Reklama

 

Slnečné elektrárne

Moderným hitom v súčasnosti sú slnečné alebo solárne elektrárne. Solárne elektrárne využívajú premenu slnečnej (svetelnej) energie na elektrickú. Tento proces sa nazýva aj fotovoltaika, čiže premena svetla na napätie. Fotovoltaické panely sú postavené na báze kremíka a priamo premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Fotovoltaické články majú pomerne vysokú účinnosť a môžeme očakávať výkon niekoľko 100W z jedného m2 slnečného článku. Výkon slnečných elektrární závisí od počtu slnečných dní a natočenia článkov voči slnku. V súčasnosti exituje niekoľko projektov podporujúcich výstavbu slnečných elektrární a navyše štát garantuje výkup elektrickej energie vyrobenej vo fotovoltaických paneloch za cenu niekoľkonásobne vyššiu, ako je trhová cena elektrickej energie, napriek tomu však je efektívnosť slnečných elektrární diskutabilná a je isté, že vložené investície by sa mohli lepšie uplatniť napríklad pri výrobe energie z biomasy.
Slnečné elektrárne môžu pracovať aj na princípe parných turbín. V takomto prípade sa umiestňujú vákuové trubice do ohniska dutého zrkadla, ktoré niekoľkonásobne zvyšuje teplotu v ohnisku zrkadla. Takto je možno dosiahnuť teploty aj nad 200°C, ktorá je dostatočná na výrobu vysokotlakej pary, ktorá potom poháňa parnú turbínu a následne elektrický generátor. Existujú riešenie, kedy sa sústavou desiatok dutých zrkadiel dosahujú aj teploty, pri ktorých sa tavia kovy.

Solárne technológie

Široká verejnosť na Slovensku pozná možnosť získania energie zo slnka hlavne prostredníctvom solárnych (slnečných) kolektorov, v tkorých sa ohrieva voda vplyvom slnečného žiarenia a slúži na ohrev TUV alebo na kúrenie. Okrem toho sú známe slnečné elektrárne využívajúce fotovoltaické články, kde dochádza k priamej premene slnečnej energie na elektrickú energiu.

Tu sa však možnosti získavania energie zo slnka nekončia. Modernou, aj keď trochu fantasticky vyzerajúcou, technológiou sú slnečné (solárne) veže. Na akom princípe pracujú? Sú to stovky parabolických zrkadiel so vzdialeným ohniskom, ktoré odrážajú slnečné žiarenie a sústreďujú ho do jedného bodu na vrchole solárnej veže.Slnečná elektráreň, solárna veža - parabolické zrkadlá Zrkadlá sú riadené počítačom a otáčajú sa spolu s pohybom slnka, aby všetky zrkadlá smerovali vždy na vrchol veže.
Vo vrchole veže sa sústreďuje obrovská tepelná energia, ktorá sa využíva na výrobu vysokoteplotnej pary (s teplotou viac ako 450°C). Táto para sa vyžíva na pohon štandardných parných turbín a elektrických generátorov.
Boli vykonané aj niektoré pokusy, pri ktorých sa obrovská tepelná energia využila na tavenie kovov.
Ďalšou možnosťou využitia slnečnej energie sú vysokoteplotné parabolické kolektory. Parabolické solátne kolektory - slnečné kolektory s parabolickými zrkadlami pre dosiahnutie vysokých teplôt.Princíp je podobný ako pri vákuových slnečných kolektoroch so zadným zrkadlom, kedy tvar zrkadla predstavuje paraboly sústreďujúce rozptýlené svetlo do stredu trubice. Zatiaľ čo bežné slnečné kolektory pracujú s teplotami okolo 100°C, parabolické solárne kolektory môžu pracovať s oveľa vyššími teplotami. Je samozrejme potrebné zabezpečiť systém proti vysokým tlakom, ktoré môžu vzniknúť pri premene tekutiny na paru. Slnečné kolektory s parabolickými zrkadlami sa môžu tiež nakláňať za slnkom, v závislosti od konštrukcie vo vertikálnej alebo vo vertikálnej aj horizontálnej rovine. Získaná slnečná energia sa môže použiť pri technologických procesoch, na výrobu elektriny v parných turbínach alebo dokonca aj na chladenie s využitím princípu absorpčnej chladničky.

Solárna energetika: Pre rozvoj bude kľúčová nižšia cena

19. január 2011 | Článok prebraný z www.energia.sk

Znižovanie výrobnej ceny technológií bude kľúčové pre ďalší rozvoj solárneho sektora. Dnes sa na tom na kongrese WFES 2011 v Abú Dhabi zhodli predstavitelia firiem, ktorí súčasne predstavili tri sľubné technológie v tomto smere.

Hoci si výrobcovia jednotlivých technológií v oblasti solárnej energetiky konkurujú, zhodujú sa na jednom: Znižovanie výrobnej ceny zariadení bude kľúčové pre ďalší rozvoj sektora. Dnes sa na tom zhodli v Abú Dhabi na svetovom kongrese World Future Energy Summit (WFES) 2011.

Od výrobnej ceny solárnych zariadení bude závisieť realizácia nových projektov, medzi nimi najmä projektov v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s najvyššou celoročnou priemernou intenzitou slnečného žiarenia. Zástupcovia firiem v odbornom paneli potvrdili, že sa budú snažiť na rôzne trhy umiestniť podľa vhodnosti rôzne technológie, ktoré dnes alebo v budúcnosti budú existovať.

Solárne elektrárne vedia zohrávať dôležitú úlohu ako doplnkové zdroje k tradičným fosílnym zdrojom, najmä k zemnému plynu. Sú schopné uspokojovať dopyt v špičkových odberoch, zhodli sa firmy.

Areva Solar: Pracujeme na technológii vysoko-teplotnej pary
Areva Solar chce v roku 2011 uviesť na trh nový model solárneho zariadenia, ktoré využíva na produkciu elektrickej energie vysoko zohriatiu paru s teplotou 482 Celziových stupňov. Len pre zaujímavosť, Areva Solar je dcérskou spoločnosťou Areva, ktorá podniká v oblasti jadrových energetických technológií.

Výhodou takéhoto konceptu je miernejšia krivka, pokiaľ ide o pokles okamžitého výkonu v prípade náhlej nepriaznivej zmeny počasia, uviedol Milton Venetos, predstaviteľ spoločnosti.

„Solárne veže“ chcú stavať i Abengoa a Sener
V regióne Abú Dhabi vyrastie najvyššia „solárna veža“ na svete. Solar Heliostat, ako sa bude volať, bude vysoká 120 metrov a bude využívať princíp vysoko zohriatej pary. Ide o spoločný projekt spoločností Abengoa Solar, Masdar a Total. V porovnaní s predošlými modelmi solárnych veží by mala mať tá v Spojených arabských emirátoch vyššiu mieru energetickej účinnosti, uviedol Michael Geyer (Abengoa Solar).

Spoločnosť Abengoa oznámila, že v súčasnosti pracuje na projektoch využívajúcich energiu slnečného žiarenia, ktorých celkový inštalovaný výkon po dokončení bude činiť 650 MW. Firma doteraz uviedla do prevádzky takéto elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 300 MW.


Parabolické žľaby by mohli byť lacnejšie
Spoločnosť Sener využíva vo svojich generátoroch elektrickej energie rovnaké solárne technológie, ale v súčasnosti je jej prioritou predovšetkým zníženie výrobných nákladov technológií v prepočte na jednotku výkonu, uviedol Jorge Unda.

Zníženie výrobných nákladov chce spoločnosť dosiahnuť plošnou výrobou tzv. „parabolických žľabov“ (angl. parabolic troughs) Gemasolar, ktoré smerujú teplo zo slnečného žiarenia na konkrétny kolektor. Takýto koncept by mal vyžadovať menšie úsilie, pokiaľ ide o údržbu a servis zariadení.

V Abú Dhabi sa v súčasnosti nachádzajú dve zariadenia s technológiou Gemasolar so spoločným inštalovaným výkonom 35 MW. Projekt sa realizoval v spolupráci s tamojšou firmou Masdar.
First Solar ponúka „tenký film“

Jos van der Hynden z americkej firmy First Solar vyhlásil, že spoločnosť sa snaží znížiť výrobnú cenu využívaním technológie tenkého filmu (angl. thin film). Takéto zariadenia s celkovým výkonom 80 MW spoločnosť inštalovala v Kanade, kde dosiahla zaujímavé výsledky, pokiaľ ide o energetickú účinnosť tenkého filmu.

Firma dosiahla ďalšie zníženie výrobných nákladov modernizáciou a úplnou automatizáciou výroby svojich solárnych zariadení. First Solar taktiež preberá zodpovednosť za recykláciu svojich produktov

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: