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 38/2007

CZT Ružomberok, s.r.o., Textilnáí 23, 034 05 RUŽOMBEROK
Prevádzkový poriadok číslo.: 0066/2007/02/PP zo dňa 19.10.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 59/2007

D.A.H., s.r.o.Prešov, Budovateĺská 35, 080 01 Prešov
Prevádzkový poriadok číslo.: 0093/2008/02/PP zo dňa 14.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 45/2008

Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0129/2009/E-PP zo dňa 14.10.2009

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Prevádzkový poriadok číslo.: 0126/2009/E-PP zo dňa 21.09.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 72/2009

Development In Slovak Investments, s.r.o., Tolstého 2885/7, 902 01 Pezinok
Prevádzkový poriadok číslo.: 0036/2007/02/PP zo dňa 20.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 29/2007

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0021/2007/02/PP zo dňa 14.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 25/2007

Duchonka s.r.o., 1 Mája 205, 956 2 Prašice
Prevádzkový poriadok číslo.: 0094/2008/02/PP zo dňa 16.05.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 59/2008

ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
Prevádzkový poriadok číslo.: 0004/2007/02/PP zo dňa 07.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 21/2007

EMERSON a.s., Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
Prevádzkový poriadok číslo.: 0077/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 40/2008

ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 040 23 Košice
Prevádzkový poriadok číslo.: 0096/2008/02/PP zo dňa 26.05.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 59/2008

ENERGOBLOK, a.s., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Prevádzkový poriadok číslo.: 0022/2007/02/PP zo dňa 14.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 25/2007

ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0111/2009/E-PP zo dňa 16.04.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 47/2009

ENERGOSAM, s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2010

ENERGOSAM, s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0008/2007/02/PP zo dňa 12.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2007

Energy Snina, a.s., Strojárska 4435,, 069 01 Snina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0062/2007/02/PP zo dňa 26.07.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 47/2007

ENEROLA, družstvo, Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 Piešťany
Prevádzkový poriadok číslo.: 0078/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 41/2008

ENICS Slovakia, s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0068/2007/02/PP zo dňa 17.12.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 34/2008

ENSTRA, s.r.o., Stráňavy 88, 013 25 Stráňavy
Prevádzkový poriadok číslo.: 0102/2008/02/PP zo dňa 03.07.2008

Europa Business Center a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0127/2009/E-PP zo dňa 21.09.2009

EXPORT-IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, Dukelská 19, 085 01 Bardejov
Prevádzkový poriadok číslo.: 0147/2010/E-PP zo dňa 29.04.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 49/2010

Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0145/2010/E-PP zo dňa 31.03.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2010

GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0103/2008/02/PP zo dňa 04.07.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 70/2008

Glacier Tribometal Slovakia, a.s., Nábrežie 625/12, 026 17 Dolný Kubín
Prevádzkový poriadok číslo.: 0010/2007/02/PP zo dňa 12.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 23/2007

Holcim (Slovensko) a.s., , 906 38 Rohožník
Prevádzkový poriadok číslo.: 0079/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 41/2008

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza
Prevádzkový poriadok číslo.: 0080/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 41/2008

Hriňovské strojárne, a.s., Partizánska 1465, 962 05 Hriňova
Prevádzkový poriadok číslo.: 0015/2007/02/PP zo dňa 13.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 24/2007

HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0118/2009/E-PP zo dňa 18.06.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 62/2009

I.S. Servis s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0081/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 41/2008

Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0059/2007/02/PP zo dňa 09.07.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 46/2007

Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0009/2007/02/PP zo dňa 12.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 23/2007

KINEX, a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča
Prevádzkový poriadok číslo.: 0082/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 42/2008

KLF- ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Prevádzkový poriadok číslo.: 0055/2007/02/PP zo dňa 29.05.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 35/2007

KOMTERM, a.s., Závodná 454, 027 43 Nižná nad Oravou
Prevádzkový poriadok číslo.: 0150/2010/E-PP zo dňa 06.05.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 49/2010

KOMTERM, a.s., Závodná 454, 027 43 Nižná nad Oravou
Prevádzkový poriadok číslo.: 0149/2010/E-PP zo dňa 06.05.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 49/2010

KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť, K vystavisku 13, 912 50 Trenčín
Prevádzkový poriadok číslo.: 0026/2007/02/PP zo dňa 14.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 26/2007

KORDSERVICE SK, a.s., Továrenská 532, 905 01 Senica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0012/2007/02/PP zo dňa 13.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 23/2007

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0092/2008/02/PP zo dňa 14.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2008

Letisko Košice - Airport Košice a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice IV
Prevádzkový poriadok číslo.: 0061/2007/02/PP zo dňa 13.07.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 46/2007

Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany
Prevádzkový poriadok číslo.: 0083/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 42/2008

Letisko Poprad – Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad
Prevádzkový poriadok číslo.: 0018/2007/02/PP zo dňa 13.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 25/2007

LEVEN, a.s., Panská 9, 811 01 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0123/2009/E-PP zo dňa 14.08.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 67/2009

MEOPTIS, s.r.o., Lachová 37, 851 03 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0090/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2008

MERINA, a.s., M.R. Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín
Prevádzkový poriadok číslo.: 0042/2007/02/PP zo dňa 24.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2007

MEVAK a.s., Biovetská 32, 949 91 Nitra
Prevádzkový poriadok číslo.: 0119/2009/E-PP zo dňa 01.07.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 64/2009

MKM - servis, s.r.o.,, Dlhá 88, 010 09 ŽILINA
Prevádzkový poriadok číslo.: 0114/2009/E-PP zo dňa 04.06.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 56/2009

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Prevádzkový poriadok číslo.: 0040/2007/02/PP zo dňa 19.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2007

NIBACO a.s., Mlynské nivy 56, 824 52 Bratislava 26
Prevádzkový poriadok číslo.: 0039/2007/02/PP zo dňa 20.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 29/2007

OFZ, a.s., , 027 53 Istebné
Prevádzkový poriadok číslo.: 0006/2007/02/PP zo dňa 08.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2007

OZETA NEO, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
Prevádzkový poriadok číslo.: 0046/2007/02/PP zo dňa 04.06.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 56/2007

PADE s.r.o., Štefánikova 701/13, 905 01 SENICA
Prevádzkový poriadok číslo.: 0113/2009/E-PP zo dňa 22.05.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 56/2009

PADE s.r.o., Štefánikova 701/13, 905 01 SENICA
Prevádzkový poriadok číslo.: 0112/2009/E-PP zo dňa 22.05.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 56/2009

Plastika a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53 Nitra
Prevádzkový poriadok číslo.: 0052/2007/02/PP zo dňa 27.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 32/2007

POLUS Tower 2, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0050/2007/02/PP zo dňa 04.06.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 36/2007

POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0049/2007/02/PP zo dňa 04.06.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 35/2007

Považská cementáreň, a.s., J. Kraľa, 018 63 Ladce
Prevádzkový poriadok číslo.: 0084/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 42/2008

Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
Prevádzkový poriadok číslo.: 0085/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2008

PP RENT, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Prevádzkový poriadok číslo.: 0136/2009/E-PP zo dňa 30.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 18/2010

PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva
Prevádzkový poriadok číslo.: 0099/2008/02/PP zo dňa 20.06.2008

PRAKOENERG, spol. s r.o., , 055 62 Prakovce
Prevádzkový poriadok číslo.: 0095/2008/02/PP zo dňa 23.05.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 59/2008

PRENOSOVÁ-SK, s.r.o., M. R. Štefánika 825/21, 010 01 Žilina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0124/2009/E-PP zo dňa 20.08.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 71/2009

PSL, a.s., Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0086/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 43/2008

RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o., Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0074/2008/02/PP zo dňa 26.02.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 36/2008

Revúcke koberce syntetické, s.r.o., Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca
Prevádzkový poriadok číslo.: 0087/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2008

RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Prevádzkový poriadok číslo.: 0065/2007/02/PP zo dňa 10.10.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 58/2007

RoTTel, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 PREŠOV
Prevádzkový poriadok číslo.: 0063/2007/02/PP zo dňa 30.08.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 54/2007

Ružoberská energetická spoločnosť, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok
Prevádzkový poriadok číslo.: 0013/2007/02/PP zo dňa 13.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 24/2007

SHP Harmanec, a.s., , 976 03 Harmanec
Prevádzkový poriadok číslo.: 0073/2008/02/PP zo dňa 15.02.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 34/2008

SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0053/2007/02/PP zo dňa 10.05.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 34/2007

Slovena a.s., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0117/2009/E-PP zo dňa 17.06.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 62/2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0134/2009/E-PP zo dňa 28.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 3/2010

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0109/2009/E-PP zo dňa 05.03.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 38/2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0115/2009/E-PP zo dňa 10.06.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 58/2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0108/2009/E/PP zo dňa 29.01.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 33/2009

Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, 815 24 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0033/2007/02/PP zo dňa 16.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 27/2007

Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 SEREĎ
Prevádzkový poriadok číslo.: 0007/2007/02/PP zo dňa 07.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2007

Slovenské lodenice Komárno, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0029/2007/02/PP zo dňa 16.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 27/2007

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 24, 824 12 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0060/2007/02/PP zo dňa 13.07.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 46/2007

Smrečina Holding I., a.s., Cesta ku smrečine 5, 975 45 Banská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0137/2010/E-PP zo dňa 08.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 10/2010

Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Prevádzkový poriadok číslo.: 0148/2010/E-PP zo dňa 29.04.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 49/2010

STELMO a.s. Košice, Smaragdová 1, 040 11 Košice II
Prevádzkový poriadok číslo.: 0121/2009/E-PP zo dňa 09.07.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 64/2009

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0133/2009/E-PP zo dňa 23.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 15/2010

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina
Prevádzkový poriadok číslo.: 0072/2007/02/PP zo dňa 27.12.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 6/2008

TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Prevádzkový poriadok číslo.: 0051/2007/02/PP zo dňa 05.06.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 38/2007

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0016/2007/02/PP zo dňa 13.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 24/2007

TERAPO,spol. s r.o., Námestie Ľudovíta Štúra 16, 97405 Banská Bystrica
Prevádzkový poriadok číslo.: 0146/2010/E-PP zo dňa 28.04.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 48/2010

TMC Servis, s.r.o., Alstrova 6061/129, 831 0 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0152/2010/E-PP zo dňa 21.05.2010

TMC Servis, s.r.o., Alstrova 6061/129, 831 0 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0151/2010/E-PP zo dňa 21.05.2010

TOPOS Tovarníky a.s., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky
Prevádzkový poriadok číslo.: 0088/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 42/2008

TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Prevádzkový poriadok číslo.: 0128/2009/E-PP zo dňa 12.10.2009

TriGranit Centrum, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0138/2010/E-PP zo dňa 23.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2010

VEGUM, a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
Prevádzkový poriadok číslo.: 0140/2010/E-PP zo dňa 25.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 44/2010

VSSTrading, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Prevádzkový poriadok číslo.: 0097/2008/02/PP zo dňa 26.05.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 59/2008

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0125/2009/E-PP zo dňa 28.08.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 71/2009

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0098/2008/02/PP zo dňa 04.06.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 61/2008

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0131/2009/E-PP zo dňa 21.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 2/2010

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 74/2007

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Prevádzkový poriadok číslo.: 0139/2010/E-PP zo dňa 24.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2010

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou
Prevádzkový poriadok číslo.: 0019/2007/02/PP zo dňa 14.03.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 25/2007

ZDROJ MT, spol. s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin - Priekopa
Prevádzkový poriadok číslo.: 0089/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 43/2008

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce
Prevádzkový poriadok číslo.: 0076/2008/02/PP zo dňa 10.03.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 39/2008

ZSE DISTRIBÚCIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0104/2008/02/PP zo dňa 24.10.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 100/2008

ZSE DISTRIBÚCIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0132/2009/E-PP zo dňa 23.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 16/2010

ZSE DISTRIBÚCIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0105/2008/02/PP zo dňa 09.12.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 100/2008

ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Prevádzkový poriadok číslo.: 0043/2007/02/PP zo dňa 24.04.2007
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2007

Železiarne Podbrezová a.s, Kolkáreň 35,, 976 81 Podbrezová
Prevádzkový poriadok číslo.: 0135/2009/E-PP zo dňa 30.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 10/2010

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0110/2009/E-PP zo dňa 03.04.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 42/2009

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0106/2008/02/PP zo dňa 19.12.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 1/2009

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Prevádzkový poriadok číslo.: 0100/2008/02/PP zo dňa 24.06.2008
Zverejnené vo vestníku číslo: 69/2008

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: