Reklama

 

Sadzby elektriny Energetické centrum a.s. - Domácnosti

Sadzba D1 – jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektrickej energie
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzba dodávky elektriny D1 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov v domácnosti D1.

Sadzba D2 – jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzba dodávky elektriny D2 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D2, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D2, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D2.

Sadzba D3 – dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.

Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzba je vhodná pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí chcú využiť výhodu nízkeho pásma. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
 2. Sadzba dodávky elektriny D3 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D3, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3.

Sadzba D4 – dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne na osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Hybridným spotrebičom sa rozumie spotrebič, ktorý ma akumulačné aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva bloky platí rovnaké pásmo VT a NT.
 2. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
 3. Sadzba dodávky elektriny D4 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D4, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D4, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D4.

Sadzba D5 – dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí v čase platnosti VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktoré určí PDS.
 2. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov, resp. elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT.
 3. Sadzba dodávky elektriny D5 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D5, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5.

Sadzba D6 – dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s nainštalovaným vykurovacím systémom s tepelným čerpadlom, pričom riadnu inštaláciu vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom odberateľ elektriny v domácnosti preukazuje dodávateľovi elektriny a PDS.
 2. Nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma.
 3. Sadzba dodávky elektriny D6 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D6, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D6, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D6.

Sadzba D7 – dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatku 15,00 hodiny do pondelka 06,00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzbu možno priznať pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby závisí od posúdenia odberateľom elektriny. Odberateľovi elektriny sa odporúča vykonať individuálny výpočet za jeho odberné miesto s ohľadom na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení.
 2. Nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatku 15,00 hod. do pondelka 06,00 hod., blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
 3. Sadzba dodávky elektriny D7 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D7, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D7, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D7.

Sadzba D8 – dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.
Podmienky uplatnenia sadzby:

 1. Sadzba je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
 2. Nízke pásmo sa poskytuje minimálne na osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.
 3. Sadzba dodávky elektriny D8 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D8, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny D8, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D8.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: