Reklama

 

Sadzby elektriny SLOVAKIA ENERY s.r.o. - Domácnosti

Sadzba DD1 (Home Štandard 24) - Jednopásmová sadzba vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektrickej energie (napr. chaty, garáže, záhrady).
Sadzba dodávky elektriny DD1 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou
najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.

Sadzba DD2 (Home Štandard 24 Plus) - Jednopásmová sadzba vhodná pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny (napr. rodinné domy, byty).
Sadzba dodávky elektriny DD2 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D2, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou
najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD2, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D2.

Sadzba DD3 (Home Classic 8) - Dvojpásmová sadzba - nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
Sadzba je vhodná pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí chcú využiť výhodu nízkeho pásma.Pásmo NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Sadzba dodávky elektriny DD3 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD3, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3.

Sadzba DD4 (HomeAku 10) - Dvojpásmová sadzba - nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie.Hybridným spotrebičom sa rozumie spotrebič, ktorý má akumulačné
aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva bloky platí rovnaké pásmoVT a NT. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba dodávky elektriny DD4 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D4, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD4, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D4.

Sadzba DD5 (Home Priamotop 20) - Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí v čase platnostiVT,
pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov, resp. elektrických spotrebičov na vykurovanie v časeVT. Sadzba dodávky elektriny DD5 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD5, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: