Reklama

 

Platné povolenia v oblasti "Elektroenergetika"

Počet záznamov: 358

Subjekt: 3. KM, s.r.o., Vŕbová 6, 821 07 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0278 zo dňa 28.09.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2007


Subjekt: A.En. Gas a. s., A. Kmeťa 17, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2008E0297_02 zo dňa 02.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 31/2009


Subjekt: A.En. Slovensko s.r.o., A. Kmeťa 17, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2005E0071_01 zo dňa 12.03.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 37/2009


Subjekt: ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2007E0266 zo dňa 28.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2007


Subjekt: Advanced Power Slovakia s.r.o., Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0053 zo dňa 21.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: ADVISOR, s.r.o., Pod Kalváriou 76, 955 01 Topoľčany
Povolenie číslo: 2005E0081 zo dňa 24.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2005


Subjekt: AGROPODNIK, a.s., Chovateľská 2, 917 01 TRNAVA
Povolenie číslo: 2005E0016_01 zo dňa 22.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2008


Subjekt: ALFA Power, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0301_02 zo dňa 30.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 83/2009


Subjekt: ALPIQ ENERGY SE, o. z., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0360 zo dňa 25.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 59/2009


Subjekt: AMARANT HOLDING, s.r.o., P. Horova 35, 071 01 Michalovce
Povolenie číslo: 2005E0010 zo dňa 06.05.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2005


Subjekt: AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o., , 919 08 Boleráz
Povolenie číslo: 2006E0201 zo dňa 20.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 18/2006


Subjekt: ANGELO, SIMON & PARTNERS, a.s., Mostová 31, 034 01 Ružomberok
Povolenie číslo: 2006E0178 zo dňa 23.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: APPLIED INVEST s.r.o., Staviteľská 1, 831 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0251 zo dňa 29.03.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 30/2007


Subjekt: AQUA-SKI, s.r.o., Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0331_04 zo dňa 08.10.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 80/2009


Subjekt: ARJ Servis, s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Povolenie číslo: 2005E0076 zo dňa 23.11.2005, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2005


Subjekt: Atel Slovensko s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0036_02 zo dňa 12.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2007


Subjekt: ATLAS REAL,s.r.o., ružinovská 42, 821 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0284_01 zo dňa 28.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 75/2008


Subjekt: AUPARK a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0092 zo dňa 21.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2005


Subjekt: B.E.K. GROUP s.r.o., Športová 51/1260, 929 01 Dunajská Streda
Povolenie číslo: 2009E0354_02 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: BAMIPA, s.r.o., Dopravná 2097, 955 01 TOPOĽČANY
Povolenie číslo: 2006E0224_01 zo dňa 27.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Povolenie číslo: 2006E0234 zo dňa 15.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 11/2007


Subjekt: BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 0 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0281 zo dňa 19.10.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2016
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
Povolenie číslo: 2005E0130_01 zo dňa 17.08.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 69/2009


Subjekt: Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Povolenie číslo: 2006E0189 zo dňa 20.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: Belfein Slovakia, a.s., Andreja Hlinku 3, 022 01 Čadca
Povolenie číslo: 2006E0205_01 zo dňa 23.04.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 49/2009


Subjekt: BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0160 zo dňa 25.01.2006, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 8/2006


Subjekt: BICORN SK, s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2010E0383 zo dňa 17.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 21/2010


Subjekt: BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2009E0378 zo dňa 01.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 94/2009


Subjekt: BIONERGY, a.s., Prešovská 48, 826 46 BRATISLAVA
Povolenie číslo: 2010E0390_01 zo dňa 13.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: Biotika a.s., , 976 13 Slovenská Ľupča 566
Povolenie číslo: 2006E0202_02 zo dňa 15.02.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2010


Subjekt: Bodet & Horst mattress ticking k.s., J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
Povolenie číslo: 2005E0015 zo dňa 13.06.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2005


Subjekt: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0038_01 zo dňa 29.01.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2007


Subjekt: BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
Povolenie číslo: 2005E0124_02 zo dňa 22.09.2006, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2006


Subjekt: BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 903 02 Hencovce
Povolenie číslo: 2005E0132_01 zo dňa 02.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 92/2009


Subjekt: BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Povolenie číslo: 2009E0380 zo dňa 02.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 92/2009


Subjekt: BURNEL, s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0213 zo dňa 29.06.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 29/2006


Subjekt: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2009E0362_01 zo dňa 22.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2010


Subjekt: Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
Povolenie číslo: 2005E0119_01 zo dňa 10.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2007


Subjekt: Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0314 zo dňa 28.05.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 58/2008


Subjekt: CARBOUNION SLOVAKIA,spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0286_01 zo dňa 22.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 21/2009


Subjekt: Central Clearing Counterparty, a.s. - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0315 zo dňa 10.06.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 60/2008


Subjekt: CH Invest Trade Slovakia s.r.o., Daxnerova 34, 979 01 Rimavská Sobota
Povolenie číslo: 2009E0377 zo dňa 01.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 1/2010


Subjekt: CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Povolenie číslo: 2005E0108_01 zo dňa 23.10.2008, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2019
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 90/2008


Subjekt: Chemko a.s.Strážske, Priemyselná 720, 07222 Srážske
Povolenie číslo: 2005E0041 zo dňa 27.09.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 32/2005


Subjekt: Chemosvit Enegochem, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Povolenie číslo: 2006E0149_01 zo dňa 25.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: CHIRANA -PREMA Energetika, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Povolenie číslo: 2005E0057 zo dňa 28.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 38/2005


Subjekt: Chirana-Dental, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Povolenie číslo: 2005E0051 zo dňa 20.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 37/2005


Subjekt: CI.BU.PRA. s.r.o., Rajecká 10, 821 07 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0363 zo dňa 20.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 65/2009


Subjekt: CM European Power Slovakia, s. r. o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0348_01 zo dňa 16.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2010


Subjekt: COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0389 zo dňa 06.04.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 41/2010


Subjekt: COMAX - TT a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava
Povolenie číslo: 2005E0098 zo dňa 02.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: COMENERG, spol. s r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0227 zo dňa 16.10.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2006


Subjekt: CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o., SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0253 zo dňa 11.05.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 33/2007


Subjekt: CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
Povolenie číslo: 2005E0042_03 zo dňa 10.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: CS POWER s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0337 zo dňa 21.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 91/2008


Subjekt: Czech Coal SK s.r.o., Belinského 20, 851 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0209 zo dňa 22.06.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 26/2006


Subjekt: D.A.H., s.r.o.Prešov, Budovateĺská 35, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2006E0182_02 zo dňa 15.02.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 34/2008


Subjekt: Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0369 zo dňa 09.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 73/2009


Subjekt: Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Povolenie číslo: 2008E0319_01 zo dňa 06.10.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 83/2008


Subjekt: Danfoss Compressors, spol. s r.o., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce
Povolenie číslo: 2005E0094_02 zo dňa 09.10.2007, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2007


Subjekt: DB ENERGY COMMODITIES LIMITED, Winchester House, Great Winchester Street 1, EC2N 2 Londýn
Povolenie číslo: 2010E0402 zo dňa 14.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0364 zo dňa 22.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 65/2009


Subjekt: Development In Slovak Investments, s.r.o., Tolstého 2885/7, 902 01 Pezinok
Povolenie číslo: 2005E0123_01 zo dňa 04.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: DG-energy, a. s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0374_01 zo dňa 10.02.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.09.2020
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2010


Subjekt: DROWN, s.r.o., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4316/58, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0044 zo dňa 06.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 31/2005


Subjekt: Druhá prenosová, s.r.o., Farská 27, 010 01 ŽILINA
Povolenie číslo: 2006E0225 zo dňa 29.09.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2006


Subjekt: DS Martin, a.s., Langsfeldova 1, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2006E0191 zo dňa 28.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: Duchonka s.r.o., 1 Mája 205, 956 2 Prašice
Povolenie číslo: 2008E0291 zo dňa 03.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 11/2008


Subjekt: Duslo a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Povolenie číslo: 2006E0211_01 zo dňa 14.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 39/2007


Subjekt: e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H., Wienerbergstrasse 11, 110 0 Viedeň
Povolenie číslo: 2007E0288_02 zo dňa 09.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 73/2009


Subjekt: E.ON Elektrárne s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
Povolenie číslo: 2009E0344_02 zo dňa 06.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: E.ON Energy Trading SE, Holzstr. 6, 40221 Düsseldorf, Nemecká republika
Povolenie číslo: 2005E0030_04 zo dňa 11.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 89/2009


Subjekt: EDF TRADING LIMITED - organizačná zložka, Ventúrska 1, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0355 zo dňa 07.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 49/2009


Subjekt: ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0270 zo dňa 24.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 53/2007


Subjekt: ČEZ, a.s. - organizačná zložka, Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0013_02 zo dňa 24.06.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 68/2008


Subjekt: EFT Slovakia s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0222_02 zo dňa 06.12.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: EGL AG, organizačná zložka, Karadžičova 8/A, 821 08 Braitslava
Povolenie číslo: 2010E0404 zo dňa 01.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: EGL Slovensko, s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0136_03 zo dňa 17.04.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2008


Subjekt: ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
Povolenie číslo: 2006E0183 zo dňa 01.03.2006, Termín ukončenia platnosti: 30.06.2021
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: ELECTRA Deutschland GmbH, organizačná zložka, Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0300 zo dňa 29.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2008


Subjekt: Electrabel S.A., organizačná zložka, Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0382 zo dňa 22.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 95/2009


Subjekt: ELESCO s.r.o., A. Hlinku 18/32, 921 0 Piešťany
Povolenie číslo: 2007E0243 zo dňa 29.01.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2007


Subjekt: ELGAS, s.r.o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2009E0379 zo dňa 02.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 89/2009


Subjekt: ELNORD SLOVAKIA s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0204 zo dňa 05.05.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 19/2006


Subjekt: ENECOM, s.r.o., Revolučná 3548/29, 821 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0048_01 zo dňa 24.04.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 32/2007


Subjekt: Enel Trade S. p. A., organizačná zložka, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0347 zo dňa 05.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 29/2009


Subjekt: Energetické Centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0381_02 zo dňa 13.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 040 23 Košice
Povolenie číslo: 2006E0154 zo dňa 20.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 9/2006


Subjekt: ENERGIEALLIANZ Austria GmbH - organizačná zložka, Mickiewiczova 5, 811 07 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0310_01 zo dňa 29.09.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 83/2008


Subjekt: ENERGO - AQUA a.s., Sasinkova 2550/4, 911 01 Trenčín
Povolenie číslo: 2010E0399 zo dňa 28.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: ENERGO ODBYT, Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Povolenie číslo: 2006E0232 zo dňa 22.11.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: Energo Partners Slovakia, s.r.o., Rosná 42, 903 01 Senec
Povolenie číslo: 2005E0049 zo dňa 18.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: ENERGO SOLUTIONS, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0212 zo dňa 28.06.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 26/2006


Subjekt: ENERGOBLOK, a.s., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Povolenie číslo: 2005E0066 zo dňa 15.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 KOŠICE
Povolenie číslo: 2007E0271_01 zo dňa 10.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2007


Subjekt: ENERGOSAM, s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Povolenie číslo: 2005E0072_01 zo dňa 23.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 9/2006


Subjekt: EnergoSystém, s.r.o., Mečíkova 5283/47, 841 07 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0252 zo dňa 20.04.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 30/2007


Subjekt: ENERGOTRENS s.r.o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín
Povolenie číslo: 2006E0142_01 zo dňa 28.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina
Povolenie číslo: 2005E0047_02 zo dňa 07.05.2009, Termín ukončenia platnosti: 31.10.2025
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2005E0023_02 zo dňa 31.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 53/2007


Subjekt: ENERGYWOOD, a.s., Slovenská 69, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2009E0351 zo dňa 05.03.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 41/2009


Subjekt: Enics Slovakia, s.r.o., Trenčianska 19, 018 5 Nová Dubnica
Povolenie číslo: 2007E0279 zo dňa 28.09.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 55/2007


Subjekt: EnPower Trade, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0052_02 zo dňa 25.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2009


Subjekt: ENSTRA, s.r.o., Stráňavy 88, 013 25 Stráňavy
Povolenie číslo: 2008E0294_01 zo dňa 07.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2006E0207_01 zo dňa 26.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 55/2009


Subjekt: Enviromental s.r.o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0067 zo dňa 16.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: EP GROUP s.r.o., Hlinická 14, 907 01 Myjava
Povolenie číslo: 2006E0236 zo dňa 22.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: ERS Holding, spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0088 zo dňa 29.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: ERS Správcovská spol. s r.o., Miletičova 7b, 821 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0097_01 zo dňa 11.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: EURO POWER s.r.o., Ružinovská 1, 826 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0068 zo dňa 16.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: EUROCOM Investment s.r.o., Bešeňová 136, 034 8 Bešeňová
Povolenie číslo: 2007E0264 zo dňa 27.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2007


Subjekt: Europa Business Center a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2008E0329_01 zo dňa 05.08.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 69/2009


Subjekt: EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0246_01 zo dňa 04.03.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2009


Subjekt: EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0246 zo dňa 07.02.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2007


Subjekt: EXEN s.r.o., Hlavná 93, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2005E0025 zo dňa 04.08.2005, Termín ukončenia platnosti: 31.08.2025
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 28/2005


Subjekt: EXPORT-IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, Dukelská 19, 085 01 Bardejov
Povolenie číslo: 2006E0172 zo dňa 14.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 10/2006


Subjekt: Ezpada s.r.o., organizačná zložka, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0011_01 zo dňa 18.07.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.05.2025
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2007


Subjekt: Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2006E0192_01 zo dňa 01.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2009


Subjekt: FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0358 zo dňa 05.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2009


Subjekt: FITEN S.A. organizačná zložka, Ul. Fraňa Mráza 284, 010 08 Žilina
Povolenie číslo: 2009E0359 zo dňa 28.05.2009, Termín ukončenia platnosti: 31.05.2014
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2009


Subjekt: František Baník, Herľanská 512, 093 03 Vranov nad Topľou
Povolenie číslo: 2006E0155 zo dňa 20.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 9/2006


Subjekt: Ganz Set SK s.r.o., J. Kármána 18/11, 984 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2006E0240_01 zo dňa 16.06.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 61/2008


Subjekt: GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka, Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0387 zo dňa 03.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2010


Subjekt: GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Talinská 9, 040 12 Košice
Povolenie číslo: 2009E0350 zo dňa 23.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2009


Subjekt: GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0176_07 zo dňa 24.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: Glacier Tribometal Slovakia, a.s., Nábrežie 625/12, 026 17 Dolný Kubín
Povolenie číslo: 2006E0141 zo dňa 13.10.2005, Termín ukončenia platnosti: 13.10.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 3/2006


Subjekt: Green Energy Cerová, s.r.o., Mraziarenska 6, 821 07 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0368 zo dňa 28.08.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2009


Subjekt: Hnojivá Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 2 Strážske
Povolenie číslo: 2008E0299_01 zo dňa 25.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 59/2009


Subjekt: Holcim (Slovensko) a.s., , 906 38 Rohožník
Povolenie číslo: 2005E0058 zo dňa 28.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 41/2005


Subjekt: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., organizačná zložka, Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0311_01 zo dňa 12.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza
Povolenie číslo: 2005E0111 zo dňa 07.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2009E0349 zo dňa 16.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2009


Subjekt: HYDRO-GEN, a.s., Klinčekova 24, 949 01 NITRA
Povolenie číslo: 2005E0129_01 zo dňa 19.12.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2008


Subjekt: HYDRONIKA DEE, a.s., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0170 zo dňa 08.02.2006, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: I.S. Servis s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Povolenie číslo: 2005E0083_02 zo dňa 09.02.2010, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2030
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2010


Subjekt: ICE CUBE, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0400 zo dňa 01.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: IFM International Facility Management, s.r.o., Pražská 502, 040 11 Košice
Povolenie číslo: 2009E0375 zo dňa 11.11.2009, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2029
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 89/2009


Subjekt: ISTROCENTRUM spol. s r.o., Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0138_01 zo dňa 19.01.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 3/2006


Subjekt: Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0262 zo dňa 13.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2007


Subjekt: ISTROMEX, a.s., Nobelova 9, 831 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0340 zo dňa 17.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 98/2008


Subjekt: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0115_04 zo dňa 21.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 95/2008


Subjekt: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0115_05 zo dňa 20.08.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 67/2009


Subjekt: JAKOR s. r. o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou
Povolenie číslo: 2010E0398 zo dňa 28.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny
 


Subjekt: JAS Budapest Zrt., organizačná zložka, Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0206_01 zo dňa 03.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2010


Subjekt: JAS Budapest Zrt., organizačná zložka, Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0206 zo dňa 02.06.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 20/2006


Subjekt: JMB, s.r.o., Cyrila a Metoda 19, 038 61 Vrútky
Povolenie číslo: 2005E0087 zo dňa 28.11.2005, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2005


Subjekt: Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Povolenie číslo: 2006E0173_01 zo dňa 14.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2009


Subjekt: KIH Energy Slovensko, s.r.o., organizačná zložka, Gorkého 3, 814 99 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0335_01 zo dňa 08.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 90/2008


Subjekt: KINEX, a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča
Povolenie číslo: 2005E0113 zo dňa 07.12.2005, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: KLF- ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Povolenie číslo: 2006E0152_01 zo dňa 04.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 11/2008


Subjekt: KOMTERM a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0233_01 zo dňa 04.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2008E0307 zo dňa 26.03.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 39/2008


Subjekt: Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2008E0307_01 zo dňa 09.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 67/2009


Subjekt: KONŠTRUKTA – Defence, a.s., K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
Povolenie číslo: 2006E0167_02 zo dňa 27.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť, K vystavisku 13, 912 50 Trenčín
Povolenie číslo: 2005E0077_01 zo dňa 12.12.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 26/2008


Subjekt: KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Povolenie číslo: 2005E0020 zo dňa 08.07.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2005


Subjekt: KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica
Povolenie číslo: 2010E0397 zo dňa 27.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: KORLEA INVEST, a.s., Jesenského 25, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2005E0043_01 zo dňa 18.10.2007, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2016
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: KPPC, a.s., Bellova 3, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2008E0336_01 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
Povolenie číslo: 2005E0029_01 zo dňa 28.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 73/2008


Subjekt: KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0235_02 zo dňa 14.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 64/2009


Subjekt: KVARTET, a.s., Nitrianská cesta 503/60, 958 01 Partizánske
Povolenie číslo: 2005E0001 zo dňa 10.02.2005, Termín ukončenia platnosti: 28.02.2025
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 17/2005


Subjekt: Larea s.r.o., Elektrárenská 1, 832 1 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0265 zo dňa 28.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2007


Subjekt: Letisko Košice - Airport Košice a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice IV
Povolenie číslo: 2005E0074 zo dňa 21.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2005


Subjekt: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0024_01 zo dňa 18.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 94/2009


Subjekt: Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany
Povolenie číslo: 2005E0012_02 zo dňa 27.01.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2010


Subjekt: Letisko Poprad – Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad
Povolenie číslo: 2005E0002_01 zo dňa 31.03.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 49/2008


Subjekt: LEVEN, a.s., Panská 9, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0003_01 zo dňa 08.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 103/2008


Subjekt: LevEnerg, s.r.o., Ku Bratke 3078/5, 934 01 Levice
Povolenie číslo: 2009E0361 zo dňa 29.06.2009, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2029
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 59/2009


Subjekt: Liptovská vodárenská spol., a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
Povolenie číslo: 2007E0244_01 zo dňa 01.04.2008, Termín ukončenia platnosti: 01.02.2027
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 52/2008


Subjekt: Lumen Energy SR, a.s., Pražská 11, 811 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0255_02 zo dňa 08.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: Lumius Slovakia, s. r. o., Saleziánska 4, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0203 zo dňa 04.05.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 18/2006


Subjekt: Lumius, spol. s r.o., organizačná zložka, Saleziánska 4, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2008E0318 zo dňa 24.06.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 61/2008


Subjekt: LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Povolenie číslo: 2008E0332 zo dňa 27.10.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 90/2008


Subjekt: M PRODUKT s.r.o., Prostějovská 71/4833, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2005E0004 zo dňa 18.02.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2005


Subjekt: M+S Energo, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0005 zo dňa 08.03.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 17/2005


Subjekt: MAEN SK, spol s.r.o., Nábrežná 3, 911 01 TRENĆÍN
Povolenie číslo: 2007E0273 zo dňa 31.08.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 54/2007


Subjekt: MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
Povolenie číslo: 2007E0248_01 zo dňa 19.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: Mahle Engine Components Slovakia,s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín
Povolenie číslo: 2007E0250_01 zo dňa 09.05.2007, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2027
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 39/2007


Subjekt: Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
Povolenie číslo: 2005E0102_01 zo dňa 22.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2010


Subjekt: MATADOR Automotive Vráble, a.s., Staničná 1045, 952 12 Vráble
Povolenie číslo: 2005E0019_01 zo dňa 23.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: MATADOR RUBBER s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 0 Púchov
Povolenie číslo: 2007E0261 zo dňa 13.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 39/2007


Subjekt: MEGA spol. s r. o., Podzávoz 1135, 022 01 Čadca
Povolenie číslo: 2009E0343 zo dňa 12.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2009


Subjekt: MEOPTIS, s.r.o., Lachová 37, 851 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0190_02 zo dňa 10.09.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 55/2007


Subjekt: MERCURIA ENERGY TRADING SA, rue du Rhône 50, 12 04 Ženeva
Povolenie číslo: 2010E0391 zo dňa 28.04.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 41/2010


Subjekt: MERRILL LYNCH COMMODITIES (EUROPE) LIMITED, Panenská 21, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0304_01 zo dňa 03.08.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 65/2009


Subjekt: Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2009E0356 zo dňa 18.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: Metsä Tissue, a.s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina
Povolenie číslo: 2007E0277_01 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2010


Subjekt: Metsä Tissue, a.s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina
Povolenie číslo: 2007E0276_01 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: MEVAK a.s., Biovetská 32, 949 91 Nitra
Povolenie číslo: 2005E0054_01 zo dňa 05.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica
Povolenie číslo: 2006E0171 zo dňa 13.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 11/2006


Subjekt: MKM - servis, s.r.o.,, Dlhá 88, 010 09 ŽILINA
Povolenie číslo: 2006E0239 zo dňa 29.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 7/2007


Subjekt: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Povolenie číslo: 2005E0009_06 zo dňa 04.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2010


Subjekt: MORAVIA ENERGO SK, s.r.o., Na Záchrastí 30, 010 09 Žilina - Bytčica
Povolenie číslo: 2006E0181 zo dňa 30.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 10/2006


Subjekt: Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited , Panenská 21, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0395 zo dňa 17.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: MTI a.s., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0063 zo dňa 14.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2005


Subjekt: MVE Slovakia, s.r.o., Novomeského 122/6,, 960 01 Zvolen
Povolenie číslo: 2008E0338 zo dňa 21.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 95/2008


Subjekt: MVE Váh, s.r.o., Ul. M. M. Hodžu 2075/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Povolenie číslo: 2008E0313 zo dňa 27.05.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 60/2008


Subjekt: MVE Šarovce, s.r.o., ul. Mieru 6, 935 32 Kalná nad Hronom
Povolenie číslo: 2010E0386 zo dňa 03.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2010


Subjekt: MVM-ADWEST Marketing und Handelsgesellschaft, Korzo Bélu Bartóka 12/A, 929 01 Dunajská Streda
Povolenie číslo: 2005E0095_01 zo dňa 16.03.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 21/2007


Subjekt: MYMA Invest, s.r.o., Kamenná 19, 010 01 ŽILINA
Povolenie číslo: 2007E0256 zo dňa 01.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 36/2007


Subjekt: N.V.Nuon Energy Trade & Wholesale - organizačná zložka, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0305 zo dňa 07.03.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 39/2008


Subjekt: Národná energetická spoločnosť a.s., Klariská 7, 081 10 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0365 zo dňa 07.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2009


Subjekt: NCHZ Energetika, a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
Povolenie číslo: 2008E0326_01 zo dňa 12.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2009


Subjekt: NEONN, s.r.o., Perecká 2964/4, 934 05 Levice
Povolenie číslo: 2008E0298 zo dňa 24.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2008


Subjekt: NIBACO a.s., Mlynské nivy 56, 824 52 Bratislava 26
Povolenie číslo: 2005E0070 zo dňa 21.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: Nylstar Slovakia, a.s., Chemlonská 1, 066 76 Humenné
Povolenie číslo: 2006E0193 zo dňa 28.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 17/2006


Subjekt: Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o., M. R. Štefánika 3, 942 01 Šurany
Povolenie číslo: 2005E0021 zo dňa 14.07.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 31/2005


Subjekt: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0169_01 zo dňa 24.11.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 4/2007


Subjekt: OFZ, a.s., , 027 53 Istebné
Povolenie číslo: 2005E0091_01 zo dňa 18.10.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 3/2007


Subjekt: OPLAN, spol. s r. o., Nábrežie L. Svobodu 28/104301, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0372_01 zo dňa 02.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 86/2009


Subjekt: Oravská vodárenská spol., a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Povolenie číslo: 2006E0237 zo dňa 29.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: OXYS Equity, s. r. o., Rosná 42, 903 01 Senec
Povolenie číslo: 2005E0049_01 zo dňa 04.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: OZETA NEO, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
Povolenie číslo: 2006E0174_03 zo dňa 28.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: P.G.A. spol. s.r.o., Alstrova 6477/202, 831 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0134_01 zo dňa 28.10.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 86/2009


Subjekt: PADE s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
Povolenie číslo: 2007E0249_01 zo dňa 08.04.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 41/2010


Subjekt: PB Power Trade, a.s., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina
Povolenie číslo: 2008E0330 zo dňa 10.09.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 82/2008


Subjekt: PCC Slovakia s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2005E0035_01 zo dňa 02.05.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 33/2007


Subjekt: Plastika a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53 Nitra
Povolenie číslo: 2006E0165 zo dňa 30.01.2006, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 9/2006


Subjekt: POLUS Tower 2, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0033_02 zo dňa 20.08.2008, Termín ukončenia platnosti: 26.08.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 74/2008


Subjekt: POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0039_01 zo dňa 20.08.2008, Termín ukončenia platnosti: 25.09.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 74/2008


Subjekt: Považská cementáreň, a.s., J. Kraľa, 018 63 Ladce
Povolenie číslo: 2006E0218 zo dňa 25.07.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 30/2006


Subjekt: Považská vodárenská spol., a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0245 zo dňa 06.02.2007, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2007


Subjekt: Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
Povolenie číslo: 2005E0046 zo dňa 18.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: Pow-en a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0303_01 zo dňa 30.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 92/2009


Subjekt: PP RENT, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Povolenie číslo: 2008E0327 zo dňa 26.08.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 78/2008


Subjekt: PPA Power DS s. r. o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0373 zo dňa 01.10.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 73/2009


Subjekt: PPA Power, s.r.o., Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2005E0060 zo dňa 27.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: PPC Energy Group a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0079_03 zo dňa 02.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 98/2008


Subjekt: PPC Energy,a.s, Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0376 zo dňa 26.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 90/2009


Subjekt: PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0283_01 zo dňa 28.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 75/2008


Subjekt: PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0285_01 zo dňa 28.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny
Zverejnené vo vestníku: 75/2008


Subjekt: PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva
Povolenie číslo: 2005E0112_01 zo dňa 14.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2008


Subjekt: PRAKOENERG, s.r.o., Prakovce č. 13, 055 62 Prakovce
Povolenie číslo: 2005E0086_01 zo dňa 30.09.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 82/2008


Subjekt: PRAVEL spol. s r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce
Povolenie číslo: 2005E0085 zo dňa 25.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 44/2005


Subjekt: Pražská energetika, a.s., organizačná zložka, Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0302 zo dňa 18.02.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2008


Subjekt: PRENOSOVÁ-SK, s.r.o., M. R. Štefánika 825/21, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2009E0357 zo dňa 04.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2009


Subjekt: První energetická a.s. - organizačná zložka, Landererova 1, 811 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0022 zo dňa 15.07.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2005


Subjekt: PSL, a.s., Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2006E0161_01 zo dňa 29.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2006E0216_01 zo dňa 19.10.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.08.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2007


Subjekt: RBS Sempra Energy Europe s.r.o. - organizačná zložka, Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0259_02 zo dňa 14.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: RE Energy Slovakia s. r. o., Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0320_01 zo dňa 24.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 36/2009


Subjekt: RE Trading CEE s.r.o.,organizačná zložka, Ružová dolina 6, 821 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0272 zo dňa 27.08.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.08.2027
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 54/2007


Subjekt: RELCO SLOVAKIA s.r.o., Chotárna 15, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2010E0403 zo dňa 10.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: RELCO,s.r.o., Chotárna 15, 949 0 Nitra
Povolenie číslo: 2007E0287 zo dňa 29.11.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o., Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava
Povolenie číslo: 2008E0296 zo dňa 22.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 26/2008


Subjekt: RES development, s.r.o., Wilsonovo nábrežie 64, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2006E0157_02 zo dňa 31.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: RES Development, s.r.o., Hodálová 2, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2006E0158 zo dňa 24.01.2006, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2016
Popis: Výroba elektriny
Zverejnené vo vestníku: 8/2006


Subjekt: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
Povolenie číslo: 2008E0328 zo dňa 03.09.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 78/2008


Subjekt: REVA ENERGO, s.r.o., Sibírska 11, 831 02 BRATISLAVA
Povolenie číslo: 2005E0037_03 zo dňa 11.02.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.10.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2010


Subjekt: Revúcke koberce syntetické, s.r.o., Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca
Povolenie číslo: 2005E0106_01 zo dňa 29.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: RIGHT POWER SK, s.r.o., Šípoša 13/3, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2006E0220 zo dňa 31.07.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 30/2006


Subjekt: RJ Development, a. s., Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Povolenie číslo: 2010E0401 zo dňa 04.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: RONA a. s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Povolenie číslo: 2005E0127_01 zo dňa 12.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 3/2007


Subjekt: RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2007E0274_01 zo dňa 25.02.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 36/2008


Subjekt: RoTTeL, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2006E0223 zo dňa 18.07.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 31/2006


Subjekt: RSP Energy SK a. s., Stromová 13, 831 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0384 zo dňa 08.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 22/2010


Subjekt: RWE Supply & Trading GmbH – organizačná zložka Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
Povolenie číslo: 2005E0101_01 zo dňa 08.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 69/2008


Subjekt: RWE Supply & Trading Switzerland S.A. , Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0345_01 zo dňa 12.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: SA - INVEST,s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0282 zo dňa 26.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: SAFETRONICS a.s., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2007E0247_02 zo dňa 02.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 21/2010


Subjekt: SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0352_01 zo dňa 17.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2010


Subjekt: SEP, a.s., Hodžova 20, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0196 zo dňa 03.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 18/2006


Subjekt: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0229 zo dňa 18.10.2006, Termín ukončenia platnosti: 01.10.2026
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2006


Subjekt: SFÉRA, a.s., Vlastenecké námestie 10, 851 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0280 zo dňa 02.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2007


Subjekt: SHP Harmanec, a.s., , 976 03 Harmanec
Povolenie číslo: 2005E0050_02 zo dňa 02.06.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 59/2009


Subjekt: SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0221 zo dňa 04.08.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 29/2006


Subjekt: Slovak Energy s. r. o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0334_01 zo dňa 27.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 65/2009


Subjekt: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava I
Povolenie číslo: 2007E0268_01 zo dňa 01.10.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: Slovena a.s., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0186 zo dňa 10.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: Slovenergie, a.s., Hroncova 3, 040 01 KOŠICE
Povolenie číslo: 2005E0007_01 zo dňa 11.06.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.06.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: SLOVENERGO spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0032_02 zo dňa 02.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2009


Subjekt: SLOVENG, s.r.o., Dlhá 4, 935 21 Tlmače
Povolenie číslo: 2006E0219 zo dňa 31.07.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 28/2006


Subjekt: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0137_03 zo dňa 11.02.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Prenos elektriny
Zverejnené vo vestníku: 33/2008


Subjekt: Slovenská energetická, a.s., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0370 zo dňa 10.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 73/2009


Subjekt: SLOVENSKÁ ENERGIA a.s., Na Podskalku 2, 066 01 Humenné
Povolenie číslo: 2005E0028 zo dňa 23.08.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 29/2005


Subjekt: Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, 815 24 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0145_01 zo dňa 26.10.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 SEREĎ
Povolenie číslo: 2005E0121_01 zo dňa 16.10.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2006


Subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0120_04 zo dňa 25.01.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 11/2010


Subjekt: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Povolenie číslo: 2006E0146 zo dňa 12.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 8/2006


Subjekt: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0105_03 zo dňa 16.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Nám. M.R.Štefánika 1, 010 71 Žilina
Povolenie číslo: 2009E0353 zo dňa 25.03.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 42/2009


Subjekt: SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice
Povolenie číslo: 2006E0214_04 zo dňa 11.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0177_02 zo dňa 18.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidnik
Povolenie číslo: 2005E0125 zo dňa 30.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 7/2006


Subjekt: SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
Povolenie číslo: 2005E0096_02 zo dňa 01.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
 


Subjekt: SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
Povolenie číslo: 2005E0096_01 zo dňa 08.02.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 17/2007


Subjekt: Smrečina Hofatex, a.s., Cesta ku Smrečine 5, 975 45 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2006E0215_01 zo dňa 13.12.2006, Termín ukončenia platnosti: 31.07.2019
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Povolenie číslo: 2006E0187_01 zo dňa 05.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: Solárne elektrárne, s.r.o., Púpavová 75, 841 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0371 zo dňa 11.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 80/2009


Subjekt: SOLL REAL SERVIS, s.r.o., Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0341 zo dňa 18.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 103/2008


Subjekt: Statkraft Markets GmbH - organizačná zložka, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0184_01 zo dňa 05.02.2008, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 33/2008


Subjekt: STEFE ECB, s.r.o., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2010E0396_01 zo dňa 06.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: STELMO a.s. Košice, Smaragdová 1, 040 11 Košice II
Povolenie číslo: 2008E0309 zo dňa 11.04.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 58/2008


Subjekt: STM POWER a.s., Bottova 2, 917 01 Trnava
Povolenie číslo: 2010E0385 zo dňa 18.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2010


Subjekt: Stredné odborné učilište strojárske, Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0140 zo dňa 02.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 4/2006


Subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina
Povolenie číslo: 2007E0260 zo dňa 13.06.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.07.2027
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 37/2007


Subjekt: Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
Povolenie číslo: 2009E0367 zo dňa 08.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 69/2009


Subjekt: Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5,, 010 47 Žilina
Povolenie číslo: 2005E0059_02 zo dňa 28.05.2010, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2025
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0394 zo dňa 11.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2010


Subjekt: Synergia Corporate, s.r.o., Brestová 14, 821 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0263 zo dňa 26.06.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 43/2007


Subjekt: T - Invest, s.r.o., Miletičová 24, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009E0366 zo dňa 08.09.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 71/2009


Subjekt: TATRAMAT, a.s., Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
Povolenie číslo: 2006E0163 zo dňa 26.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2006


Subjekt: Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica 7, , 059 60 Vysoké Tatry
Povolenie číslo: 2005E0139_01 zo dňa 05.03.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 20/2007


Subjekt: TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Povolenie číslo: 2006E0144_01 zo dňa 03.03.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 38/2008


Subjekt: Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok
Povolenie číslo: 2005E0014 zo dňa 01.06.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2005


Subjekt: TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka, Hečkova 2, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2008E0323 zo dňa 18.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 72/2008


Subjekt: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
Povolenie číslo: 2006E0197 zo dňa 06.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 19/2006


Subjekt: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2005E0090_01 zo dňa 30.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 92/2009


Subjekt: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2005E0090 zo dňa 29.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 46/2005


Subjekt: TERAPO,spol. s r.o., Námestie Ľudovíta Štúra 16, 97405 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2008E0293 zo dňa 09.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 8/2008


Subjekt: TESLA Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
Povolenie číslo: 2007E0241 zo dňa 26.01.2007, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2007


Subjekt: THORMA Výroba, k.s., Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo
Povolenie číslo: 2009E0342 zo dňa 05.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 10/2009


Subjekt: TMC Servis, s.r.o., Alstrova 6061/129, 831 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0290_01 zo dňa 28.10.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 86/2009


Subjekt: TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava
Povolenie číslo: 2008E0312_02 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: TOPOS Tovarníky a.s., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky
Povolenie číslo: 2006E0151_02 zo dňa 18.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: TOPTRA a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Mydlárska 185, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0226 zo dňa 28.09.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2006


Subjekt: Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0339 zo dňa 21.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 95/2008


Subjekt: TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Povolenie číslo: 2008E0321_02 zo dňa 28.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: TRENTEX Trenčín, spol. s r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Povolenie číslo: 2008E0316 zo dňa 17.06.2008, Termín ukončenia platnosti: 01.07.2028
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 61/2008


Subjekt: TriGranit Centrum, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0325 zo dňa 20.08.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 74/2008


Subjekt: Turčianska vodárenska spol., a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Povolenie číslo: 2007E0242 zo dňa 29.01.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.10.2026
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 16/2007


Subjekt: U.S.Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Povolenie číslo: 2006E0200 zo dňa 12.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 18/2006


Subjekt: UKRENERGY TRADE Zrt., organizačná zložka, Jesenského 25, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2008E0333 zo dňa 24.10.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 86/2008


Subjekt: UNICORN – ESK, s.r.o., Poštová 58, 982 01 Tornaľa
Povolenie číslo: 2005E0118 zo dňa 09.12.2005, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: United Energy Trading, a.s., organizačná zložka, Landererova 1,, 811 0 Bratislava - Staré Mesto
Povolenie číslo: 2006E0228 zo dňa 16.10.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 35/2006


Subjekt: V-Elektra Slovakia, s.r.o., Moyzesova 17, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2006E0208_01 zo dňa 08.04.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 54/2008


Subjekt: V.O.S.R. spol. s r.o., Pravenec 420, 972 16 Pravec
Povolenie číslo: 2005E0133_01 zo dňa 18.08.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 30/2006


Subjekt: Vattenfall Energy Trading GmbH, organizačná zložka, Ventúrska 14, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0289_01 zo dňa 15.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2010


Subjekt: Vaša energia s.r.o., Koceľova 17/A, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2010E0393 zo dňa 07.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: VEGUM, a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
Povolenie číslo: 2009E0346_02 zo dňa 08.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 23/2010


Subjekt: VEGUM, a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
Povolenie číslo: 2005E0099 zo dňa 02.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 46/2005


Subjekt: VelveTex, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
Povolenie číslo: 2005E0056_02 zo dňa 13.10.2008, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2025
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 86/2008


Subjekt: VEMEX ENERGO s.r.o., CBC1, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0109_01 zo dňa 21.05.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 60/2008


Subjekt: VENAS, a.s., 17. Novembra 1561/29, 075 01 Trebišov
Povolenie číslo: 2010E0392 zo dňa 29.04.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2010


Subjekt: VERBUND - Austrian Power Trading Slovakia, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0107 zo dňa 06.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0073_02 zo dňa 11.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
 


Subjekt: Volkswagen Slovakia, a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0269 zo dňa 12.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2007


Subjekt: VSSTrading, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2007E0267 zo dňa 06.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2007


Subjekt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Povolenie číslo: 2007E0257_01 zo dňa 11.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 53/2009


Subjekt: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Povolenie číslo: 2005E0027_01 zo dňa 04.06.2007, Termín ukončenia platnosti: 01.09.2025
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 36/2007


Subjekt: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Povolenie číslo: 2005E0117 zo dňa 09.12.2005, Termín ukončenia platnosti: 01.10.2015
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou
Povolenie číslo: 2006E0179 zo dňa 24.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 13/2006


Subjekt: VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2006E0159 zo dňa 24.01.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 9/2006


Subjekt: Watt Trade s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2006E0198 zo dňa 06.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 17/2006


Subjekt: ZDROJ MT, spol. s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin - Priekopa
Povolenie číslo: 2006E0180 zo dňa 27.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce
Povolenie číslo: 2005E0114 zo dňa 07.12.2005, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2016
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0254_03 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Povolenie číslo: 2007E0258_03 zo dňa 21.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny
Zverejnené vo vestníku: 98/2008


Subjekt: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Povolenie číslo: 2008E0317_02 zo dňa 03.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., Námestie SNP 13, 960 01 Zvolen
Povolenie číslo: 2008E0306 zo dňa 12.03.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 45/2008


Subjekt: Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
Povolenie číslo: 2006E0188_01 zo dňa 09.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 25/2010


Subjekt: ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Povolenie číslo: 2005E0122 zo dňa 12.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: Ľudovít Nemec elektromontáže, Tolstého 109, 066 01 Humenné
Povolenie číslo: 2007E0295 zo dňa 21.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 26/2008


Subjekt: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Povolenie číslo: 2005E0110_01 zo dňa 21.04.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 56/2008


Subjekt: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0116 zo dňa 12.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2005E0006_03 zo dňa 20.10.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 87/2009


Subjekt: Žilinská teplárenská a.s., Košická 11, 010 47 Žilina
Povolenie číslo: 2006E0194_01 zo dňa 08.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba elektriny, Dodávka elektriny
Zverejnené vo vestníku: 24/2008


Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: