Reklama

 

Cena elektrickej energie

Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2017

V ďalšom vám prinášame niekoľko aspektov súvisiacich s cenami za elektrickú energiu. Ponúkame Vám takisto výpočet ceny, ktorý buď berie do úvahy kompletnú cenu aj s poplatkami za distribúciu elektrickej energie alebo len cenu silovej elektriny. Negarantujeme správnosť údajov v cenníkoch, pretože v niektorých prípadoch mohlo dôjsť k menším zmenám, preto považujte naše výpočty len za orientačné. Tvorba cien dodávateľmi elektriny je regulovaná Výnosom URSO - Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike.

Prečo zdražela elektrická energia? Môže za to výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov, hlavne z fotovoltaických (slnečných) elektrární.

Cenníky na Internete

Problematika cien za elektrickú energiu je pomerne komplikovaná. Každý dodávateľ má iné názvy produktov. O to ťažšie je pre odberateľov elektriny vyznať sa v jednotlivých cenách. My sme hľadali cenníky elektrickej energie na Internete za vás a zistili sme, že nie všetci alternatívni dodávatelia uvádzajú ceny elektriny. Pre domácnosti a malé firmy do 30 MWh za rok je situácia jednoduchšia, lebo ich uvádza URSO na svojich stránkach. Tieto ceny sú však bez spotrebnej dane a bez DPH a preto sa pomerne ťažko porovnávajú s cenami za elektrinu, ktoré uvádzajú iné firmy na svojich stránkach. Navyše, nie všetci dodávatelia pokrývajú tento segment trhu a sústreďujú sa hlavne na veľkých odberateľov nad 30 MWh. Ani klasickí dodávatelia ZSE, SSE a VSE neuvádzajú cenníky pre veľké firmy na svojich stránkach...
Odporúčame vám preto vyberať si medzi dodávateľmi elektrickej energie, ktorí nám sprístupnili svoje cenníky za dodávku elektriny domácnostiam aj firmám. Možno nie sú najlacnejší na trhu, ale rozhodne sú seriózni a nesnažia sa nič skryť.

Kontrola cien elektriny

Pri posudzovaní ceny elektriny je potrebné rozdeliť spotrebiteľov na domácnosti a podnikateľov. (Tu si môžete vyrátať cenu elektrickej energie). Ceny elektrickej energie pre domácnosti sú regulované URSO (Úrad na reguláciu sieťových odvetví). Rozdeľujú sa na jednotarifné a dvojtarifné. Dvojtarifová elektrická energia v skratke znamená, že v priebehu dňa platíme za elektriku dve rôzne ceny. Cena elektriny vo vysokom tarife (VT) môže byť niekoľkonásobne drahšia ako cena elektriny v nízkom tarife (NT). Dvojtarifnú cenu elektriny používajú domácnosti, ktoré spravidla používajú elektrickú energiu na vykurovanie (niekedy aj na prípravu TUV v elektrických bojleroch). Sú rôzne typy dvojtarifnej elektriny. Pri použití Tepelného čerpadla sa používa tarifa, ktorá je 20 hodín denne v nízkej cene a 4 hodiny vo vysokej cene (od toho je VT a NT). Prepínanie vysokého tarifu a nízkeho tarifu sa deje zvyčajne na diaľku prostredníctvom HDO (HDO- hromadné diaľkové ovládanie). Druhou formou je TZV. nočný prúd. Nočný prúd využíva elektrickú energiu na akumulačné kúrenie, to znamená, že sa elektricky nahreje veľký objem vody a tá sa v priebehu dňa používa na vykurovanie. Cena elektriny v dennom tarife a nočnom tarife je rôzna aj z geografického hľadiska (rozdiely sú medzo západným, stredným a východným Slovenskom).
Megawatthodina elektriny sa dnes na trhu predáva za približne 60 EUR. Staré bloky v Jaslovských Bohuniciach produkujú elektrinu za 24 EUR, ale v Mochovciach stojí jej výroba 90 EUR a v tepelných elektrárňach ešte viac. "Cena musí byť preto cenou priemernou zo všetkých zdrojov a vypichovať nízke príklady je zavádzajúce," vysvetlil ďalší problém hovorca regulátora.
Štát bude mať ťažkú úlohu ustrážiť aj energetické firmy, aby elektrinu nevyvážali do zahraničia, kde za ňu v prípade regulácie na slovenskom trhu dostanú viac.

Cenníky elektriny u dodávateľov

Každý dodávateľ elektrickej energie si musí dať scháliť ceny za elektrinu pre domácnosti a malé podniky na nasledujúce obdobie na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. Tieto cenníky sú potom pre dodávateľa elektrickej energie záväzné na celý nasledujúci rok. Tu sú schválené cenníky dodávateľov elektriny (tzv. cenové rozhodnutia). Okrem ceny za dodávky elektrickej energie si musia dodávatelia elektriny nechať schváliť aj prevádzkové poriadky, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť zmluvy o pripojení do elektrickej siete. Všetky tieto dokumenty sú dosť neprehľadné a takmer nemožné vzájomne porovnať ceny dodávateľov. Preto je dobré, ak dodávatelia elektriny zverejnia svoje cenníky aj na Internete. Z nášho pohľadu sa zdá, že len tí najserióznejší dodávatelia elektriny zverejňujú svoje ceníky a prevádzkové poriadky na Internete. Prinášame Vám niekoľko ukážok.

Cena elektriny pre firmy

Z hľadiska odberu elektrickej energie je stanovená samostatne cena elektriky pre maloodberateľov do 30 MWh ročne, ktorá je regulovaná a cena elektriny pre veľkoodberateľov, ktorí presahujú tento limit. Tu takisto rozdeľujeme elektrinu na jednotarifnú a dvojtarifnú. Každý dodávateľ má pritom viac rôznych produktov, v závislosti od veľkosti odberu elektriny a odberových charakteristík. Tak ako u domácností aj pre podniky sa cena elektriny odvíja od toho, či je poskytovaná v jednom tarife alebo vo dvoch tarifách.  Jednotlivé produkty dodávateľov súvisia aj so sadzbami, ktoré stanovili distribučné firmy. V každom kraji sa pritom distribučné sadzby líšia a preto je potrebné poznať sadzbu v príslušnom kraji aby ste mohli vypočítať cenu za dodávku elektriny. Takisto aj VSE, SSE a ZSE majú rôzne produkty, ktoré si môžu podniky vybrať.
Východoslovenská energetika (VSE) poskytuje elektrickú energiu v produktoch Klasik Mini Benefit, Klasik Maxi Benefit, Duo Mini Benefit, Duo Maxi Benefit, Kombi Mini Benefit, Kombi Maxi benefit a Lux Mini Benefit. Cenníková cena energie sa pohybuje zhruba od 48 do 78 Euro za MWh. Ceny energie v nízkom tarife sú od 47 do 61 Euro za 1 MWh.
Stredoslovenská energetika (SSE) uvádza vo svojom cenníku elektriny tarify TOP2R Klasik, TOP2R Aktiv, TOP2R Premium, TOP2R Komfort a Panoramatik. Cenníková cena elektrickej energie sa aj tu pohybuje zhruba od 59 do 107 EURO vo vysokom tarife a v nízkom tarife je cena elektriky od 51 do 74 EURO.
Západoslovenská energetika (ZSE) má produkty elektrickej energie ktoré sú v cenníku označené ako Standard Power, Standard Power Duo, Standard Power Direct, Standard Power Light, Compact Power, Compact Power DUO a Adapt Power DUO. Cenníkové ceny sa pohybujú od 55 do 109 EURO vo vysokom tarife a ceny elektriny v nízkom tarife sú od 61 do 71 EURO za MWh.

Cena za transport energie

Ceny elektrickej energie, ktoré uvádzajú dodávatelia predstavujú len cenu za samotnú elektrinu bez transportných (distribučných) poplatkov. Faktúrovaná cena elektriky je však vyššia, pretože v sebe zahŕňa aj cenu za transport energie. Táto cena je stále rovnaká bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa odoberáte elektrinu. Distribučné firmy elektrickej energie kopírujú územnú pôsobnosť bývalých krajov zhodujú sa s pôsobnosťou ZSE, SSE a VSE. Toto je dôvod, prečo si spotrebitelia elektrickej energie nemôžu vybrať nižšie ceny za distribúciu elektriny.

Regulácie cien elektriny

Ceny elektrickej energie spadajú pod kontrolu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Úrad raz ročne stanovuje maximálne ceny elektriny pre domácnosti a maloodberateľov do 30MWh. Cena elektriky pre veľkoodberateľov nie je regulovaná a jej výšku určuje trh s elktrinou. URSO tiež reguluje ceny za distribúciu elektrickej energie a akékoľvek zvýšenie ceny, ktoré požaduje distribučná spoločnosť musí byť dokladované zvýšenými nákladmi.

Zodpovednosť za odchýlku

Zmluva o dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Ide o zmluvu, na základe ktorej poskytneme len dodávku silovej elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zákazník je povinný uzatvoriť "Zmluvu o distribúcii elektriny" s regionálne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, nerobí to však samostatne, ale poverí nového dodávateľa elektriny, aby zabezpečil všetky formality.

Zmluva o dodávke elektriny bez prevzatia zodpovednosti za odchýlku

V tomto prípade ide o zmluvu, na základe ktorej poskytneme len dodávku silovej elektriny bez prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Zákazník je povinný uzatvoriť "Zmluvu o distribúcii elektriny" s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy a "Zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu" so zúčtovateľom odchýlky.

Cena elektriny v Európskej Únii

URSO spracoval analýzu porovnávajúcu cenu elektrickej energie na Slovensku s cenami elektriny v niektorých iných štátoch Európskej únie. Tu je potrebné vopred vyvrátiť názor, že cena elektriny na Slovensku je najvyššia v Európe. Je pravda, že Maďarsko a hlavne Poľsko majú elektrickú energiu lacnešiu ako na Slovensku, ale iné európske krajiny ju majú podstatne drahšiu. Je otázne, či štúdia podchytáva rovnaké ceny vo vštkých krajinách (napríklad aj so započítaním DPH a spotrebnej dane), pretože tieto položky neuvádza skoro žiadny dodávateľ.

Tu sú závery analýzy porovnania cien elektrickej energie v EU:


 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: