Reklama

evestnik.eu - Informácie o verejnom obstarávaní priamo na váš email!
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Manuál metodiky PRINCE2®
Oficiálna učebnica "Základy metódy projektového riadenia"
http://www.prince2manual.sk
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk
 

GGE a.s. Grafobal Group Energy

Ukážka Internetovej stránky www.gge.sk

Grafobal Group Energy - GGE a.s. alternatívny dodávateľ lektrickej energie a lynu

 

O firme GGE a.s. z propagačných materiálov firmy

â–  Sme strategická investičná spoločnosť v oblasti energetického priemyslu a ochrany životného prostredia so silným finančným zázemím.
â–  Predstavujeme významného člena investičnej skupiny Grafobal Group /GG/, ktorá pôsobí v 17. krajinách sveta s obratom 700 mil. EUR.
â–  Zakladáme si na etike podnikania a spoločenskej zodpovednosti za energetickú bezpečnosť a zvyšovanie kvality života.

HODNOTY A PRIORITY
â–  Aj v časoch krízy vstupujeme do výstavby energetických zdrojov ako spoľahlivý a stabilný strategický investor, fi nančný partner s vlastným kapitálom, prostriedkami EÚ a fi nančných inštitúcií.
â–  Našou prioritou je vysokoúčinná, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla aj s využitím obnoviteľných zdrojov.
â–  Investovaním do ľudských zdrojov dosahujeme synergiu znalostí, kapitálu a technológií.
â–  Zamestnávame 150 špičkových odborníkov z oblasti energetiky.
â–  Naše zariadenia sú energeticky efektívne, technologicky progresívne, ekonomicky výhodné a ohľaduplné k životnému prostrediu.
â–  Orientujeme sa na ľudí - garantujeme bezpečnú a nepretržitú dodávku
elektriky, plynu a tepla. Koncový odberateľ zaplatí iba elektrinu a teplo,
ktoré reálne spotrebuje.

DYNAMICKÝ ROZVOJ
â–  Neustále obohacujeme portfólio našich aktivit novými projektami.

ELGAS, s. r. o.,BRATISLAVA

â–  Na liberalizovanom energetickom trhu máme jedno z popredných miest v integrovanej dodávke elektriky a plynu pre malých, stredných a veľkých odberateľov.
â–  Výhodnými cenami, individuálnymi energetickými riešeniami a garanciou dodávok chránime záujmy odberateľov, prispievame k ich rastu a ekonomickej nezávislosti.

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE
â–  Synergiou profesionality, technológií a individuálneho prístupu k zákazníkom vytvárame možnosti efektívneho využívania energie, zníženia nákladov a racionálneho hospodárenia.
â–  Investíciou do kvalitných ľudí, nových technológií a softvérových riešení dokážeme aj v turbulentných časoch predvídať vývoj na trhu energiami.
â–  Odberateľom na území Slovenska dodáme v roku 2011 100 GWh elektriny a 150 mil. kubických metrov zemného plynu.
â–  Vypracovaním odborných projektov a ich komplexnou realizáciou zabezpečujeme efektívne fungovanie zariadení a optimálnu spotrebu energií.
â–  Ekologickými riešeniami prejavujeme spoločenskú zodpovednosť v ochrane životného prostredia.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa:

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'elenergia'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/webs/elektrickaenergia.sk/html/bloky/anketa/funkcie.php on line 6
Nepodarilo sa spojiť so serverom.

Reklama