Reklama

 

Veterné elektrárne

Veterné elektrárne sú pomerne rozšírené u našich juhozápadných susedov. Keď prekročíte rakúske hranice nemôžete si nevšimnúť veľké polia posiate veternými elektrárňami. Veterná elektráreň má zvyčajne podobu vysokej veže s veternou turbínou na hornej časti priamo (alebo cez prevody) spojené s veľkou 3-listovou vrtuľou. Každá takáto veterná elektráreň sa môže otáčať, aby bola vždy natočená kolmo na vietor a zároveň môže regulovať natočenie lopatiek vrtule, aby čo najvhodnejšie využila aktuálnu rýchlosť vetra. Veterné elektrárne vydávajú dosť nepríjemný zvuk nízkych frekvencií, ktorý človek skôr cíti ako počuje, preto nie je vhodné budovať veterné elektrárne v blízkosti ľudských sídiel. Aj keď veterné elektrárne patria medzi ekologické druhy výroby elektrickej energie, podstatným spôsobom narušujú biologickú rovnováhu vo svojom okolí. Výkony veterných elektrární sa pohybujú od niekoľkých desiatok kW až niektoré môžu presiahnuť výkon nad 100kW. Samozrejme, že projektovaný maximálny výkon veterných elektrární niekoľkonásobne prevyšuje priemerný dodávaný výkon veternej turbíny. Taktiež je dôležité zabezpečiť, aby pri veľkej rýchlosti vetra (víchrici) nedošlo k poškodeniu technológie alebo aj samotnej konštrukcie veternej elektrárne, preto sa musia všetky výpočty realizovať so simulovaním extrémnych rýchlostí vetra.
 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: