Reklama

 

Geotermálne elektrárne

Geotermálne elektrárne využívajú geotermálnu energiu, teda tepelnú energiu zeme na výrobu tepla. Geotermálna energia sa môže buď sama dostať na povrch (napríklad vo forme teplých prameňov a gejzírov) alebo je potrebné uskutočniť hĺbkové vrty, z ktorých sa odvádza horúca voda na povrch. Geotermálna energia môže byť na jednej strane pomerne neobmedzená, ale na druhej strane nemá príliš veľký potenciál na výrobu elektrickej energie. Je preto vhodné, ak sa geotermálna energia využíva priamo na vykurovanie, kde je možné využiť celú jej energetickú hodnotu. Geotermálne elektrárne je možné budovať v miestach, kde je vysoká teplota zemskej kôry v nie príliš veľkých hĺbkach a privádzajúca voda sa mení priamo na vysokoteplotnú paru, ktorá môže poháňať turbínu. Takéto využitie geotermálnej energie je však pomerne vzácne a vyžaduje značné investície na dosiahnutie určitého výkonu. Na druhej strane je výhodou takejto geotermálnej energie, že je pomerne stabilná bez veľkého kolísania a tým pádom nie je potrebné konštruovať elektráreň na širokú škálu výkonov (ako je to napr. pri tepelných elektrárňach). Niekedy sa stáva, že sa geotermálna energia mýli s geotermickou energiou. Geotermická energia sa získava z tepelnej energie nahromadenej v zemskej kôre.
 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: