Reklama

evestnik.eu - Informácie o verejnom obstarávaní priamo na váš email!
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Manuál metodiky PRINCE2®
Oficiálna učebnica "Základy metódy projektového riadenia"
http://www.prince2manual.sk
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk
 

GGE a.s. Grafobal Group Energy

Ukážka Internetovej stránky www.gge.sk

Grafobal Group Energy - GGE a.s. alternatívny dodávateľ lektrickej energie a lynu

 

O firme GGE a.s. z propagačných materiálov firmy

■ Sme strategická investičná spoločnosť v oblasti energetického priemyslu a ochrany životného prostredia so silným finančným zázemím.
■ Predstavujeme významného člena investičnej skupiny Grafobal Group /GG/, ktorá pôsobí v 17. krajinách sveta s obratom 700 mil. EUR.
■ Zakladáme si na etike podnikania a spoločenskej zodpovednosti za energetickú bezpečnosť a zvyšovanie kvality života.

HODNOTY A PRIORITY
■ Aj v časoch krízy vstupujeme do výstavby energetických zdrojov ako spoľahlivý a stabilný strategický investor, fi nančný partner s vlastným kapitálom, prostriedkami EÚ a fi nančných inštitúcií.
■ Našou prioritou je vysokoúčinná, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla aj s využitím obnoviteľných zdrojov.
■ Investovaním do ľudských zdrojov dosahujeme synergiu znalostí, kapitálu a technológií.
■ Zamestnávame 150 špičkových odborníkov z oblasti energetiky.
■ Naše zariadenia sú energeticky efektívne, technologicky progresívne, ekonomicky výhodné a ohľaduplné k životnému prostrediu.
■ Orientujeme sa na ľudí - garantujeme bezpečnú a nepretržitú dodávku
elektriky, plynu a tepla. Koncový odberateľ zaplatí iba elektrinu a teplo,
ktoré reálne spotrebuje.

DYNAMICKÝ ROZVOJ
■ Neustále obohacujeme portfólio našich aktivit novými projektami.

ELGAS, s. r. o.,BRATISLAVA

■ Na liberalizovanom energetickom trhu máme jedno z popredných miest v integrovanej dodávke elektriky a plynu pre malých, stredných a veľkých odberateľov.
■ Výhodnými cenami, individuálnymi energetickými riešeniami a garanciou dodávok chránime záujmy odberateľov, prispievame k ich rastu a ekonomickej nezávislosti.

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE
■ Synergiou profesionality, technológií a individuálneho prístupu k zákazníkom vytvárame možnosti efektívneho využívania energie, zníženia nákladov a racionálneho hospodárenia.
■ Investíciou do kvalitných ľudí, nových technológií a softvérových riešení dokážeme aj v turbulentných časoch predvídať vývoj na trhu energiami.
■ Odberateľom na území Slovenska dodáme v roku 2011 100 GWh elektriny a 150 mil. kubických metrov zemného plynu.
■ Vypracovaním odborných projektov a ich komplexnou realizáciou zabezpečujeme efektívne fungovanie zariadení a optimálnu spotrebu energií.
■ Ekologickými riešeniami prejavujeme spoločenskú zodpovednosť v ochrane životného prostredia.

Reklama

freecrm.eu - Customers realtionship management system

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa:
1. Right Power4.71 (710x)
2. Energie24.34 (219x)
3. SE Predaj4.04 (225x)
4. BCF3.92 (613x)
5. Energa Slovakia3.87 (183x)
6. Elgas3.81 (27x)
7. Magna E.A.3.78 (181x)
8. SPP3.74 (161x)
9. Vaša energia3.71 (479x)
10. V-Elektra3.68 (22x)
11. Energetické centr.3.46 (229x)
12. POWER-EN a.s.3.38 (26x)
13. Korlea Invest3.33 (18x)
14. SSE a.s.3.2 (143x)
15. ČEZ Slovensko3.17 (12x)
16. VSE a.s.3.14 (145x)
17. ZSE a.s.3.08 (260x)
18. Lumius s.r.o.3 (12x)
19. Slovenská energetická2.57 (21x)
20. Slovenská energia2.57 (14x)
21. Slovakia Energy2.41 (362x)
22. Mercuria En. Trad.2.2 (5x)
23. Coal Energy1.8 (10x)
24. A.En Slovensko1.46 (52x)