Reklama

 

ZDRAŽENIE ELEKTRINY!!
Prečo sa bude zvyšovať cena elektrickej energie?

Zo správ v médiách sme viacerí započuli, že sa bude zvyšovať cena elektrickej energie. Možno ste si pri tom pomysleli, že si vyberiete dodávateľa elektriny, ktorý ju nebude zvyšovať. Bohužiaľ tomu tak nie je.

Cena elektrickej energie je zložená z dvoch zložiek - samotnej ceny elektriny ako produktu a ceny za distribúciu elektriny. Samotná cena elektrickej energie sa odvíja od ponuky a dopytu na trhu s elektrickou energiou a predstavuje tú zložku, kde sa predbiehajú dodávatelia elektriny, kto vám dodá lacnejšiu elektrinu.

Distribučná zložka ceny je pre všetkých odberateľov rovnaká (líša sa však v každom kraji) a výberom alternatívneho dodávateľa ju neviete obplyvniť. Distribučné ceny elektriny sa líšia v každom kraji napríklad v závislosti od geografických podmienok, počtu a veľkosti odberateľov a podobne. Túto cenu určujú distribučné spoločnosti (vlastnené štátom) a odvíja sa od ich nákladov na distribúciu elektriny. Samozrejme, všetky ceny musí schváliť URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

Prečo má teda elektrina zdražieť? Je to paradoxné, ale všetci budeme platiť za výrobu elektrickej energie z alternatívych zdrojov, v našich podmienkach zo solárnych elektrární (fotovoltaické elektrárne). Štát má povinnosť podporovať výrobu elektriny z alternatívnych zdrojov a preto ako ekonomický stimul sa zaviazal, že bude vykupovať elektrinu vyrobenú zo solárnych (slnečných, fotovoltaických) elektrární za cenu oveľa vyššiu, ako je trhová. Tento stimul podporuje staviteľov slnečných (fotovoltaických) elektrární budovať nové zariadenia, pretože im s výhliadkou niekoľkých rokov prináša možnosť splatenia investícií (mimochodom, z investičného pohľadu sú slnečné elektrárne jedne z najdrahších...). Za výkup elektrickej energie zo solárnych elektrární (fotovoltaiky) sú zodpovedné distribučné spoločnosti a preto im táto drahá elektrina neúmerne zvyšuje náklady, čo sa musí premietnuť aj v ich poplatkoch za distribúciu elektrickej energie a spôsobí zdraženie elektriny.
Samozrejme do zdraženia elektriny sa premietnu aj poplatky do "Jadrového fondu" a podpora aj iných alternatívnych zdrojov elektriny, než je fotovoltaika. Samozrejme, tu sa zdražovanie elektriny nekončí. Slovenská republika sa zaviazala, že bude zvyšovať podiel výroby elektrickej energie z alternatívnych zdrojov, takže sa dá predpokladať, že trend zdražovania elektrickej energie  v dôsledku podpory výroby elektrickej energie z alternatívnych zdrojov bude ešte výraznejší v budúcich rokoch. Zdraženie elektrickej energie preto postihne všetkých odberateľov bez ohľadu na sociálnu situáciu. Takže bohužiaľ aj tu platí, ak chceme byť "ekologickí", musíme za to zaplatiť všetci. (Analýza URSO týkajúca sa vplyvu OZE na cenu elektrickej energie).

Aby sme boli objektívni, podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov tvorí len úrčitú časť zdraženia elektriny pre domácnosti. Svoj podiel má aj zavedenie spotrebnej dane na elektrinu pre domácnosti, ktorá bola v minulosti oslobodená od spotrebnej dane. (Sprotrebnú daň z elektrickej energie vo výške 3% platili len firmy). Malý podiel na zdražení elektrickej enrgie má aj zvýšenie DPH z 19% na 20%. URSO odhaduje, že celkové zvýšenie koncovej ceny elektriny pre domácnosti je v roku 2011 zhruba o 8%.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: