Reklama

 

Distribučné sadzby pre domácnosti SSE-Distribúcia a.s.

 

Sadzba DD1 - Distribučná sadzba DD1 - jednotarifná - vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 172 kWh.

Sadzba DD2 - Distribučná sadzba DD2 - jednotarifná, vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 172 kWh.

Sadzba DD3 - Distribučná sadzba DD3 - dvojtarifná, vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT (nízkom tarife alebo nízkej sadzbe), ktorá je spravidla poskytovaná
12 hodín denne, a to od 20.00 hod. do 8.00 hod. nepretržite.

Sadzba DD4 - Distribučná sadzba DD4 - dvojtarifná, vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT (nízkom tarife alebo nízkej sadzbe), najmä pre akumulačný ohrev vody, NT je spravidla poskytovaná 8 hodín denne.

Sadzba DD5 - Distribučná sadzba DD5 - dvojtarifná, vhodná pre odberné miesta s elektrickým  priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti NT (nízkom tarife alebo nízkej sadzbe), ktorá je spravidla poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použiť ju na vykurovanie akumulačnými spotrebičmi alebo klimatizačnými zariadeniami. Sadzba je nevýhodná pri ročnej spotrebe v NT nižšej ako 6 000 kWh a nie je možné ju použiť pre odberné miesta vykurované akumulačnými spotrebičmi.

Sadzba DD6 - Distribučná sadzba DD6 - dvojtarifná, vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je spravidla poskytovaná 20 hodín denne.

Sadzba DD7 - Distribučná sadzba DD7 - dvojtarifná Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod.

Sadzba DD8 - Distribučná sadzba DD8 - dvojtarifná, vhodná pre odberné miesta s elektrickým  akumulačným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumulačné zariadenie s príkonom najmenej 6 kW), elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne.

Uvedené distribučné sadzby a tarify platia pre oblasť pôsobenia Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. (SSE-Distribúcia) od 1.1.2009 do 31.12.2010.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: