Reklama

 

Dodávatelia elektrickej energie - neplatiči

Je veľmi nebezpečné, ak dodávatelia elektrickej energie neplnia svoje záväzky voči dodávateľom tovarov a služieb. Nezáleží pri tom, či nezplatili včas faktúru za kancelárske potreby, telefóny, Internet, alebo nájomné. V každom prípade je to signál, že možno časom si nebudú plniť svoje záväzky ani voči distribúrom elektriny alebo nebudú platiť za zakúpenú elektrickú energiu. Na tejto stránke môžu všetci dodávatelia služieb zverejniť svoje pohľadávky voči dodávateľom elektriny.

Ako to urobíte?
- zašlite nám všetky doklady potvrdzujúce, že dodávateľ naozaj nezaplatil
- zverejnite detaily o neuhradení pohľadávky na niektorom z bezplatných serverov a pošlite nám linku

NEPLATIČ 1:

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: