Reklama

 

 10 spôsobov, ako môžete ušetriť

Klasik povedal "najľahšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze". Ponúkame Vém preto 10 spôsobov, ako môžete ušetriť na energiách. Celkové úspory môžu predstavovať viac ako 30% poplatkov, záleží len od vás, ktoré z odporúčaní budete aplikovať.

 

 

Domácnosti

Firmy

1

Zvážte zmenu dodávateľa elektriny a plynu, pokiaľ dostanete lepšiu cenu. Najlacnejšia ponuka nemusí byť vždy najlepšia

Zvážte zmenu dodávateľa elektriny a plynu, pokiaľ dostanete lepšiu cenu. Najlacnejšia ponuka nemusí byť vždy najlepšia

2

Skontrolujte, či nemáte predimenzovanú veľkosť hlavného ističa. Zmena istenia napr. z 50A na 32 môže priniesť úsporu viac ako 70 EUR ročne (v prípade ZSE). Rovnaké odporúčanie platí aj pre používateľov plynu. Zvážte spotrebu a tarifu. Zmenou tarify môžete v niektorých prípadoch výrazne ušetriť. (Niektorí dodávatelia uvádzajú „bod zlomu“, kedy sa oplatí zmeniť tarifu)

Zistite, aký máte rezervovaný výkon (veľkosť hlavného ističa). Moderné stroje majú nižšiu spotrebu ako staré strojové vybavenie. Zmena istenia o 1 stupeň môže znížiť fixnú časť poplatku o cca. 10%. Zrátajte si výkony najväčších spotrebičov a zistite, koľko z nich je zvyčajne zapnutých súčasne. Dobrý dodávateľ elektriny vám určite rád poradí.

3

Pri používaní Dvojtarifu sa snažte nepoužívať spotrebiče s vysokou spotrebou vo vysokom tarife (žehličky, práčky, el. sporák...). Pokiaľ neviete, kedy máte nízky tarif, namontujte si v kuchyni úsporné svetlo, ktoré sa zapne len v čase nízkeho tarifu. Váš život sa bude čiastočne riadiť podľa tarify, ale na to si časom zvyknete. Ušetriť môže aj stovky EUR ročne.

Pokiaľ neviete zistiť vašu reálnu spotrebu, inštalujte si meracie prístroje s pamäťou alebo s reálnym zaznamenávaním dát na internete. Namerané výsledky budete môcť kedykoľvek vyhodnotiť a určiť veľkosť hlavného ističa. Meracie zariadenie môže poskytovať aj alarmy v prípade prekročenia účinníka (cos φ = min. 0,95, prípadne prítomnosť vyšších harmonických, ktorá by mohla zničiť transformátory alebo motory.) Len to, čo môžete zmerať môžete zlepšiť! (A. Lincoln)

4

Ušetrite na vykurovaní. Znížte straty tepla cez obvodový plášť. Výmena okien a zateplenie je vždy dobrý nápad. Treba zvážiť aj hrúbku izolácie. Najvhodnejšie hrúbky sú od 10-15cm. Rozdiel medzi hrúbkou 5cm predstavuje len cca 20% ceny, ale efekt je o 100% vyšší.

Realizujte kontrolu štvrťhodinového maxima. Pokiaľ máte spotrebiče, ktoré je možné krátkodobo vypnúť (napríklad klimatizácia, kúrenie a podobne), môžete znížiť hodnotu štvrťhodinového maxima o viac ako 10%. Kvalitný merací systém poskytuje aj možnosti riadenia účiníka.

5

Snažte sa používať obnoviteľné zdroje energie. Slnečné kolektory môžu priniesť výrazné úspory teplej vody alebo kúrenia. Ak staviate alebo robíte výraznú rekonštrukciu, zvážte použitie tepelného čerpadla a zmenu vykurovacie systému. (Radiátory predstavujú najmenej vhodné vykurovanie čo sa týka spotreby aj zdravotného hľadiska)

Zvážte výmenu starých strojov za nové. Nové systémy majú zvyčajne vyššiu kapacitu, dosahujú lepšiu kvalitu výstupov a nižšiu spotrebu energií. Úspory môžete dosiahnuť aj znížením počtu obslužného a technického personálu.

6

Kupujte spotrebiče v čo najlepšej ekonomickej triede. Týka sa to hlavne chladničiek/mrazničiek, práčok, umývačiek riadu a pod. Ak vymeníte 20 ročnú chladničku za novú, môže sa vám zaplatiť za 2-4 roky. Vymeňte štandardné žiarovky za úsporné hlavne tam, kde sa dlhodobo svieti.

Úspory na vykurovaní a chladení môžete dosiahnuť výmenou okien, zateplením budovy alebo zmenou vykurovacieho (chladiaceho) systému. Moderné systémy so sálavým teplom môžu podstatne znížiť náklady na vykurovanie hlavne vo veľkých výrobných halách. Ak máte k dispozícii spodnú vodu, pouvažujte o možnosti chladenia vodou zo studne.

7

Skontrolujte, či niektoré spotrebiče nie sú zbytočne zapnuté keď ich nepoužívate (napr. počítač). Mnoho spotrebičov aj v spiacom režime spotrebuje 5-10W.

Výpočtová technika je veľkým žrútom elektrickej energie. V prípade serverov pouvažujte o virtulazácii a pre pracovné stanice používajte tenkých klientov alebo PCstation. Ich spotreba je len 5W, čo predstavuje úsporu 95-97% na každý počítač. Okrem toho, nevyžadujú žiadnu údržbu, čo môže priniesť úspory na personále.

8

V miestnostiach, kde sa zdržujete krátko a vždy zapínate svetlo (napr. špajza) inštalujte čidlo na automatické zhasnutie. Zabudnuté svietenie môže slušne zvýšiť faktúru za elektrinu.

Ušetriť môžete aj aplikovaním obnoviteľných zdrojov energie, hlavne pri komplexných rekonštrukciách. Slnečné kolektory na ohrev vody, biomasu na vykurovanie, prípadne rekuperáciu energie z odpadového vzduchu z technológie alebo z vzduchotechniky.

9

Znížte vykurovaciu teplotu v dome alebo byte. Pri znížení teploty o 1°C môžete ušetriť 3-5% nákladov na vykurovanie. Je to len otázka zvyku. U nás populárna "trenírková teplote" sa na západe vôbec nepoužíva. Bežné sú teploty okolo 22°C.

Rozdeľte prevádzku do 2 alebo 3 smien. Zvýšite tak vyťažiteľnosť technologických zariadení a rovnomernejšou spotrebou energie môžete ušetriť na nákladoch.

10

Teplú vodu používajte len keď ju naozaj potrebujete. Kým sa teplá voda dostane k vášmu umývadlu, v potrubí zostane 2-5 litrov vody, ktorá vychladne. Strácate na poplatkoch za vodu aj za tepelnú enrgiu. Platí to hlavne pre rodinné domy.

Do popredia sa stále viac derú veľmi úsporné LED žiarovky. Ich nevýhodou je, že sa veľmi prehrievajú. Je vhodné ich preto umiestniť na osvetlenie vonkajších priestorov alebo v miestnostiach s dobrým prúdením v vzduchu okolo svetelných zdrojov.

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: