Reklama

 

BCF - BUSINESS COMMERCIAL FINANCE

Ukážka Internetovej stránky firmy BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o - BCF

BCF - alternativny dodavatel elektriny plynu

O firme BUSINESS COMMERCIAL FINANCE sro zo stránky www.bcf.sk

BCF, s.r.o. je dodávateľom elektriny a zemného plynu. Pôsobíme na slovenskom aj českom trhu a sme veľkou konkurenciou pre tradičných aj alternatívnych dodávateľov energií. Podporujeme podnikateľské aktivity na priateľskej úrovni a požadujeme vzájomné akceptovanie pravidiel podnikania v duchu FAIR PLAY. Smerujeme svoje úsilie k uspokojovaniu záujmov a potrieb svojich klientov k dosiahnutiu podnikateľského úspechu. Efektívne sa staráme o image spoločnosti a o tvorbu dobrého mena. Hlásime sa k pravidlám podnikateľskej etiky a dbáme na svoju profesijnú česť. Zodpovedáme za svoje konanie, rozhodnutia, zvolené postupy a sme si plne vedomí svojich individuálnych pracovných kompetencií. Podporujeme osobnostný rast zamestnancov, vzdelávanie a využívanie nových technológií. Rešpektujeme sa ako jeden tím a ideme za spoločným cieľom, dôverujeme si a navzájom spolupracujeme. Neustále sa zdokonaľujeme a realizujeme riešenia, pri ktorých dbáme na ochranu životného prostredia a rešpektujeme ekologické normy.


 Aké princípy uplatňujeme:

a) klientsky individuálny prístup
preberáme kompletnú administratívu, všetko riešime priamo v spoločnosti u klienta.

b) rýchlosť – flexibilnosť
reagujeme rádove v hodinách ako v priebehu schvaľovacieho procesu, tak aj v priebehu obchodného prípadu, čo nám umožňuje ON LINE systém riadenia a schvaľovacieho procesu.

c) diferencovaný model financovania
každý obchodný prípad je riešený a prispôsobený na základe konkrétnych požiadaviek a potrieb zákazníka.

d) znalosť obchodného prostredia klienta

znalosť vyplýva z dlhoročných obchodných skúseností, osobných prístupov a z dôkladnej analýzy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou prípravy konkrétneho modelu daného klienta.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: