Reklama

 

Produkty MAGNA E.A. sro - Firmy

DMP1 – MAGNA MP1 jednopásmová sadzba
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:

 1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto
 2. z ceny za elektrinu

Pre odberateľov  elektriny,  ktorých  odberné  miesta  sú  pripojené  do  distribučnej  sústavy nízkeho napätia  do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1.

DMP4 – MAGNA MP4 NT 8 je dvojpásmová sadzba s dobou platnosti NT minimálne
8 hodín denne
. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:

 1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto
 2. z ceny za elektrinu odobratú vo VT
 3. z ceny za elektrinu odobratú v NT

Pre odberateľov  elektriny,  ktorých  odberné  miesta  sú  pripojené  do  distribučnej  sústavy nízkeho napätia  do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4.

DMP7 – MAGNA MP7 NT 20 BLOK je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spotrebiče.
Doba  platnosti  NT  je  minimálne  20  hodín  denne  s blokovaním  priamo  výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:

 1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto
 2. z ceny za elektrinu odobratú vo VT
 3. z ceny za elektrinu odobratú v NT

Pre odberateľov  elektriny,  ktorých  odberné  miesta  sú  pripojené  do  distribučnej  sústavy nízkeho napätia  do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7.

DMP8 – MAGNA MP8 NT 20 BLOK je dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú tepelné čerpadlo.
Doba platnosti  NT  je  minimálne  20  hodín  denne  s blokovaním  výhrevných  elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba za dodávku elektriny pre malé podniky sa skladá:

 1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto
 2. z ceny za elektrinu odobratú vo VT 
 3. z ceny za elektrinu odobratú v NT

Pre odberateľov  elektriny,  ktorých  odberné  miesta  sú  pripojené  do  distribučnej  sústavy nízkeho napätia  do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: