Reklama

 

Tepelné elektrárne

Tepelné elektrárne využívajú tepelnú energiu zo spaľovania paliva. Zvyčajne sú to parné elektrárne, kde sa využíva tlak pary v parných turbínach a premena točivého momentu turbíny na elektrickú energiu. Ako palivo sa v tepelných elektrárňach využíva uhlie (od toho je zastaraný názov uhoľné elektrárne), plyn alebo mazut. (V uhoľných elektrárňach sa zvyčajne spaľuje nekvalitné uhlie, ktoré nemá ďalšie využitie v priemysle. Spaľovanie takéhoto uhlia predstavuje značnú záťaž na životné prostredia, preto sú uhoľné tepelné elektrárne postupne odstavované z prevádzky alebo prerábané na iný druh paliva). Mazutové a plynové tepelné elektrárne sú ekologickejšie a majú oveľa rýchlejší nábeh na plný výkon, preto môžu tvoriť zálohu v prípade, ak sa vyskytne krátkodobý nedostatok elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Plyn a Mazut sú však pomerne drahé a preto je elektrina vyrobená v takých tepelných elektrárňach dosť drahá. Špecifickým typom parných elektrární sú rôzne spaľovne odpadu, kde sa na jednej strane likviduje komunálny odpad a zároveň sa z vyrobeného tepla môže vyrábať elektrická energia alebo sa teplo používa na kúrenie.

Kogenerácia je špecifický spôsob výroby elektrickej energie v parných elektrárňach, kedy sa zbytkové teplo z parných turbín používa na vykurovanie. Takto majú tepelné elektrárne dvojaké využitie a môžu zásobovať teplom celé sídliská. V prípade, ak sa ako zdroj tepla v kogeneračných tepelných (parných) elektrárňach používa plyn, potom sa tento spôsob zvykne nazývať „paroplynový cyklus“.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: